Już 52% pracodawców szuka specjalistów i managerów

Według wyników badania Antal Global Snapshot, plany związane z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów w Polsce są optymistyczne. Największa dynamika zatrudnienia pod koniec I i na początku II kwartłu br. deklarowana jest przez pracodawców z branży: IT – oprogramowanie (63%), Bankowość oraz Usługi finansowe (62%), IT – sprzęt (58%), Transport (56%), Handel detaliczny (53%) i Inżynieria (46%).

Antal International, agencja rekrutująca specjalistów i menedżerów, opublikował wyniki ósmej edycji badania Antal Global Snapshot. Wyniki wskazują na poprawiającą się dynamikę rynku pracy. Prawie połowa pracodawców (48%) deklaruje potrzebę zatrudniania specjalistów i menedżerów, a 10% konieczność zwalniania pracowników z tej grupy pod koniec I i na początku II kwartału br.

Dynamika zatrudniania, jak i planów związanych z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów pozostaje na podobnym poziomie. W ujęciu kwartalnym, w przypadku planów na najbliższe trzy miesiące, procent pracodawców zgłaszających plany związane z zatrudnianiem nowych pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie zmniejszył się o pięć punktów. Zmniejszył się jednocześnie odsetek przedsiębiorców przewidujących konieczność zwalniania pracowników na tych stanowiskach o trzy punkty procentowe.

Na dynamikę rynku pracy wskazują nie tylko plany pracodawców związane z zatrudnianiem nowych pracowników, ale także sytuacja, jaką mamy obecnie – 52% ankietownych pracodawców deklaruje, że w chwili obecnej prowadzi projekty rekrutacyjne, a 11% badanych pracodawców zgłasza fakt zwalniania specjalistów i menedżerów.

„Wyniki kolejnej edycji Antal Global Snapshot pozwalają coraz odważniej mówić o tym, że rynek kandydata jest faktem. Pozytywny trend związany z sukcesywnie rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów i menedżerów utrzymuje się już od pół roku. Obserwacje konsultantów Antal International potwierdzają to, że wyniki drenażu rynku pracy, dużą szansę na znalezienie zatrudnienia mają nie tylko specjaliści o niszowych kompetencjach, ale także osoby o ogólnym wykształceniu i kwalifikacjach” komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International, agencji rekrutującej specjalistów i menedżerów i członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że największy procent pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. reprezentuje branże: IT – oprogramowanie (63%), Bankowość oraz Usługi finansowe (62%), IT – sprzęt (58%), Transport (56%) Handel detaliczny (53%) i Inżynieria (46%). Z kolei najmniejsza dynamika zatrudnienia będzie miała miejsce w sektorze nieruchomości (23%) i chemicznym (24%).

Jaka będzie dynamika zatrudnienia na światowych rynkach pracy?

Europa Zachodnia
Największy procent pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów
pod koniec I i na początku II kwartału br. to przedsiębiorcy z Luksemburga i Wielkiej Brytanii (po 71%)
i Belgii (61%). Z kolei, największy procent pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. pochodzi z: Portugalii (39%), Belgii (37%), Luksemburga
i Wielkiej Brytanii (po 29%).

Europa Wschodnia i Eurazja
Najwyższy poziom procentowy w przypadku rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec
I i na początku II kwartału br. odnotowano w Rosji (72%), na Ukrainie (75%) i w Czechach (64%). Najwięcej pracodawców planujących zwalnianie specjalistów i menedżerów jest na Słowacji (42%),
w Turcji (36%), Rosji i na Ukrainie (po 32%).

Afryka i Bliski Wschód
Najwięcej pracodawców planujących powiększać swoje zespoły o specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. jest w Botswanie, Egipcie (po 75%), Kenii i na Filipinach
(po 73%). Najwięcej pracodawców planuje redukcję swoich zespołów w Pakistanie (33%), Nigerii (25%) i Indiach (21%).

Ameryka Północna i Południowa
Największe potrzeby rekrutacji specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br. zgłaszają pracodawcy z Brazylii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych (po 76%). Największe redukcje zespołów będą miały meijsce w Stanach Zjednoczonych (34%), Brazylii (31%) i Kanadzie (27%).

Australia i Oceania
79% pracodawców z Australii i 50% pracodawców z Nowej Zelandii i deklaruje potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów pod koniec I i na początku II kwartału br.


Najbardziej i najmniej dynamiczne sektory w zestawieniu globalnym

Metodologia badania

Badanie Antal Global Snapshot przeprowadzono na próbie 14 200 przedsiębiorstw w 52 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badania przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2439 pracodawców
i przeprowadzone było w terminie od 10 stycznia do 2 lutego 2011 r.

Pytania zawarte w ankiecie:

1. Czy aktualnie Pani/ Pana firma rekrutuje specjalistów i menedżerów?

2. Czy Pani/ Pana firma planuje rekrutację specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy?

3. Czy aktualnie Pani/ Pana firma zwalnia specjalistów i menedżerów?

4. Czy Pani/ Pana firma planuje zwalnianie specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy?


Źródło: Antal International

KOMPLETNY RAPORT NA STRONIE: WWW.ANTAL.COM ORAZ WWW.SAZ.ORG.PL

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0