Employer BrandingKnow HowKomunikacjaPressroomStrategia

Najbardziej angażujące firmy w Polsce

Aon Hewitt, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się  w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ogłosiła wyniki 6. edycji Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce. Zwycięzcą w kategorii dużych firm został INTEL Technology Poland Sp. z o.o., a w kategorii małych i średnich Grupa Pracuj Sp. z o.o.  3 firmy z Polski znalazły się również w gronie Najlepszych Pracodawców w Europie Środkowo-Wschodniej – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., INTEL Technology Poland Sp. z o.o. i Dom Kredytowy NOTUS S.A.

BNP to największe w Polsce badanie zaangażowania pracowników, które jak się okazuje, ma coraz większy wpływ na rozwój biznesu firmy. W tym roku w Badaniu wzięło udział 112 firm, spośród których 40% – po raz kolejny. Swoją opinię wyraziło ponad 41 tyś. pracowników i 549 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej.

Obok rankingu Najlepszych Pracodawców, BNP daje również podstawy do wskazania aktualnych trendów    w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Tegoroczna edycja Badania pokazała, m.in., że firmy coraz wyraźniej dostrzegają wpływ zaangażowania pracowników na wzrost skuteczności realizowanych działań biznesowych.


Coraz bardziej zaangażowani, …

Jak wynika z Badania, firmy z grona Najlepszych Pracodawców konsekwentnie utrzymują wysoką przewagę nad rynkiem, wyprzedzając średni poziom zaangażowania pracowników aż o 30 punktów procentowych.
Co ciekawe, w tegorocznej edycji BNP poziom zaangażowania u Najlepszych Pracodawców okazał się najwyższy od początków prowadzenia Badania w Polsce, tj. od 2006 roku. Najlepsi Pracodawcy osiągnęli wskaźnik na poziomie 75%. Warto wspomnieć, że jest to także rekordowy rok pod względem poziomu zaangażowania osiągniętego przez pojedynczą firmę – po raz pierwszy w gronie uczestników Badania znalazł się pracodawca mogący pochwalić się 88%-owym poziomem zaangażowania.

Co istotne, wzrost poziomu zaangażowania odnotowano również w przypadku połowy firm, które po raz kolejny wzięły udział w Badaniu. Był on dość znaczący i wyniósł średnio 9 p.p. Warto podkreślić, że były w tej grupie także przedsiębiorstwa, u których wzrost zaangażowania w ciągu ostatniego roku przekroczył nawet 20 p.p.

Cieszy nas, że coraz więcej firm traktuje badanie wskaźnika zaangażowania pracowników nie jako jednorazową analizę, mającą głównie charakter informacyjny, ale jako element zaplanowanego                       i długofalowego procesu budowania wysokich wyników, w oparciu o zaangażowanych pracowników – mówi Katarzyna Derdzińska, menedżer projektu Badanie Najlepsi Pracodawcy w Polsce.

…, więc coraz bardziej skuteczni

Traktowanie zaangażowania pracowników jako elementu mającego znaczący wpływ na rozwój biznesu firmy staje się, w świetle wyników Badania, coraz bardziej powszechne.

Od poprzedniej edycji zaobserwowaliśmy duży wzrost liczby organizacji, w których wskaźnik zaangażowania nie jest już traktowany jako „wymysł HR”, ale jako miara biznesowa, w niektórych firmach stawiana na równi ze wskaźnikami finansowymi i rynkowymi. Członkowie najwyższego kierownictwa coraz częściej doceniają wagę zaangażowania pracowników dla rozwoju organizacji i realizacji jej celów. Co więcej, coraz częściej słyszymy od naszych klientów, że strategie działania poszczególnych przedsiębiorstw coraz mniej się różnią    i dlatego sukces odnoszą te przedsiębiorstwa, które skuteczniej je realizują – dodaje Katarzyna Derdzińska.

Wyniki najnowszej edycji BNP potwierdzają też potrzebę odejścia działów HR od myślenia „narzędziowego”. Według członków zarządów badanych firm najmniej pożądaną rolą HR jest rola „dostawcy systemów              i programów HR”. 100% badanych wskazało na potrzebę uplasowania HR w bardziej strategicznej roli dla organizacji. Dla Najlepszych Pracodawców skuteczność działania jest bowiem zdecydowanie ważniejsza niż systemy, programy i narzędzia, za pomocą których ją osiągają.


Potwierdza to słuszność autorskiego podejścia Aon Hewitt do roli HR w organizacji. Opracowany przez nas model „HR Excellence” zakłada zmianę sposobu funkcjonowania z „systemowo-narzędziowego”     na „procesowo-wynikowy”. Podejście to ma pomóc działom personalnym w zrozumieniu wyzwań biznesowych firmy oraz dostosowaniu swoich działań w sposób pozwalający na dostarczenie konkretnych, zauważalnych przez działy operacyjne efektów – mówi Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający Aon Hewitt na Europę Wschodnią.


NAJLEPSI PRACODAWCY 2011* (W POLSCE)* Aby znaleźć się na liście Najlepszych Pracodawców, organizacja musi osiągnąć wskaźnik zaangażowania na poziomie nie niższym niż 65%. W tym roku udało się przekroczyć ten próg jedynie 7 uczestnikom Badania i te firmy zostały laureatami, otrzymując zaszczytny tytuł Najlepszych Pracodawców 2011.


Dodatkowe, wybrane wnioski z Badania Najlepsi Pracodawcy 2011


Najlepsi Pracodawcy budują wiarygodność i szanują swoich pracowników

Wiarygodność w oczach pracowników, to najistotniejszy wyróżnik Najlepszych Pracodawców. Ich przewaga w tym obszarze nad przeciętnymi polskimi firmami wynosi około 30 p.p. Okazuje się, że      w postrzeganiu pracowników, największy wpływ na budowanie wiarygodności mają takie aspekty, jak wywiązywanie się ze składanych obietnic oraz otwarta i szczera komunikacja płynącą od zarządu firmy.

Badanie pokazuje, że ten z pozoru oczywisty, zwykły, „ludzki” czynnik zapewnia budowanie trwałej relacji z pracownikami. Kluczem do sukcesu nie są więc astronomiczne budżety, ale przede wszystkim głęboki szacunek do pracownika dający mu poczucie bycia ważnym członkiem organizacji.

Najlepsi Pracodawcy słuchają pracowników

Jak wynika z analizy wyników Badania Najlepsi Pracodawcy na przestrzeni lat 2006-2011, polscy pracodawcy coraz lepiej radzą sobie w obszarze komunikacji z pracownikami. Największy wzrost satysfakcji w stosunku do wyników BNP 2010 odnotowały, m.in. takie obszary, jak: bieżące informowanie o większych zmianach wprowadzanych w firmie, jasne komunikowanie oczekiwań wobec pracowników czy regularna informacja zwrotna, która pozwala na poprawę efektywności pracy pracowników.

Wielkość firmy nie gra roli

Wyniki BNP 2011 pozwalają obalić tezy wysuwane przez wiele przedsiębiorstw, że ich wielkość ma znaczenie dla zadowolenia pracowników z wynagradzania i możliwości kariery (czyli czynników tradycyjnie ocenianych najniżej na rynku). Średnia rynkowa ocena tych czynników w małych i średnich firmach jest niemal identyczna, jak w dużych. Dla przykładu: zadowolenie z wynagrodzeń różni firmy zaledwie o 1 p.p. (odpowiednio 23% i 22%), a satysfakcja z kariery o 3 p.p. (odpowiednio 32% i 29%) na korzyść małych i średnich firm.


O Badaniu Najlepsi Pracodawcy

Badanie Najlepsi Pracodawcy (Best Employers Study) prowadzone jest w Polsce od 2006 roku. W ciągu 6 lat zostało ono przeprowadzone ponad 500 razy w blisko 370 organizacjach.

W szóstej edycji BNP wzięło udział 112 firm, przebadanych zostało ponad 41 tys. pracowników i 549 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej. Spośród branż najliczniej reprezentowane były usługi (23%), FMCG (12%) oraz media i reklama (9%). Pod względem wielkości zatrudnienia, największą część badanych firm (46%) stanowiły organizacje zatrudniające pomiędzy 50 a 250 osób, a 20% to firmy zatrudniające powyżej 1000 pracowników.

BNP 2011 organizowane jest przez Aon Hewitt przy współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych oraz partnerami medialnymi: gazeta.praca.pl, Pulsem Biznesu, Harvard Business Review Polska, Radiem PiN, GoldenLine.pl, Bankier.pl, PRNews.pl, Miesięcznikiem Kapitałowym, Personelem Plus oraz Serwisem HR.


Metoda Badania

Badanie Najlepsi Pracodawcy prowadzone jest w oparciu o kompleksową metodologię, która obejmuje:

–         kwestionariuszowe badanie zaangażowania, prowadzone na statystycznie reprezentatywnej próbie pracowników zatrudnionych w danej organizacji,

–         kwestionariusz praktyk HR, zbierający informacje na temat narzędzi stosowanych przez dział personalny,

–         kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, pozwalający na ocenę funkcji personalnej z perspektywy osób kierujących organizacją oraz wskazujący najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie.

BNP pozwala uczestnikom na porównanie poziomu zaangażowania swoich pracowników i stosowanych praktyk HR do innych firm w Polsce, oraz określenie działań, jakie powinny podjąć, żeby stać się lepszym miejscem pracy.


„Najlepsi Pracodawcy” jest badaniem, w którym Pracodawcę oceniają jego klienci wewnętrzni – pracownicy. Zarówno Aon Hewitt, jak i Partnerzy BNP nie mają prawa ani możliwości wpływu na wyniki Badania. O miejscu w rankingu decyduje wynik uzyskany z dwóch wskaźników: Wskaźnika Zaangażowania Pracowników oraz Wskaźnika spójności, który obejmuje wyniki wszystkich trzech elementów Badania.

Więcej informacji o metodzie Badania i formularz zgłoszenia znajdują się na www.najlepsipracodawcy.pl .


Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0