Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

16 stycznia 2012 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zainaugurował XIII edycję konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Szczegółowe informacje na stronie Konkursu.


Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – organizator Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi od lat promuje firmy dążące do stałego podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz udoskonalania strategii zarządzania nim. Narodowy Bank Polski wspiera Konkurs od jego pierwszej edycji. Celem Konkursu jest zachęcanie funkcjonujących w Polsce organizacji do podnoszenia własnych standardów na polu zarządzania zasobami ludzkimi, które przyczyniają się do wzrostu efektywności ich działań oraz konkurencyjności rynkowej.


Procedura Konkursu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie firmy dokonują samooceny wypełniając ankietę. Ankieta podzielona jest na następujące działy problemowe:


Ogólne informacje o firmie – ta część ankiety służy zebraniu podstawowych danych o organizacji, jej wielkości zatrudnienia, branży etc.


1.    Świadomość strategiczna – pytania zebrane w tym dziale kwestionariusza służą poznaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi firmy, stopnia jej formalizacji i priorytetów. Analizowane są także zagadnienia związane z misją przedsiębiorstwa oraz kluczowymi wartościami jego kultury organizacyjnej. Ponadto w tej części ankiety firmy mogą zaprezentować własne działania podejmowane  w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

2.    Procedury i narzędzia – obok opisu rozwiązań stosowanych przez firmy w poszczególnych obszarach ZZL, m.in.: w rekrutacji, wynagradzaniu, rozwoju,  tworzeniu ścieżek karier i planów sukcesji oraz zwalnianiu, ta część ankiety poświęcona jest problematyce miejsca i roli działu HR w organizacji.

3.    Środowisko pracy – analizie poddano tu zagadnienia związane z relacjami ze związkami zawodowymi, równowagą pomiędzy pracą a życiem osobistym oraz przestrzeganiem przepisów BHP.

4.    Efekty – ta część kwestionariusza służy ocenie wpływu, jaki zarządzanie zasobami ludzkimi wywiera na wyniki przedsiębiorstwa. Pytania koncentrują się wokół problematyki analiz efektów pracy, satysfakcji z pracy w firmie oraz efektywności inwestycji w kapitał ludzki.

5.    Największe zrealizowane przedsięwzięcie w 2011 roku – firmy prezentują tu rozwiązania, których wdrożenie było, według nich, największym sukcesem w obszarze ZZL w minionym roku. Prezentacja może dotyczyć m.in. wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczas funkcjonujących procedur w poszczególnych obszarach ZZL (np. procedura ocen okresowych), czy też zastosowania nowych narzędzi HR-owych (np. uruchomienie platformy e-learningowej).W drugim etapie niezależni eksperci przeprowadzają audyt firmy. Na podstawie informacji uzyskanych w obu etapach postępowania konkursowego Kapituła Nagrody Konkursu wyłania Laureatów.
W skład Kapituły Nagrody wchodzą m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Każdą edycję Konkursu zamyka Gala wręczenia nagród i wyróżnień oraz publikacja raportu „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kreowanie nowoczesności”.


Zdobywcami tytułu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz złotej statuetki Lidera są:
PTK Centertel  Sp. z o.o. (I edycja Konkursu – 2000 r.), BRE Bank (II edycja – 2001 r.), PTC Era Sp. z o.o.  (III edycja – 2002 r.), ComputerLand S.A. (IV edycja – 2003 r., V edycja – 2004 r. oraz VI edycja – 2005 r.), Sonion Polska Sp. z o.o. (VII edycja – 2006 r.), Michelin Polska S.A. (VIII edycja – 2007 r. oraz  IX edycji – 2008 r.), TP SA (X edycja – 2009 r.), Grupa LOTOS S.A (XI edycja – 2010 r.), DHL Express (Poland) Sp. z o.o (XII edycja – 2011 r.)

 

 

 

Mierz wysoko! Zostań Liderem Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2012

 

Organizatorzy

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.ipiss.com.pl/lider/
Szczegółowe informacje:
Biuro Konkursu: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. J. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
Anna Jawor-Joniewicz, Tel. 22 53 67 526, 694 319 258, e-mail: a.jawor@ipiss.com.pl, lider@ipiss.com.pl
Promocja: Sekcja do spraw Kontaktów Zewnętrznych
Ewa Gimalska, Tel. 22 53 67 517, e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

Tagi:

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0