Czego spodziewają się pracodawcy w najbliższym półroczu?

Instytut Badawczy Randstad we współpracy z TNS OBOP już po raz dziesiąty przeprowadził badanie „Plany Pracodawców”, diagnozujące opinie przedsiębiorców w najważniejszych obszarach ich działalności. Wyniki badania wskazują, że wiosennemu ociepleniu temperatury nie towarzyszy ocieplenie nastrojów przedstawicieli firm – nie zwiększy się znacząco poziom zatrudnienia, nie możemy spodziewać się istotnych podwyżek wynagrodzeń, rośnie też grupa pesymistów obawiających się o kondycję gospodarczą nadchodzącego półrocza.

Prognozy pracodawców na nadchodzące półrocze nie są bardzo dobre. Wyniki te są zbieżne z ostatnimi komunikatami GUS na temat koniunktury w głównych gałęziach gospodarki. Pocieszające jest jednak to, że – jak pokazują dane z naszych badań – faktyczne działania pracodawców wskazują na lepszą kondycję firm, niż wynika to z ich wcześniejszych przewidywań. – komentuje Agnieszka Bulik, Członek Zarządu Randstad. – Oznacza to, że pracodawcy nie mają wiele przesłanek do deklarowania bieżącej, dobrej kondycji firmy, dlatego są raczej sceptyczni w ocenach. Pomimo doświadczanych trudności, firmy osiągają jednak lepsze wyniki niż zakładane.”- kontynuuje Agnieszka Bulik.


  • Rośnie udział respondentów spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej

Największy udział badanych – niemal połowa respondentów – zapowiada, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy należy spodziewać się stagnacji (47%). Niepokojący wydaje się fakt, że znacznie częściej niż dotychczas pracodawcy przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy odnotowany zostanie spadek gospodarczy (20% w lutym 2011 r. vs. 13% w listopadzie 2010 r.).

Równocześnie coraz mniej przedstawicieli badanych instytucji mówi o wzroście gospodarczym (24% w lutym 2011 r. vs. 37% w listopadzie 2010 r.). Tendencję do zmiany postaw odnotowano przede wszystkim wśród małych firm, gdzie 27% prognozuje recesję (w listopadzie 2010 r.: 13%) a tylko 16 – wzrost gospodarczy (w listopadzie 2010 r.: 29%).

„Mało optymistyczne oceny respondentów potwierdzają obserwowane na rynku pogorszenie koniunktury. Sytuacja ta może być częściowo tłumaczona faktem, że   przedsiębiorcy odczuwają, utrzymujące się od czasu kryzysu, trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Również przyjmowanie nowych pracowników uderza w nich z kolei dużymi kosztami zatrudnienia.” – tłumaczy Agnieszka Bulik.


  • Co 4 pracodawca planuje zwiększenie wynagrodzeń. Podwyżki nie będą jednak znaczące i raczej nie przekroczą poziomu 5%

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w większości przedsiębiorstw wynagrodzenia nie uległy zmianie (65%). W 29% badanych przedsiębiorstwach wzrósł ogólny poziom wynagrodzeń, przy czym pensje podwyższane były przede wszystkim w firmach przemysłowych (37%).

Na okres najbliższych 6 miesięcy 2 na 3 przedsiębiorstwa (66%) nadal nie spodziewają się żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń.

Podniesienie pensji brane jest pod uwagę w niemal co czwartym badanym przedsiębiorstwie (23%). Deklaracja ta dotyczy głównie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników (32%).

W przedsiębiorstwach, gdzie planowane jest podwyższenie wynagrodzeń, najczęściej wspomina się o podwyżkach nie przekraczających 5% (73%), w tym 31% przyznaje, że maksymalnie będą one równe poziomowi inflacji.

„Jak wykazało ostatnie badanie Randstad Award, dla pracowników wysokość wynagrodzenia jest w naszym kraju kluczowym czynnikiem podczas decydowania o wyborze pracodawcy. Niska skłonność pracodawców do podwyższenia wynagrodzeń może wpłynąć na rotację na rynku pracy – jest bowiem tajemnicą poliszynela, że łatwiej jest wynegocjować wyższe wynagrodzenie podejmując nowe zatrudnienie, niż podwyżkę pensji u bieżącego pracodawcy.” – zauważa Agnieszka Bulik.


  • Plany zwiększenia zatrudnienia bez zmian – niemal 2 na 3 pracodawców nie będzie zatrudniało nowych pracowników

Działania badanych przedsiębiorstw w zakresie poziomu zatrudnienia nie zmieniły się istotnie w stosunku do ostatniego kwartału. W 30% firm w ostatnim półroczu zwiększono zatrudnienie. Zwiększenie liczby etatów miało miejsce przede wszystkim w największych firmach (39%), rzadziej w firmach małych (23%).

W nadchodzącym półroczu zwiększenia zatrudnienia możemy się spodziewać w niemal co czwartej badanej firmie (24%), jest ono częściej planowane jest w największych firmach (38%).

Największa grupa, niemal 2 na 3 respondentów badania deklaruje, że zatrudnienie w ich firmach nie ulegnie zmianie (62%).

  • Najczęściej poszukiwani będą pracownicy produkcji oraz sprzedaży

W co piątej badanej firmie planowane jest zatrudnienie nowych pracowników w działach produkcyjnych (21%).  W drugiej kolejności firmy zatrudniać chcą pracowników sprzedaży (20%).

Jak zaznacza Agnieszka Bulik: „Po zimowych zwolnieniach, pracowników przemysłowych planują zatrudnić przede wszystkim firmy budowlane (48%). Pracownicy sprzedaży będą poszukiwani przede wszystkim przez duże firmy (35%). Największe szanse na znalezienie tego typu pracy będą mieli mieszkańcy regionu centralnego (32%).”


Informacje o badaniu:

Plany Pracodawców to projekt Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową  (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).

Badanie realizowane przez ekspertów TNS OBOP metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się w cyklu kwartalnym. Każda edycja tego badania jest przeprowadzana na reprezentatywnej ze względu na wielkość firmy i region próbie 300 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=300 wynosi 5,64%).

Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy,  dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji z Departamentem Informacji Gospodarczej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Wywiady bieżącej, dziewiątej edycji badania zostały zrealizowane w okresie od 9 do 17 lutego br.

Źródło: Randstad Sp. z o. o.

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0