Elastyczny czas pracy

elastyczny czas pracyW dniu 22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. z 2009 r., Nr 125 poz. 1035). Będzie ona obowiązywała do dnia 31 grudnia 2011 r. i wprowadzi szereg nowych przepisów z zakresu prawa pracy.

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego

Okres rozliczeniowy może być przedłużony do 12 miesięcy, jeśli jego wprowadzenie będzie uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy. Podczas jego wprowadzenia muszą być jednak zachowane ogólne zasady bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Okresy dłuższej pracy w poszczególnych miesiącach (jeśli notowany jest wzrost zamówień i sprzedaży) równoważy się okresami krótszej pracy lub okresami nie wykonywania pracy (w okresie dekoniunktury) w ramach obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przy stosowaniu 12-sto miesięcznego okresu rozliczeniowego firmy będą musiały ustalać harmonogramy czasu pracy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Ustalanie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika

Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez przedsiębiorcę może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie będzie stanowić pracy w godzinach nadliczbowych.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że stosowanie zarówno przedłużonego okresu rozliczeniowego jak i indywidualnego rozkładu czasu pracy nie może naruszać przepisów o dobowym i tygodniowym wypoczynku. Poza tym wprowadzenie zmian dokonywane jest w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u przedsiębiorcy (jeśli nie działają u przedsiębiorcy zakładowe organizacje związkowe).

Uelastyczniono również czas pracy pracownikom wychowującym dziecko do lat 14 lub opiekującym się członkiem rodziny wymagającym osobistej opieki. Taki pracownik może złożyć pisemny wniosek dotyczący ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy pamiętając o normach dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku. Przedsiębiorca będzie musiał uwzględnić wniosek o zmianę rozkładu czasu pracy chyba, że jest to niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku będzie jednak musiał przedsiębiorca poinformować pracownika na piśmie.

Ograniczenia w zatrudnieniu pracownika na umowę na czas określony Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę na czasokreślony.

Autor: Contract Administration


Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0