Pracodawcy będą zwalniać i ..zatrudniać

Według wyników badania Antal Global Snapshot, plany związane z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów w Polsce są optymistyczne. Do najbardziej dynamicznych pod względem zatrudniania specjalistów i menedżerów branż pod koniec II i w III kwartale br. według deklaracji pracodawców należy branża kancelarii prawnych (73%). Pracodawcy intensywnie zatrudniają również w branżach: Usługi* (69%), Bankowość i Instytucje Finansowe oraz
IT-oprogramowanie (po 68%), IT-sprzęt (66%), Transport i Spedycja (59%), Motoryzacja (58%).

Antal International, firma rekrutująca specjalistów i menedżerów, opublikował wyniki dziewiątej edycji badania Antal Global Snapshot. Wyniki wskazują na ustabilizowaną dynamikę rynku pracy. Prawie połowa pracodawców (47%) deklaruje potrzebę zatrudniania, a 11% – konieczność zwalniania specjalistów i menedżerów pod koniec II i w III kwartale br.

Dynamika zatrudniania, jak i planów związanych z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów pozostaje na podobnym poziomie. W ujęciu kwartalnym, w przypadku planów na najbliższe trzy miesiące, procent pracodawców zgłaszających plany związane z zatrudnianiem nowych pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie nieznacznie się zmniejszył – o 1 punkt. Zwiększył się też niewiele (o 1 punkt procentowy) odsetek przedsiębiorców przewidujących konieczność zwalniania pracowników.

Na dynamikę rynku pracy wskazują nie tylko plany pracodawców związane z zatrudnianiem nowych pracowników, ale także sytuacja, jaką mamy obecnie – 55% ankietowanych pracodawców deklaruje,
że w chwili obecnej prowadzi projekty rekrutacyjne, a 12% badanych pracodawców zgłasza fakt zwalniania specjalistów i menedżerów.

„Wyniki kolejnej edycji Antal Global Snapshot pozwalają mówić o tym, że rynek pracy się stabilizuje. Pozytywny trend związany ze stałym zapotrzebowaniem na specjalistów i menedżerów utrzymuje się już od roku. Obserwacje konsultantów Antal International potwierdzają to, że coraz łatwiej znaleźć jest ciekawą pracę. Zwłaszcza specjaliści o niszowych kompetencjach i kwalifikacjach mogą przebierać
w ofertach. Przekłada się to też wyraźnie na wzrost wysokości wynagrodzeń.” komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International, firmy rekrutującej specjalistów i menedżerów,
i członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia
.

Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że największy procent pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. reprezentuje branże: Kancelarie Prawne (70%), Usługi (69%), IT-oprogramowanie (67%) oraz Bankowość
i Instytucje Finansowe (59%). Z kolei najmniejsza dynamika zatrudnienia będzie miała miejsce
w sektorze Nieruchomości (24%) i Motoryzacja (35%).

Jaka będzie dynamika zatrudnienia na światowych rynkach pracy?

Europa Zachodnia

Największy procent pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów pod koniec
II i na początku III kwartału br. to przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii (64%), Francji (59%) i Belgii (57%).
Z kolei, największy procent pracodawców zamierzających zwalniać  specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. pochodzi z: Francji (30%), Luksemburga (29%) i Portugalii (28%).


Europa Wschodnia i Eurazja

Najwyższy poziom procentowy w przypadku planów rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec
II i na początku III kwartału br. odnotowano na Słowacji (69%), w Rosji (68%) i w Turcji (65%). Najwięcej pracodawców planujących zwolnienia specjalistów i menedżerów jest w Rosji (32%),
na Słowacji (31%) oraz w Czechach (30%).


Afryka i Bliski Wschód

Najwięcej pracodawców planujących powiększać swoje zespoły o specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału br. jest w Egipcie (67%). Tam też najwięcej pracodawców planuje redukcję swoich zespołów (19%).


Ameryka Północna i Południowa

Największe potrzeby rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec II i na początku III kwartału
br. zgłaszają pracodawcy z Brazylii (70%), Kanady (65%) i Argentyny (58%). Największe redukcje zespołów będą miały miejsce w Kanadzie (31%).

Australia

56% pracodawców z Australii deklaruje potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów pod koniec
II i na początku III kwartału br. 32% planuje zwolnienia specjalistów i menedżerów.


Najbardziej i najmniej dynamiczne sektory w zestawieniu globalnym

Sektory, w których najwięcej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów
i menedżerów

1.     Opieka zdrowotna i Kancelarie Prawne

2.     Usługi i Edukacja

3.     Social Media

4.     IT-sprzęt

5.     Bankowość i Usługi Finansowe

Sektorem, w których najmniej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów jest  sektor chemiczny.Metodologia badania

Dziewiąta edycja badania Antal Global Snapshot została przygotowana na podstawie danych pozyskanych
w rozmowach z 12 875 przedsiębiorstw w 47 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2099 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 6 maja
do 6 czerwca 2011 r.


Pytania zawarte w ankiecie:

1. Czy aktualnie Pani/ Pana firma rekrutuje specjalistów i menedżerów?

2. Czy Pani/ Pana firma planuje rekrutację specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy?

3. Czy aktualnie Pani/ Pana firma zwalnia specjalistów i menedżerów?

4. Czy Pani/ Pana firma planuje zwalnianie specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy?

*Usługi – sektor obejmuje wszystkie usługi, zarówno B2C, jak i B2B z pominięciem usług oferowanych przez firmy z sektora Instytucje Finansowe.


O Antal International  w Polsce

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0