Uznawanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

dzwigW dniu 11.12.2009 r. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MG z dn. 02.11.2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka (Dz.U. Nr 199, poz. 1533), które określają warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności, a także kwestie nadzoru i sposób rozliczania kosztów w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach EFTA – stronach umowy o EOG kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka.

Przepisy rozp. mają zastosowanie do postępowania w sprawach zawodów wymienionych w załączniku do niniejszego aktu wykonawczego. W załączniku, o którym mowa, zawarto wykaz 24 zawodów regulowanych należących do działu administracji rządowej – gospodarka. Wśród tych zawodów znajdują się m.in. specjalności w zakresie obsługi dźwigów, obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, obsługi sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, montażu rusztowań oraz szereg zawodów związanych z eksploatacją i naprawą określonego rodzaju urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z § 3 ust. 1 omawianego rozp., konieczność odbycia stażu albo przystąpienia do testu jest stwierdzana w toku postępowania, w formie postanowienia wydanego przez organ prowadzący to postępowanie. Czynności związane z odbywaniem stażu i przeprowadzaniem testu są dokonywane przy użyciu języka polskiego.

Organ prowadzący postępowanie udostępnia informacje o zawodach regulowanych, do których stosuje się przepisy rozp., wymaganiach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów, instytucjach, w których staż może być odbywany oraz gdzie część praktyczna testu może być przeprowadzana, a także wykaz literatury pomocnej w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych.

Biblioteka Prawa Pracy

Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0