Jak stworzyć dobry test wiedzy – Rzetelność testów wiedzy/umiejętności

Bardzo istotnym zagadnieniem pomiaru wiedzy pracowników jest jego dokładność. Precyzja pomiaru testem nazywana jest rzetelnością testu wiedzy.

Istnieją różne metody określania rzetelności dla testów wiedzy zwykle oparte na dwukrotnym lub pojedynczym pomiarze. W przypadku metod dwu pomiarowych bada się przykładowo tzw. stabilność testu wiedzy. Istotą omawianej metody jest dwukrotne sprawdzenie wiedzy pewnej grupy osób przy użyciu tego samego testu. Oczywiście między oboma pomiarami następuje pewna przerwa czasowa np. kilka tygodni. Jeśli między tymi oboma pomiarami nie zachodzą żadne zmiany (np. pracownicy nie uczestniczą w żadnym szkoleniu) i test daje dokładny pomiar to należy spodziewać się, że między oboma pomiarami nie ma istotnych różnic. Załóżmy, że w pierwszym pomiarze stwierdzimy, ze pracownik A ma najwyższy poziom wiedzy z danego zakresu, pracownik C – najniższy, a poziom wiedzy pracownika B mieści się między pracownikiem A i C. Jeśli test jest rzetelny to powinniśmy w drugim pomiarze uzyskać podobną hierarchię pracowników ze względu na posiadaną przez nich wiedzę.

Jednak nie zawsze posiadamy komfort wielokrotnego pomiaru, stąd istnieje grupa technik oparta o jeden pomiar testem wiedzy tej samej grupy osób. Jedna z metod to podział testu na dwie połowy lub specjalne wskaźniki. Podział testu na dwie części oznacza, że każda z części musi spełniać szereg warunków statystycznych oraz, że będzie równoważna pod względem treściowym tj. w obu połówkach wszystkie zagadnienia objęte testem będą w jednakowy sposób reprezentowane. Miarą rzetelności testu jest współczynnik korelacji pomiędzy oboma połowami testu. Zatem im bardziej rzetelny test tym wyższy współczynnik korelacji.

Podział testu na dwie równoważne połowy pod względem treści nie zawsze jest możliwy gdyż niektóre zagadnienia reprezentowane są czasem w teście zaledwie przez jedno pytanie. W takich sytuacjach wykorzystuje się inne wskaźniki. Jednym z najbardziej popularnych jest tzw. współczynnik alfa Cronbacha. Jego wartość wskazuje stopień w jakim poszczególne pytania testu są wzajemnie skorelowane.

Wszystkie dotychczas wspomniane metody szacowania rzetelności testu dotyczą sprawdzenia czy test bądź jego część (a w przypadku alfy Cronbacha pojedyncze pytania) dają podobne uszeregowania pracowników pod względem posiadanej wiedzy. Jednak w pomiarze wiedzy nie chodzi jedynie o uszeregowanie ludzi pod względem poziomu wiedzy, ale także o porównanie ich wiedzy z zewnętrznymi kryteriami (np. z wymaganiami potrzebnymi aby być skutecznym pracownikiem czy też uzyskać dany certyfikat). W tym wypadku w powtórnym badaniu chodzi nie o podobne uporządkowanie osób wypełniających test, a to czy na jego podstawie zostanie sformułowana ta sama decyzja (np. stwierdzenie posiadania określonego minimum wiedzy, przyznanie certyfikatu itp.). W celu sprawdzenia czy dwa badania dają podobne decyzje oblicza się specjalne wskaźniki zgodności (np. Kappa).

Podsumowując, konstruowanie wartościowych testów wiedzy jest oparte na solidnej metodologii. Niezbędne minimum do stworzenia efektywnego testu wiedzy to: odpowiedni bank trafnych pytań, które rzetelnie mierzą to co chcemy zmierzyć. Efektywne testy wiedzy ograniczają ilość błędnych decyzji i jednocześnie zwiększają efektywność finansową prowadzonych działań.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0