Wywiad z Panem Pawłem Koniecznym, Dyrektorem ds. Personalnych L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Po raz trzeci z rzędu Grupa L’Oréal została wyróżniona jako jedna z najbardziej różnorodnych i działających na rzecz wykluczenia organizacji według wskaźnika Diversity & Inclusion Index (D&I) opublikowanego przez Thomson Reuters. W czym tkwi sekret tego sukcesu?

Od wielu lat konsekwentnie angażujemy się w realizację zobowiązań podjętych w ramach promowania różnorodności i walki z wykluczeniem. Dzięki temu, że nasi pracownicy wywodzą się z różnych środowisk, możemy lepiej rozumieć naszych klientów. Różnorodność w miejscu pracy sprzyja bowiem kreatywności, innowacji, a tym samym szerszemu spojrzeniu na wiele kwestii. W naszym polskim oddziale doświadczamy tej różnorodności na co dzień. Od zeszłego roku, odkąd wraz z Krajami Bałtyckimi staliśmy się hubem, współpracujemy w międzynarodowym środowisku, które jest mieszanką języków i kultur. To cenne doświadczenie.

Proaktywne podejście do różnorodności stanowi ważny element naszego wewnętrznego Kodeksu Etyki. Jednym z priorytetów dla L’Oréal jest od zawsze integracja oraz umożliwienie dostępu do pracy osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Firma zobowiązała się do 2020 roku zapewnić pracę ponad 100 tysiącom osób niepełnosprawnych, w tym 500 osobom w dwóch spółkach w Polsce: L’Oréal Polska oraz fabryce L’Oréal Warsaw Plant. Jesteśmy otwarci i gotowi na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, dlatego aktywnie szukamy takich kandydatów. Od nowego roku będziemy mogli zapewnić im jeszcze lepsze warunki pracy, ponieważ przenosimy się do nowej siedziby, która będzie w pełni przygotowana do ich potrzeb.

Jak ważna jest kultura etyczna w Grupie L’Oréal?

U podstaw strategii i naszych codziennych praktyk od zawsze leży etyka. Swoimi działaniami staramy się stale udowadniać, że jesteśmy firmą uczciwą i odpowiedzialną. Aktywności, które podejmujemy na rzecz propagowania etycznego zachowania dają naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa, co jest dla nas – jako pracodawcy – niezmiernie ważne. Uważamy, że etyczna i transparentna kultura korporacyjna jest równie ważna, co wyniki finansowe. Wierzymy, że w XXI wieku etyka stanie się wręcz swoistą „licencją” na prowadzenie biznesu.

W ostatnich latach zauważamy, że rośnie świadomość na temat etyki, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Dla generacji, która wchodzi na rynek pracy, wartości wyznawane przez firmę mają duże znacznie przy wyborze przyszłego pracodawcy. Lepiej oceniane przez kandydatów są te firmy, które działają etycznie, są odpowiedzialne społecznie, angażują się w działania na rzecz pracowników, lokalnych społeczności czy środowiska. Pozytywna opinia pracowników, a także nagrody i wyróżnienia w zakresie CSR mają duży wpływ na postrzeganie firmy w społeczeństwie, co przekłada się na wzrost zaufania potencjalnych kandydatów na pracowników, ale też wśród klientów.

Jakimi zasadami etycznymi kieruje się Pana firma?

Uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość – to filary naszej działalności. To właśnie te wartości wyznaczają kierunek rozwoju naszej organizacji i przyczyniają się do kreowania jej wizerunku. W L’Oréal postrzegamy etykę oraz inne kluczowe kwestie dla człowieka, takie jak zrównoważony rozwój, różnorodność, właśnie przez pryzmat naszych głównych wartości, które wyznajemy.  Przykładowo, jeśli mówimy o szacunku – jak wprowadzać go w życie firmy? Szacunek dla ludzi to coś, od czego się zaczyna. Jeśli mówimy, że szacunek dla ludzi jest niezbędny, trzeba stworzyć konkretne zasady.

Polityka L’Oréal dotycząca różnorodności etnicznej i kulturowej jest właśnie wcieleniem w życie wartości, jaką jest szacunek. Zasadą programu „Sharing beauty with all” („Dzielenie się pięknem ze wszystkimi”) jest propagowanie szacunku do środowiska naturalnego i naszej planety. Obejmuje to wiele rodzajów działań. Między innymi z tego względu co roku publikujemy raport zawierający dane dotyczące ochrony środowiska. Chcemy, żeby również nasi dostawcy wykazywali się szacunkiem – to bardzo konkretny wymóg. Podobnie na naszą codzienną działalność przekładamy nasze pozostałe wartości. Ambicją LOréal jest stanowienie przykładu dla innych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz włączenie etyki na stałe do praktyk biznesowych.

W tym roku Grupa L’Oréal wydała również dokument Speak Up Policy, regulujący kwestię raportowania zdarzeń niepożądanych przez różne grupy interesariuszy. Dzięki polityce Speak Up, a dokładnie dzięki specjalnie stworzonej stronie internetowej, zainteresowane strony – pracownicy, zewnętrzny personel, partnerzy biznesowi, dostawcy, klienci – mogą zgłosić przypadki, które wymagają reakcji firmy i podjęcia przez nią działań naprawczych. Dokument określa również, jak rozpatrywane są zgłoszenia.

 Jak istotny jest Kodeks Etyki w pracy?

W LOréal bardzo liczymy się ze zdaniem pracowników, dlatego ich głos i opinia były kluczowe przy opracowywaniu kluczowych dokumentów dotyczących m.in. standardów etycznych. Kiedy tworzyliśmy Kodeks Etyki Biznesowej i jego kolejne edycje, robiliśmy to przy zaangażowaniu pracowników. Uważamy, że regulacje dotyczące etyki nie powinny stanowić odgórnie narzuconych wartości, ale być efektem wspólnych dyskusji i wymiany poglądów osób, których one dotyczą. Nie wystarczy jednak tylko stworzyć Kodeks Etyki, bardzo ważne jest, co zrobimy z nim dalej, w jaki sposób jego zasady zostają wdrożone w życie.

Niezbędne jest np. stworzenie warunków umożliwiających pracownikom zadawanie pytań, zwłaszcza tych trudnych, a także kwestionowanie decyzji. Muszą oni czuć się swobodnie, aby wyrazić swoją opinię – nie po to, aby donosić, ale po to, aby firma ostatecznie podejmowała słuszne decyzje. Pracownicy muszą wiedzieć, że w każdej chwili mogą porozmawiać z kierownictwem, albo z lokalnym korespondentem ds. etyki. W L’Oréal każdy może skorzystać też ze specjalnej linii i skrzynki pocztowej. W każdej chwili można zadzwonić albo napisać ze świadomością, że wszystko odbywa się z zachowaniem całkowitej poufności. Z naszego doświadczenia wynika też, że lepiej jest się skupić na pozytywnych aspektach związanych z etyką. Dla przykładu, zamiast mówić o walce z dyskryminacją, bardziej skuteczne jest promowanie różnorodności i możliwości, jakie ona daje. Takie podejście jest bardziej motywujące i inspirujące dla ludzi.

Staramy się także wzmocnić zachowania etyczne poprzez budowanie zaufania oraz transparentną komunikację i otwarty dialog z pracownikami. Od wielu lat spotykamy się podczas Dnia Etyki. W tym roku odbyła się jubileuszowa, bo już dziesiąta edycja akcji. Z roku na rok coraz więcej osób uczestniczy w tym wydarzeniu, które stało się kluczowym punktem w kalendarzu Grupy. Jest to okazja, by każdy pracownik mógł porozmawiać z prezesem Grupy oraz prezesem swojego regionu i zapytać o to, co go nurtuje, co do czego ma wątpliwości.

Co ciekawe, jeśli przyjrzymy się nowemu pokoleniu – nie tylko millenialsom, ale pokoleniu Z – okazuje się, że są tu ludzie pragnący pracować dla tzw. etycznych korporacji, omijający firmy nieetyczne. Istnieją badania, które wykazują, że młodzi ludzie są w stanie poświęcić część wynagrodzenia, żeby pracować dla etycznego przedsiębiorstwa.

W moim pokoleniu nikt albo prawie nikt, nie myślał w ten sposób, gdy szedł do pierwszej pracy. Obecnie jest to powszechne podejście. Młodzi ludzie przychodzą na rozmowę o pracę i pytają: jakie są wasze wartości, jaka jest wasza kultura? Co robicie z waszymi produktami? Jak działacie? Czy chronicie planetę? Czy dbacie o środowisko? Czy szanujecie ludzi? Chcą to wiedzieć nie dlatego, żeby nawiązać współpracę, ale żeby dać coś z siebie. Nie pracują wyłącznie dla pieniędzy. Chcą pracować dla sprawy. Oczywiście muszą z czegoś żyć, ale jednocześnie chcą przyczyniać się do jakiegoś wyższego dobra. Wierzymy, że dzięki podejmowanym działaniom, tworzymy miejsce, które dobrze odpowiada na potrzeby również tej „nowej generacji” pracowników, która pragnie się realizować na wielu zawodowych i pozazawodowych polach.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0