Hay Group rozpoczyna badanie “Best Companies for Leadership”

teamMiędzynarodowa firma doradcza Hay Group rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji globalnego badania poświęconego tematyce przywództwa. W odpowiedzi na zmiany rynkowe opracowano nową formułę badania, a jego celem będzie od bieżącego roku wyłonienie organizacji o wysokiej kulturze przywództwa oraz diagnoza najlepszych praktyk związanych z rozwojem liderów.

Dane z firm działających w Polsce zbierane będą w dniach od 9 września do 7 października br. Wyniki badania ogłoszone zostaną w styczniu 2010 r. na stronach BusinessWeek online – który jest globalnym partnerem projektu badawczego.

„Best Companies for Leadership” to jedno z najbardziej prestiżowych badań, poświęconych w całości tematyce przywództwa. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne. W badaniu mogą wziąć udział firmy z 47 krajów, w których swoje oddziały posiada Hay Group. Dotychczas badanie znane było pod nazwą „Best Companies for Leaders”, a jego przedmiotem były praktyki związane z rozwojem liderów. Tegoroczna zmiana nazwy badania wynika z poszerzenia zakresu obserwacji o kwestie związane z cechami i ewolucją przywództwa, a także problematykę  dot. zarządzania talentami.

W 2009 r. w badaniu po raz pierwszy uwzględnione zostaną bieżące i planowane działania firm w zakresie stymulowania rozwoju wszystkich pracowników, a przez to – docelowo całej organizacji. Jest to związane z obecną sytuacją ekonomiczną oraz koniecznością przygotowania przedsiębiorstw do działania w warunkach zmian rynkowych.

„W trudniejszych warunkach rynkowych, kiedy firmy muszą sprostać nowym oczekiwaniom, szybkiej
i efektywnej adaptacji oczekuje się zwykle od liderów biznesowych i najbardziej utalentowanych pracowników. Cechy te, często podawane jako najbardziej pożądane, nie wyczerpują jednak kwestii właściwej diagnozy zagadnienia. Dlatego wraz z inauguracją kolejnej edycji badania, warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki firmy o najwyższej kulturze przywództwa rozumieją zagadnienie przywództwa”
– komentuje Mik Kuczkiewicz, Prezes Hay Group Polska. „O kreowaniu kultury przywództwa – a tym samym możliwości adaptacji firmy do zmian rynkowych – świadczy rozwój określonych kompetencji u wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla zajmowanego przez nich w strukturze organizacji” – dodaje Mik Kuczkiewicz.

Badanie „Best Companies for Leadership” składa się z dwóch części. Są to:
    kwestionariusz mający na celu ocenę różnych aspektów przywództwa w danej firmie,
    nominacja 3 przedsiębiorstw, które zdaniem respondentów zasługują na miano organizacji
o najwyższej kulturze przywództwa.

Odpowiedzi udzielone przez uczestników badania analizowane będą pod kątem kluczowych obszarów związanych z przywództwem, takich jak:
    innowacyjność,
    zmienność strategii,
    zmienność ról zawodowych,
    zarządzanie w czasach spowolnienia.
Zebrane wyniki staną się podstawą porównań o charakterze globalnym, a także umożliwią analizę kondycji przedsiębiorstw na lokalnych rynkach.

Pozytywnym zjawiskiem, które można zaobserwować w polskich i światowych firmach, jest coraz bardziej świadome podejście pracodawców do procesu zintegrowanego zarządzania talentami. Rozwój osób o najwyższym potencjale – w tym praktyki związane z pozyskaniem, selekcją i zagospodarowaniem talentów – niewątpliwie wpływają na kształtowanie kultury przywództwa w całej firmie. Dlatego zdecydowaliśmy się poszerzyć zakres tegorocznego badania „Best Companies for Leadership” o analizę możliwości rozwoju najbardziej utalentowanych pracowników” – komentuje Agata Kaczmarska, Dyrektor Konsultingu Hay Group Polska i ekspert w obszarze przywództwa.

Aby zdiagnozować kondycję własnej firmy w zakresie przywództwa oraz partycypować w wyborze najwyżej ocenianych pod tym kątem organizacji, przedsiębiorstwa działające w naszym kraju powinny skontaktować się z Konsultantami Hay Group Polska. W terminie do 7 października br. eksperci firmy przeprowadzą badania kwestionariuszowe wśród przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem. Za koordynację przeprowadzenia badania w Polsce odpowiada Marta Czapińska; e-mail: marta.czapinska@haygroup.com

Wyniki badania „Best Companies for Leadership” ogłoszone zostaną w styczniu 2010 roku na stronie Business Week online. Wszystkie firmy, które wezmą udział w badaniu, będą miały dostęp do pełnej wersji wyników. Zostaną one również opublikowane w formie raportu. Ponadto w lutym 2010 roku firma Hay Group zorganizuje międzynaradorowy webinar, który będzie formą interaktywnej prezentacji wniosków płynących z badania.

O Hay Group
Hay Group jest globalną firmą doradczą wspierającą firmy w przekształcaniu ich strategii biznesowych w rzeczywistość. Jesteśmy obecni w 88 biurach zlokalizowanych w  47 krajach współpracujemy z ponad 7,000 firm na całym świecie. Nasi klienci należą zarówno do sektora prywatnego, jak i państwowego, reprezentują wszystkie branże i gałęzie przemysłu, oraz różnorodne problemy, z jakimi mierzą się firmy na całym świecie. Hay Group to firma która skutecznie wprowadza zmiany. Pomagamy ludziom i organizacjom realizować ich potencjał.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0