Manager do Zadań Specjalnych

imRynek na usługi Interim Managerów w Polsce dopiero kiełkuje, ale nie ma wątpliwości, że i u nas stanie się popularny. Ostatnio pisaliśmy o inauguracji Sieci Interim Managerów – pomyśle który  zainicjowała firma In-House Managers. Dzisiaj rozmawiamy z jej przedstawicielami o tym jak i kiedy zatrudnić Interim Managera.

HRstandard: Czym jest interim management?
In-House Managers: Usługa interim management jest wykonywana przez doświadczonych managerów do zadań specjalnych. Myślę, że właśnie to określenie – manager do zadań specjalnych jest najlepszym polskim synonimem angielskiego „interim manager”. Biznesowy praktyk wchodzi do firmy w celu wykonania określonych zadań w z góry ustalonym czasie, często przejmuje obowiązki zarządcze. W przeciwieństwie do klasycznego konsultanta ponosi odpowiedzialność za wdrożenie i wynik swojej pracy. Jednym słowem – on ma przeprowadzić projekt, o ściśle określonym celu. Manager do zadań specjalnych opuszcza przedsiębiorstwo, gdy tylko problem zostanie rozwiązany, a cel osiągnięty.
Interim Manager podczas projektu ma swoje biurko w siedzibie klienta, jest członkiem zespołu, posiada przekazane na czas usługi stosowne upoważnienia, natomiast nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zazwyczaj pracuje w firmie 6 – 9 miesięcy.

HRstandard: Jak zatrudnić interim managera?
In-House Managers: Rzeczywiście, do tej pory w Polsce trudno było znaleźć interim managera. Brakowało instytucji, do której można by się zgłosić z dowolnym zapytaniem interimowym i mieć pewność, że firma ta już współpracuje z odpowiednią osobą, którą w krótkim czasie może nam polecić. Dlatego właśnie tak wielką wagę przyłożyliśmy do zbudowania naszej Sieci. Przeprowadziliśmy zakrojony na szeroką skalę, specjalnie zaprojektowany proces doboru i dzięki temu dziś współpracujemy z 70 – ką wyjątkowych ekspertów skoncentrowanych na świadczeniu usługi interim management. Ich doświadczenia obejmują wszystkie obszary specjalizacji – od marketingu, po produkcję, sprzedaż, logistykę, finanse. „Zatrudnienie” interima odbywa się poprzez zawarcie umowy z In-House Managers, my zaś zawieramy umowę z interimem jako naszym podwykonawcą.

HRstandard: Skąd wiadomo, że IM ma potrzebne kompetencje?
In-House Managers: Jeżeli chodzi o kompetencje interim managerów, to z jednej strony wszyscy eksperci współpracujący z nami spełnili wyśrubowane kryteria i przeszli szczegółowy i ustrukturyzowany proces doboru do naszej Sieci – średnia długość ich doświadczeń managerskich to 14 lat. Profil ich osobowości zawodowej jest dość charakterystyczny – pociąga ich realizacja nowych wyzwań, zmiany, lubią duże tempo wdrażania projektów.
Z drugiej zaś strony – mając na celu dopasowanie kompetencji kandydata do oczekiwań i potrzeb projektu klient dobiera w drodze indywidualnych rozmów jedną z zaproponowanych przez nas osób z naszej Sieci. Naszym priorytetem i największym wyzwaniem jest zabezpieczenie interesów obu stron dlatego In-House Managers towarzyszy swoim interimom w rozmowach wstępnych oraz negocjacjach z klientem.

HRstandard: Kiedy zazwyczaj firmy zatrudniają managera do zadań specjalnych?
In-House Managers: Są trzy główne sytuacje, w których firmy decydują się na zaangażowanie interim managera. Pierwszy z nich to tzw. projekt „na zastępstwo”.  Kiedy w firmie wystąpił nagły wakat, spowodowany np. urlopem macierzyńskim, nagłym odejściem managera itp., przedsiębiorstwa decydują się czasem, na rozwiązanie gwarantujące podtrzymanie danej funkcji na wysokim poziomie – czyli usługę interim management.

Drugi typ projektów to ten, gdzie do zrealizowania jest konkretny projekt – otworzenie nowego oddziału firmy, przygotowanie fuzji, integracja, restrukturyzacja, wdrożenie nowych procesów, reorganizacja działu, przeprowadzenie zwolnień. Cel oraz droga dojścia jest wyznaczona przez klienta, który wie co chciałby osiągnąć lecz nie posiada w danej chwili odpowiedniej osoby (osób) w swoich strukturach.

I trzeci rodzaj projektów to taki, gdy firma ma problem, ale nie do końca wie, co z nim zrobić, nie ma wystarczającego doświadczenia w danej dziedzinie. Wtedy interim manager – jako osoba, która w analogicznej sytuacji już sobie kilkakrotnie poradziła – znajduje rozwiązanie i je wdraża. Zaobserwowaliśmy, że ten typ projektów występuje często w średnich a niekiedy nawet w dużych przedsiębiorstwach z polskim kapitałem, których rozwój biznesowy był szybszy niż rozwój organizacji. Wtedy manager z doświadczeniami zdobytymi w międzynarodowych korporacjach może wprowadzić nowe dla firmy standardy.

HRstandard: Jak popularny jest interim management jest na świecie?
In-House Managers: Idea interim managementu powstała w latach 60 – tych w Szwecji jako odpowiedź na restrykcyjne prawo. Prawo pracy chroniące pracowników było również  powodem wprowadzenia usługi na rynek Holandii  w połowie lat 70 – tych. W największym kraju Beneluksu obowiązywały wtedy bardzo długie okresy wypowiedzeń oraz wysokie koszty odpraw dla wysokiej kadry managerskiej. Pomysł okazał się korzystny i zaczął rozprzestrzeniać się po Europie. W późnych latach 80- tych został wprowadzony do Wielkiej Brytanii. Początkowo był tam postrzegany jako niszowe rozwiązanie, dziś co czwarta firma deklaruje budżetowanie środków na usługi interim managerów… W Niemczech liczbę interim managerów szacuje się na 12 000, a wielkość rynku wynosi ok. 1,6 mld EUR – tymczasem jeszcze 10 lat temu rynek interim management był tam niemal tak rozproszony i mały, jak dziś ma to miejsce w Polsce.

HRstandard: Jakie są perspektywy rozwoju interim managmentu dla Polski?
In-House Managers: Moim zdaniem stoimy obecnie przed gwałtownym wzrostem popularności i zapotrzebowania na usługę interim management w Polsce. Wskazuje na to szereg czynników. Nasze szacunki, dokonane na podstawie analizy doświadczeń rynkowych współpracujących z nami managerów oraz wartości makroekonomicznych wskazują, że obecnie rynek ten jest stosunkowo niewielki i szacujemy jego wartość na ok. 200 mln PLN. Natomiast spowolnienie gospodarcze, które aktualnie obserwujemy, stwarza duże szanse dla rozwoju tego rynku w Polsce. Z jednej strony pojawiają się problemy do rozwiązania, które wymagają ogromnego doświadczenia i know-how, którego często firmy wewnętrznie nie posiadają. Z drugiej strony zaś, zamrożenie etatów w wielu firmach sprawia, że rozwiązanie interim management staje się dla firm coraz bardziej atrakcyjne. Muszę przyznać, że sygnały które otrzymujemy od klientów napawają optymizmem. Wyestymowaliśmy – bardzo ostrożnie – że w latach 2010 – 2014 rynek interim management w Polsce wzrośnie do minimum 500 mln PLN.

HRstandard: Jaka jest rola działu personalnego w zatrudnianiu IM, decyzji o zatrudnieniu IM?
In-House Managers: To bardzo zależy od konkretnego przypadku – czasem nawiązanie współpracy z interim managerem odbywa się poprzez dział personalny, czasem przez dyrektorów z danych obszarów specjalizacji, niekiedy zaś bezpośrednio przez zarząd lub radę nadzorczą czy wręcz właściciela danego przedsiębiorstwa. W Polsce nie prowadzi się badań w tej dziedzinie, natomiast dane z sąsiedniego kraju – z Niemiec pokazują, że w przypadku aż 24% wszystkich projektów interim management to właśnie dział personalny podejmuje decyzję o zatrudnieniu interim managera. Jeszcze częściej dochodzi do tego jednak za pośrednictwem zarządu (38 %) oraz zainteresowanych departamentów (27%). Są to najświeższe dane AIMP – organizacji zrzeszającej dostawców usługi interim management w Niemczech, udostępnione nam przez firmę Management Angels, z którą współpracujemy.

HRstandard: Jakie korzyści niesie interim management dla firm?
In-House Managers: Główną korzyścią dla firm, które decydują się na to nowoczesne rozwiązanie, jest szybkie i sprawne osiągnięcie kluczowego dla siebie celu. Interim manager po prostu odpowiada za efekt. Dlatego zwrot z inwestycji w usługę interim management wielokrotnie przewyższa poniesione nakłady. Inwestycja jest dokonywana na określony czas – dokładnie taki, jaki jest potrzebny do wykonania zadania – stąd koszty są optymalnie alokowane.
Do zasadniczych korzyści należy też transfer wiedzy, którego dokonuje interim manager, pracując z zespołem klienta, niezależność oceny oraz gwarancja poufności.
Poza tym warto pamiętać, że decyzja o realizacji projektu metodą interim management znacząco ogranicza ryzyko biznesowe firmy – po pierwsze dzięki temu, że termin rozpoczęcia projektu jest bardzo szybki i zamyka się często w okresie kilku tygodni. Z drugiej strony nasza firma wspiera klienta na każdym etapie realizacji usługi – tak więc, nie odstawiamy interim managera pod bramy firmy, ale aktywnie mu towarzyszymy, chociażby za pośrednictwem osoby shadow managera, który monitoruje projekt i na bieżąco wspiera swą wiedzą interim managera a także w sytuacjach awaryjnych gdy z niezależnych przyczyn interim manager traci możliwość realizacji projektu (dłuższa choroba czy wypadek) jesteśmy wtedy w stanie szybko zaproponować i wdrożyć kolejną osobę do dokończenia projektu.

HRstandard: Czy IM jest możliwy w zakresie HR? W jakich obszarach, kiedy najbardziej?
In-House Managers: Jak najbardziej interim management jest pożyteczny w dziale zasobów ludzkich. Spora część polskich interimów działa właśnie w obszarze HR. Najczęstsze typy projektów to restrukturyzacje, budowa strategii HR, wdrożenie nowego systemu ocen, systemu wynagrodzeń, przeprowadzenie rekrutacji do nowo otwieranego biura – jednym słowem projekty wymagające sporego know-how na etapie ich wprowadzania. Wtedy właśnie doświadczenie i wiedza interim managera okazuje się po prostu bardzo opłacalna – firma przyjmuje taką osobę na kilka – kilkanaście miesięcy, interim manager wdraża proces i szkoli wewnętrznego następcę, który zajmuje się jego utrzymaniem.
Innym typowym zastosowaniem interim managementu w HR są projekty „na zastępstwo” – realizowane np. w przypadku urlopu macierzyńskiego managerki HR.

HRstandard: Jak jest rozliczany IM?
In-House Managers: Interim Manager rozliczany jest według ustalonej  z klientem „dniówki”, która po przemnożeniu przez faktyczną ilość przepracowanych dni wypłacana jest raz w miesiącu. Zdarzają się też przypadki ustalanych dodatkowo premii, wypłacanych po osiągnięciu sukcesu, ale zwyczajowo mają one niewielki procentowy udział w wartości całego kontraktu.

HRstandard: Dziękujemy za rozmowę!


logo_ihmIn-House Managers Potyrała i Szabelewski Sp. j. jest polską firmą doradczą koncentrującą się na dostarczaniu dwóch usług – Interim Management oraz strategicznego konsultingu HR.

Firma działa od 2005 r. i do tej pory realizowała projekty głównie dla międzynarodowych korporacji i dużych polskich przedsiębiorstw. In-House Managers stworzyło pierwszą w Polsce Sieć Interim Managerów. Należy do niej ok. 70 wysokiej klasy menedżerów wszystkich obszarów specjalizacji, z różnych branż. In-House Managers gwarantuje krótki czas dostarczenia interim managera, w razie potrzeby wspieranie go przez innych managerów, znajdujących się w Sieci. Zapewnia fachowość i zachowanie tajemnicy zawodowej podczas negocjacji z potencjalnymi klientami, szkolenia dla członków Sieci. Sama Sieć umożliwia też wymianę doświadczeń i integrację środowiska.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0