Jak udoskonalić proces rekrutacji?

Wydawałoby się, że na temat udoskonalania procesu rekrutacji napisano już wiele. Warto jednak przybliżyć najważniejsze działania temu sprzyjające. Oto krótka lista praktycznych i łatwych do wprowadzenia działań, których wdrożenie nie wymaga dużych nakładów finansowych.1. Oferty pracy wzbudzające zainteresowanie. Opis stanowiska pracy powinien uwypuklać najbardziej ekscytujące jej aspekty. Ważne jest także, aby pokazać kandydatom możliwość wpływu na ich przyszłość zawodową. Ponadto oferta powinna wyróżniać się na tle konkurencji.

2. Zachęcanie do polecania kandydatów do pracy. Najlepsze zatrudnienia są wynikiem poleceń dokonywanych przez obecnych pracowników. Należy pamiętać, że nie ma nic gorszego od zwlekania z odpowiedzią na pozyskaną w ten sposób kandydaturę. Wskazane wydaje się, aby kandydat otrzymał odpowiedź nie później niż  w trzy dni od zgłoszenia aplikacji. Rozwój mediów społecznościowych sprawił, że identyfikacja dobrych kandydatów i budowanie sieci kontaktów zawodowych są łatwiejsze niż kiedykolwiek. Należy jednak pamiętać, że pracownicy nie są wyszkolonymi rekruterami, dlatego warto rozważyć przeszkolenie ich w zakresie networkingu. Więcej na temat programów referencyjnych można przeczytać tutaj.

3. Tworzenie bazy dobrych kandydatów z grona tych, którzy ubiegali się o wakat w firmie. Jest to rozwiązanie, które pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych i czasu rekrutera. Wystarczy dotrzeć do kandydatów, którzy z własnej woli postanowili zrezygnować z procesu rekrutacji, bądź przegrali na finiszu rekrutacji. Jest to istotne, ponieważ wiele osób, które zrezygnowało z przyjęcia oferty zatrudnienia, żałuje później swojej decyzji. W procesie rekrutacji warto także uwzględnić byłych, ale dobrych pracowników firmy.

4. Wykorzystywanie mobilnych technologii komunikacyjnych. Efektywna komunikacja jest ważną częścią rekrutacji. W dzisiejszych czasach silnie zaznaczyła się rola urządzeń mobilnych, dlatego też istnieje potrzeba nauczenia się efektywnego komunikowania się z kandydatami za pomocą takich narzędzi jak wiadomości tekstowe, mikroblogi, i mobilne aplikacje social media.

5. Redukowanie wydatków na mało znaczące działania. Chociaż powszechne jest zamieszczanie ogłoszeń w gazetach, promocji ofert na targach pracy, czy stronach internetowych, to często wymienione narzędzia dostarczają jedynie przeciętnych kandydatów, i co ważniejsze – są dosyć drogie. W wyszukiwaniu kandydatów bardziej efektywne wydają się alternatywne narzędzia takie jak, wspomniane wcześniej programy poleceń pracowniczych,  pozyskiwanie kandydatów za pomocą portali społecznościowych (np. LinkedIn), a także rekrutowanie kandydatów na branżowych spotkaniach oraz z grup skupiających profesjonalistów w danej dziedzinie.

6. Sprawianie, aby rozmowa kwalifikacyjna była bardziej osiągalna. Osoby pracujące mają często trudności w dostosowaniu się do wymogów złożonej rozmowy kwalifikacyjnej ze względu na brak czasu. Zaplanuj rozmowę na termin, który odpowiada kandydatowi. Warto rozważyć przeprowadzenie rozmowy po godzinach pracy lub nawet w dzień wolny. Można też zastanowić się też nad wprowadzeniem obowiązku przeprowadzania wszystkich rozmów kwalifikacyjnych jednego ustalonego dnia lub przeprowadzaniem ich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, na przykład w formie video-wywiadów.

7. Zamieszczanie realnych problemów w rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna, w której porusza się kwestie związane z wcześniejszymi doświadczeniami kandydata ma oczywiście swoją wartość. Jednak lepszym rozwiązaniem jest skupianie się podczas rozmowy na konkretnych problemach zawodowych, z którymi potencjalny, przyszły pracownik miałby się zmierzyć. Nie powinno się zadawać czysto teoretycznych problemów do rozwiązania. Należy pamiętać, że nawet jeżeli dany kandydat nie zostanie zatrudniony, można czerpać korzyści z przedstawionych przez niego pomysłów.

8. Szukanie innowacyjnych osób. Inwestycja w innowacyjnych kandydatów może być bardzo opłacalna. Niestety, istnieje ryzyko, że wykorzystywanie schematycznego profilu wymagań do danego stanowiska pracy doprowadzi do pominięcia osoby charakteryzującej się umiejętnością innowacyjnego i nieszablonowego myślenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy przeznaczyć czas na prezentację innowacyjnych możliwości zarówno firmy, jak i kandydata. Warto także uwzględnić fakt, że innowacyjni kandydaci nie tolerują przestarzałych praktyk, czy procedur. Z tego względu należy przygotować rekrutera różne zachowania kandydatów w trakcie rozmowy.

9. Pytanie o kryteria akceptacji oferty zatrudnienia w firmie. Prośba o wskazanie czynników, które warunkują przyjęcie lub odrzucenie oferty pracy, może okazać się pomocna w kontekście zwiększenia skuteczności rekrutacji.

10. Prośby o polecenie kolejnych kandydatów. Można poprosić najlepszych nowo zatrudnionych pracowników o to, aby polecili jedną lub dwie dodatkowe osoby. Takie działanie sprzyja poszerzaniu bazy potencjalnych kandydatów.

11. Identyfikowanie kluczowych pracowników firmy. Wysoki stopień rotacji kadr powoduje zwiększenie nakładów finansowych firmy, co wynika z konieczności rekrutowania nowych pracowników oraz ich przeszkolenia. Tym bardziej warto zidentyfikować kluczowych pracowników firmy, a następnie zorientować się, jakie czynniki wpływają na ich zadowolenie z pracy, a jakie mogą spowodować chęć jej opuszczenia.Jak się okazuje nie trzeba słuchać licznych doradców i sprzedawców narzędzi rekrutacyjnych, by realnie ulepszyć rezultaty rekrutacji. Owszem w wielu przypadkach przynosi to korzyść, ale trzeba się liczyć z poważnym wydatkiem na wyrafinowane rozwiązania. Proste działania również mogą przyczynić się do osiągnięcia oczekiwanych przez firmę rezultatów i co najważniejsze – nie wymagają ogromnego budżetu.

Źródło: Dr. John Sullivan & Associates

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled