Know HowKomunikacjaPressroomStrategia

Przełożeni są nieskuteczni we wprowadzaniu zmian?

Zarządzanie zmianą jest długotrwałym procesem, w który muszą być zaangażowani wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. Do prawidłowego przeprowadzenia zmiany niezbędne jest opracowanie właściwej strategii oraz odpowiednie przygotowanie pracowników. Badanie przeprowadzone przez firmy Time for Team Development Consultants oraz Extended DISC Polska w ramach programu Talent Club wykazało, że aż 45% badanych ocenia wdrażanie zmian w swojej firmie jako mało efektywne,  a 10% jako fatalne.

Zgodnie ze słowami Heraklita, że jedyna stała rzecz to zmiana jest ona nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Celem zmiany zawsze jest jakaś konkretna korzyść, ale droga do sukcesu swoje źródło znajduje w prawidłowej diagnozie problemu. By efektywnie wprowadzać zmiany potrzebne jest rozpoznanie przyczyny problemu i wizja miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Następnie niezbędny jest plan, zgodnie z którym zmiany będą wprowadzane tak, aby prowadziły do sukcesu. Niestety jak wynika z badania, które zostało przeprowadzone wśród blisko 1000 pracowników aż 35% ankietowanych odpowiedziało, że ich przełożony robi to intuicyjnie „na czuja”. Tyle samo głosów (po 29%) oddano na odpowiedzi: „mój przełożony wprowadzając zmiany stosuje profesjonalne podejście oparte na sprawdzonych modelach” oraz „mój przełożony nie dba o wdrażanie zmian, czy zaangażowanie ludzi, po prostu je ogłasza”. Pozostałe 7% respondentów stwierdziło, że ich przełożony nie wdraża żadnych zmian.

Mój przełożony wdrażając zmiany…

Nadal dość powszechne jest wśród pracodawców przekonanie, że wystarczy świadomość potrzeby zmiany, a jej wprowadzenie nie wymaga opracowania planu działań – komentuje Jacek Bochenek Dyrektor Generalny Diners Club Polska. – W praktyce takie podejście prawie zawsze skutkuje niepowodzeniem. Zmiana to długotrwały proces wymagający zrozumienia i zaangażowania. Coraz częściej przedsiębiorcy powołują się tu na wykwalifikowane firmy zewnętrzne, które uczą między innymi tego, jak przygotować zespół i komunikować o zmianach, a także  motywować poszczególnych pracowników do współpracy.

Przeprowadzone badanie wykazało, że czynnikiem, który miał największy wpływ na sukces było zrozumienie potrzeby zmiany (27%), następnie zaangażowanie ludzi (18%) i poczucie pilności zmiany (11%). Aby właściwie zrozumieć jak ważne są te trzy czynniki i właściwie informować pracowników o zachodzących zmianach, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie tzw. liderów zmiany. Na pytanie Czy w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyłeś w jakichś szkoleniach / programach przygotowujących do wdrażania zmian / zarządzania zmianą? aż 57% udzieliło odpowiedzi przeczącej. Tym samym 91% badanych potwierdziło, że w ciągu najbliższych 2 lat chciałoby uczestniczyć w takim programie.

Pracownicy dostrzegając potrzebę zmiany wykazują dużą gotowość do rozwijania się w tym kierunku – mówi Romeo Grzębowski Prezes Zarządu Extended DISC Polska. – Elementarna wiedza o zarządzaniu, czy też wdrażaniu zmiany jest dla nich ciekawa, ale również pomaga zrozumieć szanse, które daje. 40% ankietowanych w przeprowadzonym badaniu odpowiedziało, że w firmie, dla której pracują, liderzy są przygotowywani do wdrażania zmian poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Niepokojące jest jednak, że aż 41% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmie wcale nie przygotowuje się liderów do wdrażania zmian.  

 

Źródło: Extended DISC Polska

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0