Wiele twarzy lidera

sdfPierwszym krokiem do rozwoju liderskiego jest świadomość swoich mocnych i słabych stron – odpowiedź na pytanie jak zazwyczaj zachowuję się jako lider/liderka? Do jakiego typu zachowań mam predyspozycje, jakie przychodzą mi z trudem?  Analiza postawy oraz zachowań pomaga w określeniu, co powinienem zmienić, aby skuteczniej działać.

 

 

 

 


 
Podstawą autorefleksji lidera mogą być wnioski z naszych badań! Analiza ogromnej bazy danych dotyczących przywództwa, pozwoliła wyodrębnić 6 podstawowych stylów przywództwa. Definiujemy je jako powtarzające się wzory zachowania stosowane przez lidera w zróżnicowanych sytuacjach związanych z kierowaniem ludźmi. Skuteczność każdego ze stylów zależy od doświadczenia zespołu, dostępnych zasobów, trudności zadania czy presji czasu. Kluczem do sukcesu lidera jest stosowanie różnych stylów współpracy z ludźmi, świadomie dobieranych adekwatnie do sytuacji.
 
Jakie są style przywództwa?
 
Styl kształcący
Podstawowym celem dla stylu kształcącego jest długoterminowy rozwój współpracowników. Lider pomaga współpracownikom odkryć ich silne i słabe strony, stworzyć plan rozwoju i wspierać każdego w realizacji przez udzielanie informacji zwrotnych. Styl ten pozytywnie wpływa na klimat organizacyjny, gdyż łączy potrzeby członków zespołu z celami organizacji.
 
Styl dyrektywny
Celem stylu dyrektywnego jest wymuszenie natychmiastowego podporządkowania się i posłuchu. Styl opiera się raczej na poleceniach do wykonania niż wskazówkach do działania. Nie zakłada dialogu ani dyskusji z członkami zespołu. Styl ten zazwyczaj negatywnie wpływa na atmosferę pracy, gdyż powoduje u podwładnych przybranie pozycji obronnej. Jest on jednak skuteczny w sytuacjach kryzysu oraz zmiany w organizacji.
 
Styl wyznaczający wzorce
Podstawowym celem jest realizacja zadań na najwyższym poziomie doskonałości. Liderzy używający tego stylu, często stawiają siebie za wzór. Jakość ich pracy wyznacza standard dla współpracowników. Nastawienie na zadania powoduje, że niechętnie współpracują z innymi, chyba że czegoś od nich potrzebują. Styl ten jest skuteczny przy kompetentnym zespole, zdolnym do osiągania świetnych wyników. W innych sytuacjach wpływa negatywnie na klimat organizacyjny.
 
Styl afiliacyjny
Podstawowym celem jest stworzenie jedności w zespole i unikanie konfliktów. Lider spędza dużo czasu pielęgnując dobre relacje z współpracownikami. Charakterystyczne jest nagradzanie za cechy osobowości i unikanie konfrontacji związanej z rzeczywistymi wynikami pracy. Liderzy stosując ten styl, zazwyczaj pozytywnie wpływają na klimat pracy. Jest skuteczny szczególnie w sytuacji, gdy relacje w zespole wymagają wzmocnienia.
 
Styl demokratyczny
Podstawowym celem jest uzyskanie zaangażowania współpracowników, dzięki podejmowaniu decyzji za pomocą konsensusu. Lider zakłada, że członkowie zespołu potrafią zarówno samodzielnie wytyczać kierunek własnego działania, jak i radzić sobie z własnymi konfliktami. Jest to skuteczne szczególnie w sytuacjach wymagających podjęcia wspólnych decyzji i wysokiego zaangażowania każdego członka zespołu.
 
Styl wizjonerski
Lider wskazuje zespołowi strategię działania w dłuższym terminie, czyli wizję i utrzymuje zaangażowanie współpracowników przez zaszczepienie w nich wiary, że proponowany przez niego kierunek najlepiej służy długoterminowym interesom zespołu i całej organizacji. Styl wpływa zazwyczaj pozytywnie na klimat organizacyjny. Jest skuteczny szczególnie w sytuacjach, gdy potrzebna jest wyraźna i wspólna wizja, do której zespół zmierza.
 
Dlaczego stosowanie różnych stylów jest tak istotne?
Zachowania liderów mają bardzo silny wpływ na ludzi, którymi przewodzą. Badania Hay Group pokazują, że style przywództwa stosowane przez menedżera, odpowiadają w 70% za klimat organizacyjny, panujący w zespole. Zachowania lidera mają przełożenie na emocje i samopoczucie współpracowników oraz na sukcesy i porażki całej organizacji. Lider, który stwarza motywujący, pozytywny klimat organizacyjny, osiąga ze swoim zespołem lepsze rezultaty.
 
Więcej o poszczególnych stylach przywództwa oraz praktyczne informacje o tym, jak rozwijać je w sobie, już niebawem…

 
 
 
Image courtesy of nongpimmy/FreeDigitalPhotos.net
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0