Trendy w zaangażowaniu pracowników 2016

Program Najlepsi Pracodawcy to największe badanie pod kątem zaangażowania pracowników w Polsce.  W 11. edycji programu Najlepsi Pracodawcy udział wzięło 129 polskich firm. Aon Hewitt bada satysfakcję pracowników z czternastu kategorii tworzących model angażującego środowiska pracy, zadając blisko 70 pytań.

Zagregowane wyniki badań wszystkich firm – uczestników pozwoliły zdiagnozować mocne strony i wyzwania oraz tredy wzrostowe i spadkowe w budowaniu angażujących miejsc pracy.

Mocne strony pracodawców w Polsce

 • Kierownictwo – bezpośredni przełożony – wymaganie i egzekwowanie odpowiedzialności za realizację wyników prac na najwyższym poziomie, udzielanie wsparcia pracownikom, stawianie jasnych oczekiwań i celów do realizacji, ofiarowanie wsparcia merytorycznego.
 • Zadania i Autonomia – dobre dopasowanie zadań do preferencji, umiejętności i doświadczenia pracowników.
 • Współpraca wewnątrz zespołowa – efektywna współpraca, wspierająca realizację celów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemne szanowanie opinii i odczuć.

Największe wyzwania pracodawców w Polsce

 • Wynagrodzenia – poczucie adekwatności płacy do wkładu pracy, przekonanie o sprawiedliwości wynagradzania w porównaniu do innych firm.
 • Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników – wystarczająca liczba pracowników potrzebna do realizacji celów, umiejętność zatrzymania pracowników, którzy są ważni dla organizacji.
 • Współpraca między działami i wewnątrz organizacji, umożliwiająca efektywne działanie firmy.

Kluczowe wzrosty:

 • Percepcja działań CSR prowadzonych przez firmę + 5 p.p.
 • Dobre dopasowanie pracowników do firmy pod kątem wartości + 4 p.p.

Największe spadki:

 • Wystarczająca liczba pracowników – 5 p.p.:
 • Autonomia i wpływ na decyzje – 5 p.p.:

Zaangażowanie w Polsce

Wskaźnik zaangażowania – jeden z kluczowych wskaźników diagnozowanych w badaniach Aon Hewitt, definiuje na ile organizacja skutecznie buduje angażujące i przyjazne środowisko pracy dla pracowników. Średni poziom zaangażowania wśród badanych organizacji w Polsce jest na stabilnym poziomie od 2013 roku i wynosi 51%, zaś średni wskaźnik wśród Najlepszych Pracodawców wyniósł 74%.

Co wyróżnia firmy, które otrzymały tytuł Najlepszego Pracodawcy?

Spośród 129 firm uczestniczących w 11. edycji programu – 16 z nich otrzymało tytuł Najlepszego Pracodawcy. Firma otrzymuje tytuł Najlepszego Pracodawcy, gdy wszystkie indeksy angażującego środowiska pracy (zaangażowanie pracowników, angażujące przywództwo, kultura wysokich wyników, wiarygodna marka pracodawcy) znajdują się na odpowiednim poziomie wyznaczonym przez metodologię badania – taką samą dla wszystkich uczestników. Nie ma tu komisji oraz miejsca na uznaniowość, bo pracodawców oceniają pracownicy i robią to w bardzo konkretnych obszarach takich jak: przywództwo, autonomia i wpływ na decyzje, współpraca w zespole i w organizacji, marka, motywowanie i zarządzanie wynikami pracy, wartości i wiele innych. Dzięki tak szeroko zakrojonemu badaniu można wskazać na elementy, które w 2016 roku wyraźnie wyróżniają Najlepszych Pracodawców z grona wszystkich firm biorących udział w badaniu, i mają znaczący wpływ na budowanie angażującego środowiska pracy. Są to:

 • Liderzy – Zarząd
 • Marka pracodawcy
 • Zarządzanie wynikami

Analizując wyniki względem lat ubiegłych okazuje się, że recepta na ten sukces pozostaje niezmienna. Najlepsi Pracodawcy nadal konsekwentnie:

 1. wyróżniają się przywództwem nastawionym na ludzi i wyniki,
 2. świadomie budują silną i atrakcyjną markę zwracając szczególną uwagę na jej spójność wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 3. mądrze kierują procesem zarządzania wynikami.

Co to oznacza z perspektywy pracownika?

 • Pracownicy tych organizacji są dumni, że są częścią danej firmy.
 • Uważają również, że praca w niej wyraźnie różni się od pracy w pozostałych organizacjach, a ponadto firma jest społecznie odpowiedzialna.
 • Ich pracownicy są na bieżąco informowani o kierunku rozwoju firmy. Są zachęcani przez swoich szefów do aktywnego włączania się w funkcjonowanie organizacji i dzielenia się pomysłami i sugestiami związanymi z usprawnianiem pracy. Przyznają też, że otrzymują od szefów wsparcie konieczne do wykonywania efektywnej pracy.
 • Pracownicy rozumieją, w jaki sposób postawione im cele wiążą się z celami całej firmy
 • Lubią też wykonywać swoje codzienne zadania i mają wpływ na to, jak je wykonują.
 • Wśród współpracowników panuje szerokie poszanowanie opinii i uczuć innych. Wewnątrz zespołu współpracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.
 • I wreszcie – pracownicy mają poczucie, że Zarząd traktuje ich jako najcenniejszy kapitał firmy oraz odpowiednio się z nimi komunikuje.

Autor: Olga Leszczyńska, Lider Programu Najlepsi Pracodawcy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0