Zwolnienie lekarskie na urlopie

file000186246125Lipiec i sierpień to dla większości pracowników długo oczekiwany okres urlopowy. Jednak i podczas urlopu mogą się wydarzyć nieprzewidziane rzeczy, na przykład choroba. Jakie konsekwencje prawne pociąga za sobą pójście przez pracownika na zwolnienie lekarskie podczas urlopu? Wątpliwości wyjaśnia ekspert, Alicja Biernat, adwokat w TGC Corporate Lawyers.

 

 

 

 

Zasłużony odpoczynek

 

 
Cykliczny nieprzerwany płatny urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw, które przysługują pracownikom. Ustawodawca przewidział, że pracodawca może jedynie w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracownik nie ma natomiast możliwości zrzeczenia się prawa do urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest obowiązany udzielić podwładnemu urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Gdy jednak dojdzie do takiej sytuacji, pracownik, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabył do niego prawo, nie traci swoich uprawnień. Zapewnienie mu regularnego wypoczynku jest obowiązkiem pracodawcy.

 

 

 
Zwolnienie lekarskie podczas urlopu

 

 
Pracodawca powołując się na wyjątkowe potrzeby organizacyjne instytucji, może wymagać od pracownika wcześniejszego powrotu z urlopu. Oznacza to, że gdy z przyczyn niezależnych od pracownika nie może on wykorzystać całości lub części urlopu, ten powinien zostać przesunięty na inny termin lub przerwany i wykorzystany w późniejszym terminie. Taka sytuacja ma umocowanie prawne w przepisie:

 

 
Art. 166. K.P. stanowi, że część urlopu niewykorzystaną z powodu:
– czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
– odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
– odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
– urlopu macierzyńskiego

 

 
Na co dzień najczęstszą przyczyną przerwania wypoczynku jest choroba pracownika. Pracownik, który nie chce stracić niewykorzystanej części urlopu, powinien niezwłocznie dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy. Wówczas urlop wypoczynkowy pracownika zostanie automatycznie przerwany. Przepisy nakładają na pracodawcę i pracownika obowiązek uzgodnienia terminu wykorzystania pozostałej części urlopu wypoczynkowego. Nie ma przeszkód, aby zatrudniony złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po okresie choroby. Termin wykorzystania jego pozostałej części zależy bowiem od zgody pracodawcy, a ściślej, możliwości zapewnienia normalnego toku pracy w firmie. Zgodnie z art. 168 K.P. niewykorzystaną część urlopu pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

 
Należy pamiętać, że czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy wyłącznie choroby samego pracownika korzystającego z urlopu wypoczynkowego, a nie jego członka rodziny, w tym przede wszystkim dziecka. Pracodawca nie ma obowiązku przesunięcia na inny termin części niewykorzystanego urlopu, z powodu choroby członka rodziny pracownika.

 

 
Źródło: qbusiness.pl

 

 

1 komentarz
  1. Reply
    Dariusz Dudek 18 sierpnia 2017 at 22:02

    Przepisy powinny uwzględniać przypadek choroby zakaźnej dziecka i zrównać ją z chorobą zakaźną pracownika. W przeciwnym wypadku urlop wypoczynkowy, który pracownik ma prawo przeznaczyć na wypoczynek staje się czasem, który z natury rzeczy na ten właśnie cel nie będzie przeznaczony. Chyba, że ktoś potrafi wówczas odpoczywać… Warto jeszcze zauważyć, że w tym przypadku pracownik jest stratny (traci bezpowrotnie urlop wypoczynkowy i nie wypoczywa), a pracodawca zyskuje (ustawa zapewnia mu, że pracownik wykorzystuje urlop, bo nie może wziąć zwolnienia ani opieki nad dzieckiem).

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0