Stopa bezrobocia w grudniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia) wyniosła według szacunków w styczniu 2010 roku 12,8 proc. i w porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 0,9 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2009 – grudzień 2008) odnotowano identyczny wzrost natężenia bezrobocia – o 0,9 punktu (z poziomu 9,5 proc. do poziomu 10,4 proc.).

W styczniu 2010 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 1,4 do 0,7 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy wzrost (o 1,4 punktu) miał miejsce w województwie lubuskim, w którym wystąpił też  jeden z najsilniejszych wzrostów liczby bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2010 roku wyniosła 2 052 500 osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2009 roku wzrosła o 159,9 tys. osób (8,4 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2009-grudzień 2008) odnotowano nieco silniejszy wzrost liczby bezrobotnych – o 160,6 tys. (o 10,9 proc.).

Wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2010 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) w województwie:
■opolskim – o 11,4 proc. (o 5,4 tys. osób);
■lubuskim – o 10,5 proc. (o 6,4 tys. osób);
■wielkopolskim – o 9,6 proc. (o 12,8 tys. osób).

Styczeń, podobnie, jak grudzień należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie. W tym roku w związku z długotrwałą, ostrą zimą, nastąpiło zawieszenie robót, przede wszystkim w budownictwie. Ponadto z informacji uzyskanych z urzędów pracy wynika, że do wzrostu bezrobocia przyczyniły się:

  • rejestracje osób powracających do ewidencji po uczestnictwie w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2009 roku;
  • rejestracje osób z prawem do zasiłku, co wiąże się z podwyższeniem od stycznia br. jego wysokości.

Liczna grupa osób powróciła do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony, m.in. w budownictwie, transporcie i handlu.

Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 59,4 tys. i w porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 18 tys. czyli o 43,5 proc. W styczniu 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,6 tys. ofert pracy (o 20,8 tys. więcej niż w grudniu 2008 roku, tj. o 44,5 proc.). Można zatem spodziewać się poprawy sytuacji w lutym bieżącego roku.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej w styczniu 2010 roku w porównaniu do grudnia 2009 roku odnotowano w piętnastu województwach, przy czym najsilniejszy (względny) w województwie:
■śląskim – o 81,9 proc. (o 4,2 tys.);
■lubuskim – o 73,7 proc. (o 1,5 tys.).

Jedynie w województwie pomorskim odnotowano nieznaczny spadek liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,3 proc. tj. o 100 ofert).

Źródło:Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0