Wpływ środowiska pracy na zaangażowanie pracowników

Specyfika współczesnego rynku sprawia, że formułowane są coraz wyższe wymagania w pracy. Jakie zatem czynniki wpływają na well-being pracowników, a tym samym na ich zaangażowanie?

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest zaproponowany przez A. Bakker i E. Demerouti (2007) model JD-R (Job Demand-Resources). Istotą tego modelu jest założenie, że czynniki wpływające na well-being pracowników można podzielić na dwie kategorie: wymagania w środowisku pracy i posiadane zasoby. Przy czym na wymagania związane z wykonywaną pracą składają się m.in. jej złożoność, ambitność, przeciążenie pracą, wymagania fizyczne i zagrożenia w miejscu pracy.

Badania pokazały, że mamy do czynienia z dwoma równoległymi  procesami. Z jednej strony, wysokie wymagania w pracy mogą powodować wyczerpanie intelektualne i fizyczne pracownika, co w konsekwencji jest przyczyną obniżenia poziomu energii, a także problemów zdrowotnych (proces wyczerpania zdrowotnego). Z drugiej strony, posiadane zasoby sprzyjają zaangażowaniu pracowników  i efektywnemu wypełnianiu obowiązków zawodowych (proces motywacyjny). Co istotne, przeprowadzono również badania, które pokazują, że posiadane zasoby mogą łagodzić negatywny wpływ wynikający z wymagań pracy. Jak również potwierdzono motywacyjny aspekt posiadanych zasobów w sytuacji, gdy wymagania pracy są wysokie.

W artykule Safety at Work: A Meta-analytic Investigation of the Link Between Job Demands, Job Resources, Burnout, Engagement, and Safety Outcomes (w: Journal of Applied Psychology, styczeń 2011) autorstwa  Jennifer D. Nahrgang, Frederick P. Morgeson, David A. Hofmann przedstawiono wyniki  badania, którego celem było sprawdzenie, jak szkodliwe działanie mają wymagania pracy, w jakim zakresie pomocne są posiadane zasoby pracy w kontekście takich aspektów jak wypalenie zawodowe, zaangażowanie i bezpieczeństwo w pracy. Badacze chcieli sprawdzić, na ile teoria JD-R pozwala wyjaśnić powyższe zależności.

Wnioski z badania przedstawiają się następująco:

– wyczerpanie fizyczne i intelektualne powoduje wypalenie zawodowe, problemy zdrowotne i większą ilość wypadków w pracy,

zaangażowany pracownik jest bardziej zmotywowany do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy,

posiadane zasoby, takie jak autonomia w miejscu pracy, wsparcie ze strony współpracowników i przełożonego, udział w procesie podejmowania decyzji, praca zespołowa, pozytywna atmosfera w pracy, wynagrodzenie, uzyskiwanie informacji zwrotnej, stabilność zatrudnienia, wiedza na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy łagodzą negatywny wpływ wymagań. Czynniki te zwiększają zaangażowanie, a także zmniejszają prawdopodobieństwo wypadków w pracy.


Badanie wykazało, że niezależnie od branży, wprowadzenie wspierającego środowiska pracy stanowi najważniejszy zasób zmniejszający ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego i nieprawidłowości w zakresie zachowania bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększa zaangażowanie pracowników.


Źródło: ioatwork.com, arnoldbakker.com

Warto zobaczyć również: „Towards a model of work engagement” A.A. Bakker, E. Demerouti

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0