Nowe uprawnienia pełnomocnika rządu ds. równego traktowania

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania może inicjować, realizować, koordynować lub monitorować programy na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, we współpracy z właściwymi ministrami – wynika z jednej ze zmian wprowadzonych do rozp. RM z dn. 22.04.2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania (Dz.U. Nr 75, poz. 450).

Rozp. RM z dn. 09.06.2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 710), nowelizujące wspomniany akt wykonawczy, przewiduje także inne ważne modyfikacje, mianowicie Pełnomocnik będzie miał prawo wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikających z zakresu jego działania, w tym programy na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Warunkiem podejmowania działań przez Pełnomocnika w tej dziedzinie jest zgoda premiera na wdrożenie poszczególnych inicjatyw.

W drodze rozp. zmieniającego ustalono ponadto, iż zadania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania wykonywał będzie we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie współpraca w sprawach związanych z równym traktowaniem oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz współpraca w przygotowaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących RP umów międzynarodowych dotyczących wskazanego zakresu przedmiotowego. Pełnomocnik będzie mógł również przedstawiać opinie w sprawie możliwości przystąpienia przez RP do umów międzynarodowych odnoszących się do kwestii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Realizacja wymienionych działań będzie wymagać od Pełnomocnika porozumienia z właściwym ministrem.

Omawiane regulacje wchodzą w życie z dniem 30.06.2010 r.


Autor: M. Ofierski,  Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0