Apel Głównego Inspektora Pracy do pracodawców

PIPGłówny Inspektor Pracy w związku z naruszeniami prawa w zakresie wypłacania wynagrodzeń wystosował list otwarty.  skierowany do pracodawców i pracowników apelujący o przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń. Zamieszczamy jego pełny tekst.


Do pracodawców i pracowników!

Pogłębiające się trudności ekonomiczne w wielu zakładach pracy zagrażają stabilności działalności gospodarczej i stwarzają poważne problemy dla pracodawców i pracowników. Konsekwencją tych trudności jest coraz częściej, jak wynika z docierających do inspekcji pracy sygnałów oraz doniesień mediów, niewypłacalność, ograniczanie zatrudnienia, a nawet upadłość.

Problemem najważniejszym, w mojej ocenie, jest utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy i stabilności wypłacanych wynagrodzeń. Dla realizacji tego zamierzenia niezbędne jest poszanowanie wzajemnych praw i obowiązków oraz zrozumienie wspólnych celów, które łączą zatrudnionych z pracodawcami.

Zwracam się z Apelem o przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy!

Państwowa Inspekcja Pracy na bieżąco monitoruje przebieg wydarzeń i jest przygotowana do różnych form oddziaływania.

Zobowiązałem jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy do wszechstronnej pomocy prawnej, zarówno pracownikom jak i pracodawcom, także z zakresu działań, jakie powinien podjąć przedsiębiorca posiadający problemy finansowe.

Z całą stanowczością będziemy przeciwdziałać przejawom naruszeń prawa!

Wyrażam przekonanie, że wszyscy powinniśmy podążać w kierunku poszanowania praworządności i wspólnego dobra, którym jest człowiek i jego miejsce pracy.

Tadeusz J. Zając

Główny Inspektor Pracy


Źródło: PIP

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0