Perspektywy Zatrudnienia – II kwartał 2010

Agencja zatrudnienia Manpower Polska ogłosiła w tym tygodniu, że pracodawcy w Polsce zwiększą dynamikę zatrudnienia w II kwartale 2010 r. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej próby polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +13%.

Jest to najwyższa prognoza dla II kwartału 2010 r. spośród wszystkich 17 przebadanych europejskich krajów. Odpowiedzi polskich pracodawców są następujące:

  • 20% pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia,
  • 7% przewiduje zmniejszenie zatrudnienia,
  • a 71% badanych szacuje brak zmian personalnych w II kwartale 2010 r.

W ujęciu kwartalnym, odnotowano wzrost prognozy netto zatrudnienia o 9 punktów, natomiast w ujęciu rok
do roku, prognoza jest wyższa o 7 punktów procentowych.

Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2010 r. wskazują, że polscy pracodawcy zaczynają być gotowi do zwiększania zatrudnienia. Największy optymizm wykazują firmy z sektorów Instytucje sektora publicznego oraz Handel detaliczny i hurtowy”, mówi Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska. „Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Produkcja przemysłowa to także pozytywne zaskoczenie; na podstawie deklaracji przedsiębiorców z tego sektora ustalono prognozę netto zatrudnienia o 11 punktów procentowych wyższą niż przed kwartałem. Jednocześnie, sektor Produkcja przemysłowa odnotował wzrosty w 11 europejskich krajach”, dodaje Iwona Janas.

W Polsce, prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2010 r. jest dodatnia we wszystkich 10 badanych sektorach. Najwyższą prognozę, drugi kwartał z rzędu, odnotowano w sektorze Instytucje sektora publicznego (+21%). Wyraźny optymizm widoczny jest także wśród pracodawców z sektora Handel detaliczny i hurtowy (+20%), Restauracje/ Hotele (+17%) oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+16%). Umiarkowany optymizm przejawiają przedsiębiorcy
z sektorów Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/Usługi (oba +8%).

W porównaniu kwartalnym, odnotowano optymizm pracodawców z 9 na 10 sektorów i w większości przypadków wzrosty są znaczące. Największy wzrost, o 16 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa. W przypadku sektorów Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Kopalnie/ Przemysł oraz Handel detaliczny i hurtowy prognoza jest wyŜsza o 15 punktów. Prognoza netto zatrudnienia pozostaje na tym samym poziomie, co przed kwartałem w sektorze Finanse/Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi.

W ujęciu rocznym, wyższe prognozy netto zatrudnienia odnotowano w 7 z 10 sektorów. Największe wzrosty, o 23 i 19 punktów procentowych, widoczne są w sektorach, odpowiednio, Produkcja przemysłowa oraz Handel detaliczny i hurtowy. Prognoza netto zatrudnienia jest także wyższa w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Instytucje sektora publicznego oraz Transport/Logistyka.

W przypadku regionów Polski1, pracodawcy ze wszystkich 6 badanych regionów oceniają plany wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2010 r. optymistycznie. Najwięcej optymizmu wykazują pracodawcy z regionu Północnego (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), dla którego otrzymano prognozę netto zatrudnienia na poziomie +16%. Na podstawie deklaracji przedsiębiorców z regionu Północno-Zachodniego (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie) ustalono prognozę +14%. Prognoza netto zatrudnienia zarówno
dla regionu Południowego (województwo małopolskie, śląskie), jak i Centralnego (województwo
łódzkie, mazowieckie) osiąga +13%. W ujęciu kwartalnym, dynamika zatrudnienia we wszystkich 6 badanych regionach będzie większa.

Najwyższy wzrost, o 18 punktów procentowych, odnotowano dla regionu Północnego. W regionach Wschodnim (województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) i Północno-Zachodnim także widoczne są znaczące wzrosty, odpowiednio o 15 i 13 punktów procentowych. Najmniejszy wzrosty, o 3 i 4 punkty, otrzymano dla regionów, odpowiednio, Centralnego i Południowego.

Porównując rok do roku, prognozy netto zatrudnienia dla 5 regionów są bardziej optymistyczne. Na podstawie deklaracji pracodawców z regionu Centralnego odnotowano wzrost o 14 punktów procentowych. Prognoza jest wyższa o 9 punktów w regionach Północnym i Północno-Zachodnim. Jedynym regionem, w którym prognoza netto zatrudnienia jest niższa niż przed rokiem jest region Wschodni, w którym odnotowano spadek o 2 punkty procentowe.

Analizując wyniki dla wszystkich 36 badanych krajów, większość pracodawców z 27 krajów deklaruje, że będzie zatrudniać, a nie zwalniać pracowników w II kwartale 2010 r. Największy optymizm wykazują pracodawcy z Indii (+39%), Brazylii (+38%), Tajwanu (+33%), Kostaryki i Peru (oba +23%) oraz Australii (+22%). Ujemne prognozy netto zatrudnienia odnotowano dla Włoch i Hiszpanii (oba -11%) oraz Irlandii (-9%). Pracodawcy z 19 krajów są bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników niż przed kwartałem. W ujęciu rok do roku, prognozy
odnotowują wzrosty w 23 z 33 krajów, dla których dostępne są dane sprzed roku. W Europie większość pracodawców z 9 na 17 badanych krajów deklaruje umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników w II kwartale 2010 r. najbardziej optymistyczni są pracodawcy z Polski (+13%) oraz Norwegii i Szwecji (oba +6%). Najmniejszy optymizm w Europie i jednocześnie na świecie wykazują przedsiębiorcy z Hiszpanii i Włoch (oba -11%) oraz Irlandii (-9%). W ujęciu kwartalnym, prognozy są bardziej optymistyczne w 8 krajach, a w porównaniu rocznym nastąpił wzrost prognoz netto zatrudnienia w przypadku 8 z 17 badanych krajów.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2010 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 14 a 27 stycznia 2010 r. obejmujących grupę 750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów2 z 6 regionów Polski. Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku kwietnia do końca czerwca 2010 r. w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, z ujemnym jego redukcję.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczy ponad 61 000 pracodawców z 36 krajów. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak dużym rozmiarze, zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.

Źródło: Manpower.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0