Kadrowiec już niepotrzebny, a specjalista HR?

Wymiana doświadczeń, poznanie panujących na rynku trendów i przyszłych tendencji w zakresie kreowania polityki personalnej były najważniejszymi celami „Wyzwań HR” – największej konferencji branżowej na Pomorzu. Jakie wyzwania stoją przed współczesnym zarządzaniem zasobami ludzkimi?

Współcześni specjaliści, zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi, mają znacznie więcej wyzwań niż jeszcze kilka lat temu. Coraz częściej specjaliści HR stają się strategicznymi partnerami dla kadry kierowniczej i zarządzającej.


HR partnerem strategicznym dla biznesu?

HR walczy o swoją strategiczną pozycję w organizacji. Kiedyś rola HR sprowadzana była do funkcji administracyjnej. Rola „kadrowca” ewoluowała w stronę „partnera biznesu”. Obecnie zarządy firm zdecydowanie kierują się się ku HR-owi, szczególnie kiedy w przedsiębiorstwie pojawiają się gwałtowne zmiany organizacyjne. Dział zarządzania zasobami ludzkimi pomaga zarządom łagodzić trudne sytuacje, znajdować optymalne rozwiązanie i wspiera firmę w poukładaniu jej na nowo. Myślenie kategoriami szeregowego pracownika, jak i zarządu, oraz spełnianie potrzeb obu stron, to jeden z mierników sukcesu dobrego HR.


Elastyczny styl zarządzania ludźmi?

Ważną kompetencją HR jest umiejętne dobranie stylu zarządzania i elastyczność w zakresie spełniania oczekiwań pracowników reprezentujących różne pokolenia. Z jednej strony mamy styczność z nową generacją pracowników – pokoleniem Y, które jest dynamiczne, nie boi się wyzwań i innowacji, nie lubi ograniczeń i potrzebuje większej swobody w działania. Z drugiej strony należy pamiętać o odpowiednim zarządzaniu doświadczonymi pracownikami z pokolenia 50+, których rola i wiedza jest również niezwykle ważna dla rozwoju firmy.


Employer branding, social media i komunikacja?

Patrzę na relację kandydat – pracodawca i zauważam, że pracownicy totalnie nie rozumieją potrzeb pracodawców, nie wiedzą jak się z nimi komunikować, a to powoduje, że nie mogą spotkać się ci, którzy tak naprawdę siebie potrzebują, czyli pracownik i pracodawca – stwierdza Beata Kapcewicz, dyrektor zarządzający ArchitekciKariery.pl

Nowoczesne technologie i wykorzystanie w procesach HR czyni organizację bardziej konkurencyjną. Odpowiednia komunikacja między firmami i potencjalnymi kandydatami na rynku pracy może być kluczem do sukcesu. Firmy zaczynają świadomie kreować swój wizerunek, działać w obszarze employer branding i social media.


Zarządzanie kompetencjami pracowników

Określenie i zbadanie kluczowych kompetencji dla przedsiębiorstwa i poszczególnych stanowisk w firmie to kolejne ważne zadanie dla HR. Wdrożenie modelu kompetencji pracowników pozwala na systemowe zarządzanie polityką personalną w firmie. Dzięki temu, udaje się zidentyfikować na rynku pracowników o kompetencjach istotnych dla organizacji. Poprawnie wdrożony model kompetencji ułatwia też zbudowanie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, polityki szkoleniowej i ścieżek kariery w firmie. Grupa Lotos SA dzięki temu rozwiązaniu zbudowała programy rozwojowe dla przyszłych liderów organizacji.

Kluczową sprawą jest doskonalenie kompetencji liderskich pracowników. To wyzwanie dla każdej firmy, aby menedżerowi tworzyli zgrany zespół i pociągali za sobą innych w kierunku realizacji strategii firmy – stwierdziła Joanna Tyszka, dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Lotos.


Zarządzanie talentami?

HR będzie zajmował się pozyskiwaniem talentów o wysokim potencjale, czyli przedsiębiorczych pracowników, którzy będą brali odpowiedzialność za swoje projekty i będą aktywnie uczestniczyć w rozwoju firmy. Eksperci HR zmierzą się także z tworzeniem jasno sprecyzowanych ścieżek kariery dla talentów i przyszłych liderów oraz wdrażanie rozwiązań, które sprawią, że inwestycja w talenty się opłaci i nikt nie ucieknie do konkurencji.


Ambasadorzy wartości?

Dużym wyzwaniem jest też wzmacnianie systemu wartości i właściwe ich wdrażanie do organizacji.

Praca to nie tylko dostarczanie wyników, ale także sposób, w jaki się ją wykonuje. Dobry HR-owiec powinien pełnić rolę ambasadora wartości w firmie i być liderem emocjonalnym dla organizacji – stwierdza Szymon Kudła, trener i założyciel Centrum Szkoleniowego JET.

Przed ekspertami z dziedziny zarządzania zasobami stoi wiele wyzwań. Zmierzyć się z nimi potrafić będzie tylko mądry HR. A mądry HR to prawdziwy skarb dla przedsiębiorstwa, który sprawnie komunikuje się i mediuje między funkcjami strategicznymi a operacyjnymi, amortyzuje zmiany, przygotowuje organizację do rozwoju, wdraża innowacje i buduje konkurencyjność organizacji, czerpiąc z jej największego kapitału – ludzi.
Autor: Joanna Wszeborowska, Trojmiasto.pl

   Dołącz do naszego newslettera!

   You have Successfully Subscribed!

   Share This
   HRstandard.pl
   Login/Register access is temporary disabled