Know HowKomunikacjaMotywacjaPressroomStrategia

Nie ufamy kolegom z pracy!

kula2Rosnące bezrobocie, które w październiku wyniosło 12,5% oraz słabnące perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce, sprawiają, że pracownicy czują się coraz bardziej niepewni na swoich stanowiskach. Indeks zaufania pracowników Gi Group (Employee Labour Trust Index), który obrazuje zaufanie pracowników do ich otoczenia: instytucji, w których pracują, kolegów z pracy, szefów czy polityków wyniósł we wrześniu 39,98 punktów. Jesteśmy nieco lepsi niż Hiszpanie (39,45 pkt.) i Włosi (39,75 pkt.), za to wyraźnie mniej ufni niż Niemcy (najwyższy wskaźnik), których indeks, jako jedyny z badanych krajów przekroczył granicę 50 pkt. i wyniósł dokładnie 51,01 punktów.

Indeks zaufania pracowników Gi Group

gi

Źródło: Gi Group

 

Z problemami na rynku pracy zmaga się cała Europa, co odzwierciedla średnia ze wszystkich krajów (43,37 pkt.). Zauważmy, że dopiero poziom 50 pkt. uznawany jest za graniczny. Według badania poziom zaufania rośnie wraz z poziomem stanowiska w pracy, zawartą umową (najwyżej cenione umowy o pracę), poziomem wykształcenia oraz wielkością firmy.

 

Polacy nie ufają pracodawcom

O ile zagregowany Indeks Zaufania Pracowników można tłumaczyć przede wszystkim pogarszającymi się warunkami ekonomicznymi, o tyle fakt braku zaufania polskich pracowników do swoich pracodawców, ma prawdopodobnie zupełnie inne podstawy. Według Gi Group Polacy najmniej w Europie ufają swoim pracodawcom – indeks ELTI wyniósł w tym obszarze zaledwie 55,03 pkt., podczas gdy średnia w UE to prawie 59 punktów. Zdecydowanie biją nas na głowę chociażby Hiszpanie (59,52), nie wspominając o Niemcach, których indeks sięgnął aż 63,46 punktów.

 

Indeks zaufania pracowników do swoich firm
gi1Źródło: Gi Group

 

Według naszych badań polscy pracownicy są jednymi z najbardziej nieufnych w całej Europie i to pomimo jednego z najszybszych wzrostów gospodarczych w UE w ostatnich latach. To pokazuje, jak wiele wyzwań stoi przed rodzimym rynkiem pracy, szczególnie w czasach rosnącego bezrobocia. Rolą agencji pracy i samych firm jest budowanie długoterminowego zaufania pracowników, tak, aby w pełni mogli skupić się na podwyższaniu swojej wydajności – mówi Antonio Carvelli, Członek Zarządu, Country Manager Gi Group w Polsce.

 

…Nie ufamy kolegom z pracy

Polscy pracownicy nie tylko wykazują ograniczone zaufanie do instytucji, w których pracują, ale także w stosunku do swoich kolegów. Według badania Gi Group mamy najniższy wskaźnik zaufania do kolegów w relacjach zawodowych (57,03 pkt.) i jeszcze niższy w relacjach prywatnych (49,62 pkt.). Warto zwrócić uwagę, że poziom zaufania w pracy wyraźnie przekroczył granicę 50 pkt., co oznacza, że pracownicy potrafią współpracować. Jednak porównując się do innych krajów, możemy zauważyć, że wciąż przed nami dużo pracy, aby wykorzystać potencjał polskich pracowników i poprawić efektywność ich pracy.

Indeks Zaufania Pracowników do kolegów w pracy, poza nią i ich przełożonych
gi2Źródło: Gi Group

 

Przyglądając się wynikom badania można jednak znaleźć jeden wspólny mianownik – kryzys zaufania pracowników w całej Europie do polityki. Indeks Zaufania Pracowników Gi Group do polityków wyniósł zaledwie 27,09 pkt. Najmniejsze zaufanie, wykazują Włosi (nieco ponad 20 pkt.), jednak Polacy swoim parlamentarzystom ufają niewiele więcej (21,22 pkt.). Z drugiej strony jednak, mimo kryzysu i rozmów o rozpadzie Strefy Euro, zarówno Polacy jak i pozostali badani wciąż wierzą w Unię Europejską, Indeks Zaufania Pracowników do Unii Europejskiej wyniósł 43 punkty.

Szczegółowe informacje zamieszczono w raporcie z badania, nad którym Patronat Honorowy objęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., natomiast Oficjalnymi Partnerami raportu są: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie, Włoska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP). Indeks Zaufania Pracowników został skonstruowany na podstawie badania przeprowadzonego przez należącą do Gi Group firmę OD&M Consulting wśród grupy 6000 reprezentatywnych pracowników w sześciu krajach Europy (1000 respondentów w jednym kraju). Pracownicy mieli co najmniej 18 lat i pracowali od przynajmniej miesiąca.

Źródło: Gi Group

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0