Sytuacja na rynku pracy w lutym 2011

Resort pracy przedstawił dane o bezrobociu, z których wynika, że w lutym bieżącego roku stopa bezrobocia wyniosła 13,2%, co oznacza, że bezrobocie wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt procentowych i osiągnęło poziom z ubiegłego roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 2011 roku wyniosła 2 151 tys. osób i w porównaniu do danych ze stycznia, kiedy na bezrobociu przebywało 2 111,6 tys. osób, liczba ta wzrosła o 46  tys. osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 49 tys. osób.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 50,4 tys. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 3,7 tys., czyli o 8%. Choć w porównaniu ze styczniem 2011 r. jest to duży wzrost, to jednak w analogicznym okresie ubiegłego roku – kiedy bezrobocie było na tym samym poziomie co obecnie – liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawcó była o ponad 31 tys. wyższa i wynosiła 82 tys. wolnych miejsc pracy. Taki spadek ofert pracy wiąże się z faktem ograniczenia liczby subsydiowanych ofert, które jeszcze w 2010 roku stanowiły ponad 53% ogółu zgłoszonych ofert, zaś w styczniu 2011 roku ich udział był o ponad połowę niższy. Jest to efektem ograniczenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację.

Najwięcej ofert pracy można było znależć w województwie podlaskim – o 80,6% (o 0,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej). Najmniej z kolei w województwach mazowieckim o  i zachodniopomorskim.

Wzrost stopy bezrobocia w lutym 2011 r. odnotowano w 15 województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

  • łódzkim – o 2,7%, czyli o 3,8 tys. osób,

  • śląskim – o 2,7%, czyli o 5,4 tys. osób,

  • lubelskim – o 2,6%, czyli o 3,3 tys. osób,

  • pomorskim – o 2,6%, czyli o 3 tys. osób.

Jedyny wyjątek stanowi województwo lubuskie, gdzie zarejestrowano w ewidencji bezrobotnych jedynie 50 osób, co stanowiło 0,1%.

Przedstawione wyżej dane zostały zebrane przez urzędy pracy, których zdaniem wzrost liczby bezrobotnych w lutym br. w głównej mierze spowodowany był rejestracją osób, które zakończyły pracę na podstawie umów na czas określony lub po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy, jak również osób wcześniej wykreślonych z ewidencji z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy.


Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0