HR się szkoli!: Szkoła Trenerów MERITUM

maeritumStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych MERITUM zaprasza do udziału w kursie “Szkoła Trenerów MERITUM”.
Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” Poddziałania 2.2.2 PO KL.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Kto może uczestniczyć?
Projekt skierowany jest do osób z całej Polski:
– posiadających krótką praktykę trenerską (co najmniej 40 godz. szkoleń przeprowadzonych indywidualnie lub 60 godz. jako kotrener),
– nie uczestniczących w kursie trenerskim trwającym powyżej 32 godzin.
które jednocześnie spełniają jedne z poniższych kryteriów zatrudnienia:
– pracownik osoby prawnej prowadzącej działalność szkoleniową dla przedsiębiorstw,
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie szkoleń dla przedsiębiorstw,
– pracownik przedsiębiorstwa.
O projekcie:
W ramach projektu “Szkoła Trenerów MERITUM” zrealizujemy trzy edycje kursów trenerskich na poziomie zaawansowanym – każda po 280 godz. (35 dni szkoleniowych). Grupy szkoleniowe liczyć będą po 14 osób. Zajęcia każdej grupy odbywać się będą w Katowicach (25 dni) oraz – wyjazdowo – w Wiśle (10 dni). Koszty pobytu na szkoleniach wyjazdowych są pokrywane z dotacji.
W ramach Szkoły Trenerów MERITUM realizować będziemy następujące moduły szkoleniowe:
– Trening interpersonalny,
– Prowadzenie Szkolenia,
– Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych,
– Ewaluacja Szkolenia,
– Projektowanie Szkolenia,
– Szkolenia pokazowe – Etiudy Trenerskie.

Szkolenia prowadzone są przez parę wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów legitymujących się Rekomendacją Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Certyfikatem Jakości Szkoleń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Korzyści:

– uzyskanie wszechstronnego przygotowania PRAKTYCZNEGO, w zakresie kompetencji trenerskich, na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework,

– merytoryczne przygotowanie do certyfikacji w Systemie Certyfikacji Trenerskiej TROP, zintegrowanym z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Polską Izbą Firm Szkoleniowych,

– możliwość przeprowadzenia fragmentu szkolenia oraz uzyskanie informacji zwrotnej od trenerów prowadzących, superwizora licencjonowanego przez PTP i pozostałych uczestników,

– dostęp do portalu wiedzy i informacji dedykowanego profesjonalnym trenerom,

– możliwość nawiązania ciekawych i wartościowych kontaktów osobistych i zawodowych.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
I. Analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów formalnych
II. Rozmowa kwalifikacyjna

O wynikach poszczególnych etapów rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani mailowo.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w Katowicach, w siedzibie Stowarzyszenia MERITUM.

Wymagane dokumenty, termin i sposób ich nadsyłania:
Dokumenty wymagane w I etapie rekrutacji:
1. Wypełniony i kompletny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie organizatora)
2. List motywacyjny
3. Życiorys zawodowy (do pobrania na stronie organizatora)
4. Oświadczenie (do pobrania na stronie organizatora).

Terminy nadesłania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:
– Dla Grupy II 15.05. – 16.06.2009 r.
– Dla Grupy III 16.10. – 17.11.2009 r.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Biura Stowarzyszenia bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych MERITUM
ul. Panewnicka 36/2, 40 – 730 Katowice
tel/fax. 032 203 99 66, kom. 510 242 750

Dokumenty wymagane w II etapie rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna):
1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu (do pobrania poniżej) lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wymaganej, minimalnej liczby godzin szkoleniowych
3. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (do wglądu).

Szczegółowa procedura rekrutacji dostępna jest do wglądu w biurze Stowarzyszenia.

Dokumenty związane z rekrutacją do projektu na stronie organizatora.

Źródło: meritum.slask.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0