Ogólnopolski Tydzień Kariery

otk15 października rozpocznie  się Ogólnopolski Tydzień Kariery. OTK to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej inspirująca ogólnopolskie i lokalne inicjatywy środowisk doradców zawodowych na rzecz wspomagania drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przewidywane są:

działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje – rozpoczynająca i podsumowująca, internetowe webinaria i wykłady czy też targi i konkursy),

działania regionalne i lokalne w terenie, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych planujemy m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Ze względu na skalę całego przedsięwzięcia do współpracy przy organizowaniu OTK włączone zostało bardzo szerokie grono członków i sympatyków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne zaangażowanie prasy i mediów. W ramach działań promocyjnych przewidywana jest kampanię informacyjna propagującą ideę świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej, skierowaną do podmiotów wspierających i organizujących działania (pisma, ulotki, plakaty, broszury), informacje na stronach WWW SDSiZ RP, partnerów merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięcia. Strona internetowa OTK – tydzienkariery.pl – pełnić będzie funkcję informacyjno-organizacyjno-kontaktową.

Biuro OTK, zlokalizowane w Warszawie, jest punktem koordynacyjnym całego przedsięwzięcia, zapewnia możliwość telefonicznego i e-mailowego kontaktu z organizatorami i uczestnikami OTK.
Dla podmiotów (osób), które będą chciały prowadzić działania i przedsięwzięcia w ramach OTK oraz zgłoszą akces, przewidziane są pakiety bezpłatnych materiałów promocyjnych i metodycznych.
Za szczególną aktywność i nowatorstwo zaprezentowane podczas OTK przewiduje się nagrody. Organizatorzy imprez i aktywni uczestnicy otrzymają pisemne podziękowanie i potwierdzenie czynnego udziału w projekcie oraz będą zaprezentowani na stronach internetowych OTK i SDSiZ.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę organizatorów.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0