Trendy w rekrutacji w 2024 roku: Jakie nowe strategie i narzędzia będą dominować na rynku pracy?

Z roku na rok postęp technologiczny nabiera tempa, wpływając na dynamiczne zmiany nie tylko w technologii, ale również w kulturze, stylu życia oraz światopoglądach. Rynek pracy, podobnie jak wiele sektorów gospodarki, odczuwa silny wpływ rozwijających się technologii, zmian demograficznych, ewoluujących oczekiwań pracowników oraz globalnych wyzwań ekonomicznych i społecznych.

 

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w rekrutacji, głównie ze względu na pandemię COVID-19, która zwiększyła akceptację pracy zdalnej, otwierając globalny rynek pracy. W 2021 roku nastąpił wzrost zatrudnienia w sektorze technologicznym, jednak w 2023 roku obserwowaliśmy masowe zwolnienia, wpływające na rynek pracy i rozwój branży IT. Z drugiej strony pojawienie się licznych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, mających wspierać pracę rekrutera lub nawet przejmować niektóre z jego zadań, zrewolucjonizowało podejście do procesów rekrutacyjnych.

 

W 2024 roku branża rekrutacyjna nie tylko doświadczy zmian, ale również kontynuować będzie ewolucję w kierunku integracji nowych technologii i dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Adaptacja do tych zmian będzie kluczowa dla przetrwania i rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, gdzie innowacyjność i elastyczność stają się niezbędnymi atutami. W dalszym materiale dokładnie przyjrzymy się tym trendom, eksplorując, jak nowe strategie i narzędzia będą kształtować procesy rekrutacyjne w 2024 roku.

 

Rewolucja technologiczna AI Z raportu „Talent Acquisition Trends Report 2024” przygotowanego przez Korn Ferry wynika, że 82% kadry menadżerskiej uznaje generatywną AI za kluczową dla swojego biznesu. Rekruterzy, nawet ci bez dostępu do nowych narzędzi w swoich organizacjach, będą mogli korzystać z zaawansowanych funkcji AI zapowiedzianych na LinkedIn w 2024 roku.

 

 

AI zrewolucjonizuje rekrutację poprzez automatyzację zadań rekrutacyjnych, ulepszając zarówno proces selekcji kandydatów, jak i analizę danych. Przykładowo obejmować to będzie:

 

● Rozmowy rekrutacyjne – AI obserwuje spotkania, zapisuje transkrypcje, przygotowuje podsumowania i wyciąga kluczowe wnioski, pozwalając rekruterowi skupić się na rozmowie.

● Budowanie większego pipeline – AI sparowuje kandydatów z poprzednich rekrutacji z aktualnymi, przyspieszając i personalizując proces.

● Analiza danych i prognozowanie – AI umożliwia analizę dużych zbiorów danych rekrutacyjnych, optymalizując strategie pozyskiwania talentów.

 

Jednakże, przy wszystkich korzyściach, istotne jest zwrócenie uwagi na wyzwania związane z integracją AI w rekrutacji. Prywatność danych, potencjalna stronniczość algorytmów i ryzyko nadużyć wymagają ścisłego monitorowania. Istnieje obawa, że nadmierne poleganie na AI może prowadzić do zaniedbania ludzkiego aspektu rekrutacji, takiego jak intuicja i zdolność do budowania relacji. Ponadto ważne jest, aby branża HR była świadoma ryzyka wypaczenia wyników rekrutacyjnych przez kandydatów korzystających z AI do rozwiązywania zadań rekrutacyjnych, co może wprowadzać nierówności w procesie selekcji.

 

W kontekście procesu rekrutacyjnego nie możemy pominąć wpływu AI na kandydatów. Technologia ta rewolucjonizuje sposób, w jaki kandydaci przygotowują się do rekrutacji – od tworzenia profesjonalnych CV, przez wsparcie w przygotowaniach do rozmów, aż po symulowanie rozmów kwalifikacyjnych. Te zmiany stanowią przełom, znacząco modyfikując tradycyjne podejście do poszukiwania pracy.

 

Na rynku polskim mamy już firmy, które zaimplementował rozwiązania AI do swoich narzędzi. Rekruterzy powinni kierować swoją uwagę na takie rozwiązania jak CleverStaff, czy Traffit.

 

„W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja na rynku pracy jest niezwykle wysoka, wykorzystanie sztucznej inteligencji w rekrutacji staje się koniecznością. Sztuczna inteligencja otwiera liczne możliwości optymalizacji procesów rekrutacyjnych, skraca czas potrzebny na znalezienie kandydatów i pomaga efektywnie ich selekcjonować. Innowacyjne firmy aktywnie wykorzystują tę technologię, aby zwiększyć efektywność swoich produktów, my też w CleverStaff nie stoimy z boku. Teraz dzięki wdrożeniu AI (ChatGPT), proces selekcji kandydatów przebiega jeszcze bardziej skutecznie. Każde CV jest dokładnie analizowane za pomocą sztucznej inteligencji. Następnie AI będzie pomagać rekruterom w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych”, – Evgeniy Izotov – CEO CleverStaff.

 

 

Zwrot w kierunku potencjału i umiejętności

 

Rekrutacja oparta na umiejętnościach (Skill-Based Hiring) to podejście do selekcji pracowników, które kładzie nacisk na konkretne umiejętności i kompetencje kandydatów, zamiast na tradycyjne wskaźniki takie jak wykształcenie, tytuły naukowe czy historię zatrudnienia. W tym modelu to nie tytuł akademicki czy poprzednie stanowiska pracy są najważniejsze, ale realne zdolności, które kandydat może zastosować w pracy. Według analizy Emsi Burning Glass, dane z ponad 51 mln ofert pracy (2017-2020) wskazują na spadek wymagań dot. wykształcenia o 46% dla średniozaawansowanych stanowisk – pokazuje to skupienie na umiejętnościach. Oznacza to, że pracodawcy coraz większą uwagę kierują na kandydatów, którzy mogli być wcześniej odrzuceni, ponieważ nie posiadali odpowiedniego stażu na danym stanowisku, czy nie posiadali odpowiedniego wykształcenia.

 

Jakie korzyści może zyskać zespół rekrutacyjny implementując do swojego procesu rekrutacje opartą o umiejętności:

 

1. Wzrost jakości nowych zatrudnień – zamiast skupiać się na dyplomach i latach doświadczenia, to podejście kładzie nacisk na symulowanie warunków pracy, które gwarantuje lepsze dopasowanie kandydatów do stanowiska. Testy i zadania specyficzne dla poszukiwanej roli pozwalają zweryfikować kompetencje, które są pożądane, aby odnieść sukces.

2. Oszczędności – zatrudnienie nieodpowiedniej osoby może wiązać się z pracodawcą z istotnymi wydatkami. Trzeba brać pod uwagę koszty rekrutacji, koszty wynagrodzenia pracownika, koszty utraconych zysków. Oceny umiejętności nie tylko potwierdzają kompetencje, ale także pomagają obu stronom ocenić, czy dana osoba pasuje do roli, co zmniejsza ryzyko kosztownego błędu przy zatrudnieniu.

3. Przyśpiesz proces – głównym zadaniem rekrutera jest znalezienie kandydata, który najlepiej poradzi sobie z wykonywaną pracą. Rekrutacja oparta na umiejętnościach pozwala szybciej osiągnąć ten cel, skupiając się od pierwszego dnia na rzeczywistej wydajności.

 

“Zarówno w obecnym roku, jak i nadchodzących latach kluczowym elementem efektywności rekrutacji stanie się integracja zaawansowanych technologii w proces selekcji kandydatów. Eksperci i badania przewidują, że automatyzacja, rozumiana jako rozwój i wdrażanie narzędzi (HR) oraz analizę danych zrewolucjonizuje tradycyjne metody rekrutacji, umożliwiając jeszcze precyzyjniejsze dopasowanie kandydatów do oferowanych stanowisk”, – Filip Sobel – CEO Staffly.

 

 

Wybór kompleksowych narzędzi

 

W erze cyfrowej transformacji procesy rekrutacyjne przechodzą znaczące zmiany, stając się coraz bardziej zaawansowane i wymagające. W 2024 roku oczekuje się, że narzędzia wspomagające rekrutację będą oferować znacznie więcej niż tylko podstawowe zarządzanie kandydatami. Nowoczesne systemy rekrutacyjne powinny dostarczać kompleksowych rozwiązań, umożliwiających rekruterom efektywniejsze działanie i zwiększanie szans na sukces.

 

Kluczowe jest automatyzowanie powtarzalnych i czasochłonnych zadań, co pozwala na oszczędność czasu i skupienie się na bardziej strategicznych aspektach rekrutacji. Systemy te powinny oferować możliwość dostosowywania komunikacji, automatycznego uruchamiania zaplanowanych działań na podstawie określonych wyzwalaczy, a także efektywnego selekcjonowania aplikacji według z góry zdefiniowanych kryteriów. Celem tych udogodnień jest zwolnienie czasu rekruterów na zadania wymagające większej kreatywności i strategicznego myślenia.

 

Skutkami omawianych wcześniej masowych zwolnień w roku 2023 była większa ilość dostępnych kandydatów na rynku. Natomiast taka sytuacja nie dotyczyła każdej branży. W 2024 roku rekruterzy w dalszym ciągu będą mierzyli się z niedoborem talentów. W tym obszarze również powinny liczyć na wsparcie systemów w procesie “candidate nurting”. Nowoczesne systemy rekrutacyjne, oferujące zaawansowane narzędzia do „nurturingu kandydatów”, umożliwiają rekruterom proaktywne budowanie puli talentów i zwiększają szanse na pozyskanie najlepszych specjalistów. Poprzez automatyzację komunikacji i personalizację treści, systemy te zapewniają efektywne zarządzanie relacjami z kandydatami, co przekłada się na wyższą efektywność procesów rekrutacyjnych i budowanie silnej marki pracodawcy.

 

“W 2024 r. kluczowym trendem w rekrutacji będzie nie tylko przyciąganie za pomocą budowania silnej marki pracodawcy, ale i zatrzymywanie talentów. W obliczu rosnącej konkurencji firmy będą skupiać się na budowaniu lojalności i zaangażowania. Oferowanie ścieżek rozwoju, elastyczności pracy oraz silnej kultury organizacyjnej będzie decydować o przewadze na rynku pracy. Technologie AI i automatyzacja usprawnią selekcję, jednak bezpośredni kontakt, sposób komunikacji, wskazujący, że po drugiej stronie jest człowiek, zyskają jeszcze bardziej na znaczeniu”, – Karolina Latus – Co-founder Super Source Me, trener i HR Business Partner.

 

 

Zadbaj o zaangażowanie Twoich pracowników

 

Obniżające się zaangażowanie pracowników staje się coraz bardziej wyraźnym wyzwaniem dla organizacji na całym świecie. Globalne dane wskazują na spadek wskaźników zaangażowania pracowników z 41% w 2022 roku do 37% w 2023 roku. Przewiduje się, że w 2024 roku poziom zaangażowania pracowników spadnie jeszcze bardziej, osiągając 34%. Te trendy będą się pogłębiać, co bezpośrednio wpłynie na efektywność i morale zespołów. Powody tego spadku można upatrywać między innymi w sytuacji gospodarczej, takiej jak stale rosnące koszty życia oraz masowe zwolnienia.

 

W obliczu tych wyzwań organizacje powinny zrewidować swoje podejście i zastanowić się, co mogą zrobić, aby poprawić satysfakcję z pracy i zaangażowanie swoich pracowników. Jednym z pomysłów jest skoncentrowanie się na kompetencjach liderów. Menedżerowie średniego szczebla, którzy pracują bezpośrednio z pracownikami, w dużym stopniu są odpowiedzialni za ich zaangażowanie. Rozwój umiejętności miękkich, ograniczenie mikro zarządzania i wprowadzenie nowych metod motywowania oraz doceniania pracowników mogą znacząco wpłynąć na poprawę atmosfery w zespole. Liderzy powinni aktywnie rozmawiać z zespołem, aby zrozumieć ich indywidualne i zbiorowe obawy, oczekiwania oraz źródła frustracji. Taka komunikacja jest kluczowa, aby móc efektywnie reagować na spadek zaangażowania i identyfikować możliwe rozwiązania wspierające pracowników.

 

Jednakże w sytuacji, gdy organizacja boryka się z trudnościami finansowymi, możliwości liderów do radzenia sobie ze spadkiem zaangażowania mogą być ograniczone. Brak środków na podwyżki, bonusy czy inne formy materialnego wsparcia wymaga od liderów znalezienia alternatywnych metod motywowania zespołu. W takich okolicznościach kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi stają się niezbędne do utrzymania morale i produktywności pracowników.

 

W odpowiedzi na wyzwania związane z zaangażowaniem pracowników organizacje mogą zastosować innowacyjne strategie, takie jak gamifikacja. Ta metoda, zyskująca na popularności, może odgrywać kluczową rolę w 2024 roku jako trend w zakresie zwiększania zaangażowania pracowników. Gamifikacja, wykorzystując elementy gier, takie jak systemy nagród, postępy i wyzwania, stymuluje zarówno produktywność, jak i dobre samopoczucie pracowników, co potwierdzają badania: 90% pracowników przyznaje, że gamifikacja zwiększa ich produktywność , a 89% stwierdza, że czują się szczęśliwsi w pracy. Na rynku są już dostępne narzędzia takie jak CleverStaff, które do standardowych systemów rekrutacyjnych wprowadzają gamifikacje, jako dodatkowy moduł, który zamienia codzienne powtarzalne czynności, w wyzwania i cele, które chętniej są realizowane.

 

Myślę, że 2024 rok, to czas, w którym wysoki standard procesów rekrutacyjnych, znany już od lat w branży IT, w końcu zacznie pojawiać się również w innych branżach. Lata 2022 – 2023 okazały się dużym wyzwaniem zarówno dla rekruterów IT, którzy tracili pracę, jak i firm, tworzących oprogramowanie i świadczących usługi z zakresu rekrutacji IT – ci z kolei tracili klientów. Sytuacja zmusiła, zarówno firmy, jak i pracowników do szukania miejsca w innych branżach. Mam nadzieję, że dzięki temu dobre praktyki i wysoki CX staną się powszechne” Karolina Sokołowska – Recruitment Trainer and Mentor – Ekspertka z zakresu Rekrutacji

 

Rok 2024 zwiastuje nową erę w procesach rekrutacyjnych, w której innowacje technologiczne i zmieniające się oczekiwania zarówno pracodawców, jak i pracowników rysują nowy krajobraz rynku pracy. Obserwując dynamikę rozwoju narzędzi AI możemy przewidywać, że adaptacja do tych zmian nie będzie już tylko opcją, ale koniecznością dla firm dążących rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. Rewolucja technologiczna, otwiera przed rekruterami nowe możliwości, umożliwiając efektywniejszą selekcję kandydatów i personalizację procesów rekrutacyjnych.

 

Komentarze ekspertów z branży HR oraz analizy i raporty, na które się powołują, potwierdzają znaczenie integracji nowych technologii i podejść w procesach rekrutacyjnych. W obliczu spadającego zaangażowania pracowników i narastającej luki kompetencyjnej firmy muszą nie tylko przyciągać, ale i zatrzymywać talenty, oferując im nie tylko atrakcyjne warunki pracy.

 

Podsumowując, rok 2024 niezmiennie pozostanie rokiem wyzwań i możliwości dla branży rekrutacyjnej. Firmy, które zrozumieją i zaadaptują się do nowych trendów, będą mogły nie tylko przetrwać, ale również prosperować, przyciągając i zatrzymując najlepsze talenty, co w dłuższej perspektywie przełoży się na ich sukces na rynku.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0