Work Service: Tylko praktykowane wartości mogą przyczynić się do sukcesu firmy

cxvhfyAż 80 procent mieszkańców polskich metropolii i dużych miast deklaruje, że nie tylko wie, jakimi wartościami kieruje się ich firma, ale przestrzega obowiązujących w pracy norm etycznych – wynika z badań Work Service.

 

 

 

 

 

 

 


Badanie przeprowadzone przez Work Service pokazuje, że wartości w pracy są dla nas bardzo istotne. Większość ankietowanych pracowników przyznała, że nie tylko wie, jakie wartości liczą się w firmie, ale także kieruje się tymi wartościami w pracy. Przeprowadzone badanie wykazało ponadto następującą zależność: im więcej zarabiamy, tym większe prezentujemy przywiązanie do wartości. Tylko nieco ponad 40% osób otrzymujących wynagrodzenie poniżej tysiąca złotych twierdzi, że przywiązuje w pracy wagę do wartości, a wśród zarabiających powyżej dwóch tysięcy grono przestrzegających ustalonych norm etycznych wynosi aż 88%. Co ciekawe, osoby zarabiające od 2-5 tys. netto to w większości zatrudnieni w firmach, które mają jasno określony kodeks wartości i normy etyczne.
 
 
Czy firma, w której pracujesz ma jasno określony kodeks wartości i normy etyczne, którymi kierujesz się w pracy?

 

Obraz1

* badania przeprowadzone dla Work Service S.A. przez Instytut Badań Homo Homini na reprezentatywnej próbie N=1100 dnia 8.11.2013 r.
 
Nadal jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Zarobki Polaków są cały czas niższe, niż wynagrodzenia mieszkańców Europy Zachodniej. Dlatego osoby zarabiające bardzo mało zwracają uwagę przede wszystkim na kwestie finansowe. Ale dla osób zarabiających lepiej, coraz większe znaczenie ma kultura organizacyjna firmy i wartości istotne dla organizacji. Wszystkie te elementy mają wpływ na atmosferę pracy. Coraz więcej pracowników mówi o tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej – komentuje Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service SA.
 
Wykształcenie jest jednym z parametrów, który także warunkuje postrzeganie przez pracowników wartości w firmie. Osoby z wykształcenie podstawowym i zawodowym znacznie rzadziej pracują wedle firmowych norm etycznych i kodeksu wartości. Z kolei wśród pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem około 80% przyznało, że wartości odgrywają w pracy istotną rolę. Poziom wykształcenia wpływa też na naszą wiedzę na temat tego, co jest w firmie ważne. Okazuje się, że im lepiej jesteśmy wyedukowani tym większa nasza świadomość, że firma w ogóle posiada kodeks wartości. Osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym w ponad 40% wykazały się niewiedzą w tym zakresie, w porównaniu z niespełna 4,5% osób po studiach.

 

Wyniki badania przeprowadzonego przez Work Service pokazują, że kobiety częściej niż mężczyźni deklarują odwoływanie się w pracy do wartości. Blisko o 17 p.p. więcej kobiet niż mężczyzn odpowiedziało, że pracuje zgodnie z obowiązującym w firmie kodeksem wartości. Mężczyźni z kolei mają większą skłonność do nieprzestrzegania norm etycznych – ponad 15% ankietowanych przyznało, że wie, jakie wartości są ważne dla organizacji, ale nie kieruje się nimi w pracy. Wśród kobiet takich odpowiedzi udzieliło jedynie ponad 3%.
 
Kobiety w biznesie częściej koncentrują się na kwestiach pozafinansowych. Wskazane różnice mogą także zależeć od funkcji, jakie pełnią kobiety i mężczyźni w organizacji. Korporacje premiują mężczyzn bonusami za wyniki, co z jednej strony dodatkowo motywuje, z drugiej zaś stwarza pokusę do pójścia na skróty i zbyt dużego skoncentrowania się na zysku – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Work Service SA.
 
Pracodawcy mają coraz większą świadomość odpowiedzialności społecznej swoich przedsiębiorstw. Rosnąca rola CSR w zarządzaniu, a co za tym idzie także w zarządzaniu pracownikami, powoduje, że wiele firm na nowo buduje strategię swojej organizacji, uwzględniając w niej nie tylko cele ekonomiczne. Rośnie liczba firm w Polsce, które jasno definiują, jakie wartości są dla nich ważne. Kodeks wartości jest fundamentem, na którym budowana jest kultura organizacji. Pozwala na zdefiniowanie kluczowych obszarów, ustalenie priorytetów, a także sposobów dotarcia do celu. Jasno określone wartości, które będą podstawą każdej podejmowanej decyzji biznesowej sprawią, że pracownicy będą bardziej zmotywowani, lojalni wobec firmy, a także będą się lepiej czuli w środowisku pracy. To wszystko wpłynie na zwiększenie efektywności i kreatywności pracowników – podkreśla Tomasz Misiak.
 
Zwraca uwagę, że opracowanie kodeksu wartości powinno być procesem, w który zaangażowani zostaną wszyscy pracownicy firmy. Tylko takie wartości, które są praktykowane, a nie jedynie deklarowane, mogą przyczynić się do sukcesu firmy – mówi Tomasz Misiak.

 
 
źródło: Work Service

 

Image courtesy of Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0