Umiarkowany pesymizm i ostrożność wśród pracodawców w Polsce

Raport ManpowerGroup wskazuje na utrzymujący się negatywny trend dotyczący perspektyw zatrudnienia. Najsilniejsze prognozy netto zatrudnienia odnotowano w sektorach Transport/ Logistyka/ Komunikacja, a także Handel detaliczny i Hurtowy. Sektor Produkcja przemysłowa już kolejny kwartał odnotował ujemną prognozę.


Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy pozostają ostrożni co do deklaracji zatrudnienia w I kwartale 2013 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wyniosła -1%, sprawiając, że już drugi kwartał z rzędu otrzymywane dla Polski wyniki znajdują się na najniższym poziomie od II kwartału 2008 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badania w Polsce.   


Spośród 750 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 9% firm, 15% planuje redukcję etatów, a 73% brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wyniosła -6%.


Wyniki badania pokrywają się z rosnącym pesymizmem, jaki obserwujemy na rynku. Wiele firm wstrzymało uruchamianie nowych projektów. Tworzeniu nowych miejsc pracy nie sprzyja również początek roku, który dla wielu firm jest trudnym okresem. Nie bez wpływu na niezbyt pomyślną sytuację na polskim rynku pracy pozostają również sygnały z państw strefy Euro. Wszystko to wpływa na decyzje biznesowe przedsiębiorstw w Polsce, trudno zatem dziwić się pesymistycznym prognozom. Śledząc dynamikę rynku, spodziewamy się, że sytuacja ulegnie poprawie, jednak najprawdopodobniej nastąpi to dopiero w drugiej połowie roku. – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.


W I kwartale 2013 r. w czterech z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorach Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+11%) oraz Handel detaliczny i hurtowy (+10%). Ostrożne plany zatrudnienia mają pracodawcy z sektorów Restauracje/ Hotele (+5%), a także Instytucje sektora publicznego (+3%). Na podstawie deklaracji pracodawców ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-7%), Budownictwo, Produkcja przemysłowa (-6% dla każdego), Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-5%), a także Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-3%). Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi wyniosła 0%.


W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest mniejszy w sześciu z 10 badanych branżach. Największy spadek, o 8 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi. Kolejne znaczne obniżenie prognozy nastąpiło w Budownictwie, o 4 punkty procentowe. Wzrost prognozy nastąpił w czterech sektorach; największy, o 8 punktów procentowych, odnotowała Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi i o 7 punktów Handel detaliczny i hurtowy.


Negatywna prognoza dla sektora Produkcja przemysłowa utrzymuje się już kolejny kwartał z rzędu. To niepokojący objaw, ponieważ branża ta oddaje zwykle sytuację całego rynku. Z odnotowujących ujemne prognozy branż, wyłamują się dwa sektory, które zachowują pozytywne i stabilne wyniki, uzyskane w ciągu ostatnich pięciu lat. To Transport/ Logistyka/ Komunikacja, a także Handel detaliczny i hurtowy. Jednak dla przedstawicieli pozostałych gałęzi rynku pierwszy, a także najprawdopodobniej drugi kwartał nowego roku może niestety upłynąć pod hasłem spowolnienia gospodarczego. – komentuje Iwona Janas.


W zestawieniu z wynikami dla I kwartału 2012 r. prognozy są niższe w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największe spadki odnotowano dla Budownictwa, o 24 punkty procentowe, a także dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 17 punktów procentowych. Kolejne znaczne obniżenie prognozy nastąpiło w sektorach Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Produkcja przemysłowa, odpowiednio o 12 i 10 punktów procentowych. Za to większy niż przed rokiem optymizm widać w dwóch branżach- w Energetyce/ Gazownictwie/ Wodociągach, gdzie prognoza wzrosła o 5 punktów procentowych, a także w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, gdzie wzrosła o 2.


W porównaniu z IV kwartałem 2012 r. prognoza netto zatrudnienia spadła w czterech z sześciu badanych regionach Polski . Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Południowym (o 7 punktów procentowych),  a następnie w regionach Północno-Zachodnim i Północnym (o 4 punkty procentowe dla każdego). Poprawiły się natomiast nastroje pracodawców z regionu Centralnego (wzrost o 3 punkty procentowe).


W ujęciu rocznym spadek optymizmu wśród ankietowanych firm odnotowano we wszystkich sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Południowym (o 19 punktów procentowych), Północnym (o 10 punkty procentowe), a także Północno-Zachodnim i Wschodnim (o 7 punktów procentowych dla obu).


W zestawieniu globalnym wyniki raportu ManpowerGroup pokazują, że większość pracodawców na świecie przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 29 z 42 badanych krajach. W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem liczby etatów uległy obniżeniu w 21 z 42 krajach.
Analiza rok do roku pokazuje, że prognozy poprawiły się lub utrzymały na zbliżonym poziomie jedynie w 13 badanych krajach.


Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+35%), w Indiach (+27%), Brazylii (+21%), Meksyku (+20%), Kolumbii i Panamie (+18% dla obu). Najbardziej pesymistyczni są pracodawcy w Grecji, Hiszpanii, Włoszech (-11% dla wszystkich trzech), Słowenii (-9%), Holandii i Słowacji (-8% dla obu), Irlandii (-6%), Bułgarii, Czechach (po -4%), Węgrzech (-2%), Francji, Polski oraz RPA (-1% dla każdego z trzech).  


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla II kwartału 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 12 marca 2013 r.


Źródło: Manpower

# # #

Informacja dla wydawców
Pełne wyniki badań dla wszystkich 42 krajów, w których prowadzone jest badanie w chwili obecnej dostępne są w zakładce Press Room globalnej strony ManpowerGroup: www.manpowergroup.com/meos. Dodatkowo, pliki produkcyjne z tabelami i grafami użytymi w raportach można pobrać pod adresem: http://www.manpowergroup.com/press/meos.cfm.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0