Polacy są zadowoleni ze swojej pracy

happinessWiększość (78 proc.) aktywnych zawodowo Polaków jest zadowolona ze swej pracy; odmiennego zdania jest 11 proc. ankietowanych, a kolejne 11 proc. ma do tego ambiwalentny stosunek – wynika z sondażu CBOS.

Częściej zadowoleni ze swojej pracy są badani w wieku 55-64 lata, osoby mające wyższe wykształcenie, żyjące w miastach średniej wielkości (20-100 tys. mieszkańców), będące w dobrej sytuacji materialnej.

Większość respondentów twierdzi, że wykonywane przez nich zadania w pracy mają sens (76 proc.), że praca wymaga podnoszenia kwalifikacji (72 proc.) oraz jest interesująca (72 proc.).

Trzy piąte aktywnych zawodowo deklaruje, że ich praca daje pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji (62 proc.), a także pozwala na pełne wykorzystanie własnych kwalifikacji (60 proc.).

Ponad połowa (56 proc.) ocenia, że praca jest zgodna z ich wykształceniem, odmiennego zdania jest 38 proc. ankietowanych.

Zadowolenie ze swych zarobków deklarują dwie piąte (40 proc.) aktywnych zawodowo, niezadowoleni – ponad jedną trzecią (35 proc.), pozostali (25 proc.) nie potrafią jednoznacznie ustosunkować się do tej kwestii.

Na to, że praca łączy się z zadowalającymi świadczeniami socjalnymi, wskazuje 41 proc. zatrudnionych, a 43 proc. jest odmiennego zdania.

Ponad połowa (54 proc.) osób, które w ostatnich pięciu latach zmieniały pracę, uczyniła to jeden raz, jedna piąta (20 proc.) – dwukrotnie, a więcej niż co czwarty respondent (26 proc.) zmieniał pracę co najmniej trzy razy.

W ciągu ostatnich pięciu lat miejsce zatrudnienia częściej zmieniali respondenci młodsi niż starsi, a spośród grup społeczno-zawodowych – najczęściej pracownicy usług, robotnicy niewykwalifikowani i wykwalifikowani, a także technicy i średni personel” – podał CBOS.

Obecnie co szósty aktywny zawodowo ankietowany (16 proc.) deklaruje, że zamierza zmienić pracę, przy czym niemal połowa z nich (7 proc.) chce to zrobić jak najszybciej, a pozostali (9 proc.) odkładają realizację tej decyzji.

W przypadku otrzymania oferty pracy lepiej płatnej, ale niezgodnej z kwalifikacjami, połowa pracujących (50 proc.) skłonna byłaby zmienić obecne zatrudnienie, natomiast dwie piąte (41 proc.) nie zrezygnowałoby z niego.

W stosunku do lat dziewięćdziesiątych wzrosła liczba Polaków zadowolonych ze swojej pracy. Niemniej w ostatnich trzech latach niewiele się w tym zakresie zmieniło. Podobnie jak w 2006 roku oceniane są zarówno te aspekty pracy, które wiążą się z możliwościami rozwoju zawodowego, jak i odnoszące się do poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia oraz zarobków” – podsumowuje CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 1-6 października Br. na liczącej 1096 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Źródło: PAP

1 komentarz
  1. Reply
    Łukasz 30 listopada 2009 at 14:26

    Dużo osób nie pracuje w swoim zwodzie, i bierze prace jaka jest, wtedy mom zdaniem człowiek może nie być zadowolony z pracy, ale w dzisiejszych czasach lepiej sie cieszyc że się ma obojętnie jaką prace patrząc jak wiele osób zostaje zwolnionych.

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0