Globalny niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych

Agencja zatrudnienia Manpower Polska opublikowała raport Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych, w którym sygnalizuje, że biznes, rząd oraz branżowe związki pracowników i pracodawców powinny podjąć efektywne działania, by zapobiec dalszemu pogłębianiu się niedoboru wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Trudności firm z pozyskaniem pracowników z tej grupy zawodowej mogą mieć negatywny wpływ na przyszły wzrost gospodarczy Polski i innych krajów dotkniętych tym problemem.


Jak wynika z opublikowanego w maju przez Manpower badania Niedobór talentów 2010, przeprowadzonego wśród 35 000 pracodawców z 36 krajów, na całym świecie wykwalifikowani pracownicy fizyczni należą do najbardziej poszukiwanych zawodów; w 31 krajach znaleźli się w pierwszej dziesiątce rankingu. Niedobór takich fachowców jak elektrycy, murarze, hydraulicy czy spawacze jest wyzwaniem dla największych światowych gospodarek. W 15 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech i Kanadzie wykwalifikowani pracownicy fizyczni znaleźli się na pierwszym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych zawodów. Także w Polsce ankietowani przez Manpower pracodawcy niezmiennie od trzech lat deklarują, że mają największy problem z zatrudnieniem przedstawicieli tych profesji w swoich firmach.


W najnowszym raporcie Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych Manpower zauważa, że ożywienie gospodarcze pogłębi obecny niedobór podaży specjalistów na rynku pracy i proponuje, jako doraźny środek zaradczy likwidowanie barier w przemieszczaniu się pracowników wewnątrz krajów i poza ich granice.


Niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych może spowolnić realizację projektów infrastrukturalnych oraz zagrozić rozwojowi gospodarczemu. To wyzwanie, które wymaga długofalowego podejścia, aby zapewnić w pełni zdrowe funkcjonowanie gospodarki. Przejściowo, w krótkim okresie, poprawę sytuacji przynieść może zwiększenie mobilności pracowników.” – wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.


Raport Manpower Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych kładzie nacisk na konieczność stworzenia długofalowej, spójnej strategii, której celem będzie podniesienie prestiżu pracy fizycznej w społeczeństwie oraz wypracowanie mechanizmów gwarantujących bieżące dostosowywanie szkolnictwa oraz kursów zawodowych do zmieniających się potrzeb gospodarki. Jakkolwiek migracja jest tymczasowym rozwiązaniem problemu niedoboru siły roboczej, przedstawione w raporcie długoterminowe działania powinny być traktowane priorytetowo, ponieważ zapewnią trwałą równowagę na rodzimym rynku pracy.


Nieadekwatny system edukacji oraz stereotypy związane z pracą fizyczną przyczyniają się do pogłębiania przepaści między ilością dostępnych fachowców a zapotrzebowaniem na nich. Pracodawcy i rządy powinny podjąć działania by zapewnić pracownikom fizycznym możliwość uzyskiwania zarówno niezbędnych kwalifikacji zawodowych, jak i rozwoju kompetencji miękkich. W momencie, gdy nasza gospodarka wychodzi z kryzysu otworzenie tej kategorii zawodowej na nowe talenty przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia oraz pomoże efektywnie odpowiadać na potrzeby firm.” – dodaje Iwona Janas.


Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mniej niż jeden na trzech 15-latków w Niemczech czy w Czechach chciałby w wieku 30 lat pracować, jako wysoko wykwalifikowany pracownik fizyczny. Liczba ta jest jeszcze mniejsza we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W Polsce taką karierę zawodową przewiduje dla siebie niecałe 25% młodzieży szkolnej w tym wieku.


Istotnym kryterium zagwarantowania stabilnego rozwoju gospodarczego Polski jest dostępność siły roboczej, która zaspokoi potrzeby firm. Najnowszy raport Manpower podkreśla, że wdrożenie polityki strategicznej migracji w krótkim okresie oraz zmiana społecznego odbioru pracy fizycznej i rozwój programów szkoleniowych w dłuższej perspektywie pozwolą skutecznie likwidować problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników fizycznych.


***

Raport Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych jest pogłębioną analizą wyników badania Manpower Niedobór talentów 2010.

Celem badania było określenie trudności, jakie mają firmy w znalezieniu odpowiednich kandydatów
na kluczowe dla ich działalności stanowiska. W wynikach dla 31 krajów wykwalifikowani pracownicy fizyczni występują w pierwszej dziesiątce najtrudniejszych do obsadzenia zawodów, w tym na miejscu pierwszym w 15 krajach (10 europejskich), a na miejscu drugim – w trzech krajach.

Wyniki badania Manpower Niedobór talentów 2010 zostały opracowane na postawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie ponad 35 tysięcy pracodawców
w 36 krajach, w tym 750 pracodawców w Polsce. Badanie zostało opublikowanie 25 maja 2010 r.

Więcej informacji na temat badań Manpower można znaleźć w zakładce Badania/Dla Mediów na stronie www.manpower.pl.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled