Coachingowy styl zarządzania cz. 3: Co wyróżnia CSZ?

Kilka elementów stanowi wyróżnik CSZ. Jednym z nich jest pragmatyzm. Pragmatyzm wyraża się w tym, że CSZ ukierunkowany jest na cel i rezultat. Musimy mieć cel, ale chodzi nam o to, żeby osiągnąć rezultat.

Czym jeszcze charakteryzuje się CSZ? Świadomym metodycznym posługiwaniem się pytaniami w celu zmiany sposobu myślenia o sobie i o okolicznościach, z jakimi coachowany pracownik ma do czynienia. Pytania wyprowadzają go poza powtarzające się wzorce i nawyki myślowe, poza nieuświadomione przekonania sterujące życiem i pracą. Metodyczne i świadome stosowanie pytań skłania drugą osobę do zmiany zachowań, co ma pozytywny wpływ na osiąganie celów.
W trakcie rozmów manager-coach świadomie ceduje odpowiedzialność za zmianę i rezultaty na osobę, która jest coachowana. Idealna rozmowa coachingowa jest wolna od wszelkich nacisków. Menedżer musi mieć więc w sobie wewnętrzną zgodę na to, żeby tolerować lub akceptować niezależność pracownika. To on samodzielnie i odpowiedzialnie będzie decydował o dotyczących go sprawach.

Coaching prowadzony przez menedżera ma wiele pozytywnych cech:
•    Jest skoncentrowany na osiągnięciu biznesowych celów.
•    Menedżer-coach jest świadomy wyników, które osiąga dana osoba. Wie, jak jest ona odbierana w firmie przez innych ludzi.
•    Relacja między menedżerem a coachowanym jest ciągła w czasie i pozwala na to, żeby interwencje coachingowe były bardzo szybkie.
•    Rozmowy coachingowe  są dostępne dla wszystkich jego pracowników.

Pamiętaj, że intencją menedżera-coacha jest wzmacniać coachowanego pracownika, zachęcać go do refleksji, do odkrywania nieznanych  mocnych stron, do przekraczania i eliminowania barier czy trudności stojących na drodze do rozwoju i osiągania celów. Ważne jest, żeby coachowani pracownicy stawali się coraz bardziej świadomi swoich działań i ich konsekwencji, by byli bardziej świadomi istnienia alternatywnych opcji. Konwersacje coachingowe koncentrują się na osiąganiu osobistych wyników

Pewnie interesuje cię, co menedżer-coach robi w trakcie coachingu. Na pewno wzmacnia i rozwija samoświadomość osoby, z którą pracuje. Wspólnie analizują jej mocne strony, obszary rozwoju, styl poznawczy, sposoby nawiązywania relacji z innymi, czynniki motywujące, wartości czy długoterminowe cele. Rolą menedżera-coacha jest także modelowanie pożądanych zachowań. Coachowany pracownik często naśladuje managera- coacha. Uczy się na przykład rozwiązywania problemów, uczy się wyzywać na pojedynek samoograniczające przekonania, regulować emocje, ustalać cele, planować itp.

Jednym z zadań menedżera-coacha jest dotarcie do rdzenia zagadnienia czy problemu, z którym przychodzi coachowany. W czasie rozmów coachingowych będziesz testował swoje hipotezy i czekał cierpliwie na odpowiedzi pracownika, będziesz towarzyszył mu w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne pytania. Czasami będziesz odpowiadał na jego pytania. Będziesz także wspólnie z nim ustalał, które zachowania warto zmienić. Będziesz przekazywał mu informacje zwrotne. Będziesz zachęcał do wypróbowania nowych zachowań, nowych przekonań, nowych sposobów myślenia.


Zobacz także pozostałe części:

Coachingowy styl zarządzania cz. 1

Coachingowy styl zarządzania cz. 2: Cele CSZ z perspektywy firmy

Coachingowy styl zarządzania cz. 4: Manager-coach

Coachingowy styl zarządzania cz. 5: Wyzwania menedżerów

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0