Czy szczyt G-20 zakończy się redukcją planów bonusowych?

ceoW trakcie szczytu G-20, który rozpoczął się w dniu wczorajszym w Pittsburgu, ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych dyskutować będą m.in. na temat regulacji wysokości premii przyznawanych kadrze zarządzającej z sektora bankowego.

Z badań globalnej firmy doradczej Hay Group wynika, że w 2008 roku odnotowano pierwszy od 7 lat spadek wysokości wynagrodzeń zarządów firm na całym świecie. Premie roczne otrzymywane przez zarządy zmniejszone zostały średnio o 10,9%. Polscy eksperci firmy doradczej Hay Group, w ramach przeprowadzanego co roku badania wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej, porównali strukturę wynagrodzeń zarządów w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Na listopad br. planowane jest wydanie przez polski oddział Hay Group tegorocznego raportu z polskiego badania TopEx.

Wyniki badania „CEO Compensation Study” – przeprowadzonego przez firmę Hay Group oraz „The Wall Street Journal” – wskazują, że w 2008 roku odnotowano pierwszy od 7 lat spadek wysokości wynagrodzeń otrzymywanych przez kadrę zarządzającą na całym świecie:
–    wynagrodzenia – tzw total cash (pensja podstawowa + premia roczna) otrzymywane przez zarządy zmniejszyły się o 8,5%,
–    premie roczne zmniejszone zostały o 10,9%,
–    najwyższe redukcje wysokości wynagrodzeń total cash otrzymywanych przez zarząd odnotowano w branży finansowej – wyniosły one aż 43,1%.

Wraz ze zmniejszeniem wysokości wynagrodzeń rozpoczęła się również ożywiona dyskusja wokół tematu ładu korporacyjnego, ograniczenia planów bonusowych oraz zmiany struktury wynagrodzeń zarządów.
Skład obecnych pakietów płacowych zarządów w Polsce różni się od typowej struktury wynagrodzeń zarządów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o proporcje między różnymi składnikami wynagrodzeń całkowitych, udział pensji podstawowej otrzymywanej przez zarządy polskich firm jest wyższy niż udział wynagrodzeń zmiennych, uzależnionych od wyników biznesowych.
Zgodnie z danymi firmy doradczej Hay Group, struktura stałej i zmiennej części wynagrodzeń zarządów wynosi obecnie:
–     w Polsce – jest to ok. 2,5:1,
–    w Europie – 1:2,
–    w Stanach Zjednoczonych – 1:6, co szczegółowo ilustrują poniższe wykresy:


HG


Komisja Europejska (KE) postuluje ograniczenie zmiennej części wynagrodzeń wypłacanych kadrze zarządzającej. Zdaniem ekspertów Hay Group, zalecenia KE potwierdzają kilka ważnych tendencji w obszarze wynagrodzeń zarządów. Należą do nich m.in:
–    generalny nacisk na zmniejszanie wysokości wynagrodzeń zarządów,
–    ograniczenie zmiennej części wynagrodzeń, w tym zwłaszcza wysokości premii rocznej,
–    odroczenie wypłaty części premii rocznej ze względu na sytuację rynkową oraz „niewygasłe zagrożenia” związane z kondycją spółki,
–    większy nacisk na wypłatę premii długoterminowych, które mają promować wśród CEO
oraz menedżerów liniowych postawy sprzyjające realizacji strategicznych celów firmy,
–    zmiana dotychczasowej praktyki dotyczącej bezwarunkowej wypłaty odpraw zarządom firmy.

„Typowe plany bonusowe, których ograniczenie dyskutowane będzie na szczycie G-20, opierają się na ustanowieniu określonego progu efektywności (bazującego na kryterium zysku), oraz szybkim przyroście premii kadry zarządzającej po osiągnięciu wyznaczonych celów (często w perspektywie jednego roku)” – komentuje Bogusław Dąbrowski, ekspert firmy doradczej Hay Group w zakresie wynagradzania najwyższej kadry zarządzającej. „Tymczasem optymalnym rozwiązaniem jest przyjęcie systemu zrównoważonych wynagrodzeń zmiennych, które opierać się będą również na kryteriach niefinansowych. W tym momencie o wiele ważniejsze okazuje się więc pytanie: „za co płacimy”, a nie – „ile płacimy”. Biorąc pod uwagę stabilność sytuacji spółki, działania zarządów powinny być oceniane także z punktu widzenia długoterminowej korzyści dla akcjonariuszy” – dodaje Dąbrowski.

Najnowsze dane nt. wynagrodzeń polskiej kadry zarządzającej zostaną opublikowane przez firmę doradczą Hay Group w listopadzie br. Doroczny raport TopEx zawierać będzie informacje takie jak m.in.:
–    rynkowe poziomy wynagrodzeń TopExecutives (np. prezesów zarządu, dyrektorów generalnych),
–    wpływ obecnej sytuacji ekonomicznej na zmiany pakietów wynagrodzeń zarządów,
–    relację poziomów płac zarządów w Polsce do rynków europejskich i światowych.

Hay Group posiada międzynarodowo spójną bazę wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej. Od 1999 roku firma prowadzi na krajowym rynku regularne badania TopEx, dzięki czemu polska baza danych Hay Group zawiera informacje o wynagrodzeniach ponad 1200 osób, zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w ponad 220 organizacjach.

Źródło: HayGroup

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0