Potrzeby rekrutacyjne pracodawców w IT

Badanie Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) miało na celu zbadanie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w Polsce. Pracodawcy w branży IT mają największe potrzeby rekrutacyjne w następujących obszarach informatyki: bazy danych, rozwiązania mobilne oraz badanie jakości/testowanie. Ta informacja pozwoli różnym grupom (obecnym studentom – przyszłym absolwentom, profesorom i uczelniom) dowiedzieć się, jakie umiejętności amerykańskie firmy IT działające w Polsce będą wymagać od przyszłych pracowników. AmCham zrzesza przodujące amerykańskie firmy IT działające na rynku polskim, do jej członków należą m.in. Cisco, Dell, HP, IBM, Intel oraz Microsoft.


Na pytanie odnośnie obszarów IT, firmy amerykańskie odpowiedziały, że będą wymagać wiedzy z następujących obszarów (według kolejności): bazy danych (63%), rozwiązania mobilne oraz badanie jakości/testowanie (po 53%), Business Intelligence oraz wsparcie dla użytkowników (po 47%), eCommerce / Web 2.0 oraz sieci LAN/WAN (po 42%).


Design/projektowanie nie jest dużym priorytetem dla firm amerykańskich. Na umiejętności projektowania w programie Rational wskazało natomiast 21% ankietowanych.

A jedynie 16% firm będzie potrzebowało osób znających program Oracle Designer. Najmniej popularne programy to Enterprise Architect (11%) oraz Select i Together (po 5%). Inne programy uzyskały 0% w ankiecie.


Wśród narzędzi i środowisk programistycznych największą popularnością cieszą się programy z rodziny C, C#, C++ oraz Java, Javascript (po 63%), następnie SQL (58%) oraz ASP, ASP.net; NET, XML (po 42%).


Wśród baz danych, największą popularnością na rynku polskim wśród firm amerykańskich cieszy się MS SQL Server (68% respondentów odpowiedziało „tak”). W następnej kolejności znajduje się MySQL (53%) oraz Oracle (37%) i Postgress (26%).


W dziedzinie aplikacji serwerowych, taka sama ilość firm odpowiedziała, że będzie wymagać od przyszłych pracowników Microsoft IIS oraz WebSphere Application Server (po 37%). Oracle Internet Application Server uzyskał wynik 32%.


Wśród systemów operacyjnych i technologii infrastrukturalnych, najwięcej firm zaznaczyło wymaganie znajomości następujących systemów: Windows (58%), Linux (47%) oraz UNIX Inne i Windows Mobile/Phone po 37%. Cisco zdobyło 32%, HP – networking 26%, a Apple tylko 21%.


Najwięcej firm wymaga znajomości metodologii Scrum – 47%. A jeśli chodzi o narzędzia i środowiska testowe lista wygląda następująco: Rational, Merkury, Compuware oraz Qplace, odpowiednio 32%, 16%, 5%, 0%.


Wśród sieci największą popularnością cieszą się pracownicy znający Switche LAN (58%), Routery (53%), Firewalle (42%) oraz sieci firmy CISCO (37%). Switche SAN uzyskały odpowiedź jedynie od 16% badanych firm. IDS, Access Survey, 3COM oraz NOKIA uzyskały po 5%.


Firmy będą wymagać znajomości następujących systemów: Intel Servers (37%), HP (26%) oraz IBM i SUN po 21%. Systemy RISC Servers odnotowały zainteresowanie 11%.  EMC oraz MaxData uzyskały po 5%.Warto zwrócić uwagę na pytanie o umiejętności miękkie: Mając dwóch jednakowo wykwalifikowanych kandydatów, które z poniższych umiejętności odegrałyby decydującą rolę w procesie rekrutacji? Ankietowani byli proszeni o wybranie maksymalnie dwóch odpowiedzi. Najwięcej osób odpowiedziało, że wybrałoby umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów (63%). Umiejętności interpersonalne wybrało 58% respondentów. Do trzech najwyżej cenionych cech należy również praca z zespole (53%). Skuteczna komunikacja oraz Business English zdobyły po 47%, etykieta biznesowa 21%. Najmniej potrzebna na rynku pracy w sektorze IT okazała się umiejętność negocjacji (16%).


IBM ciągle poszukuje specjalistów w różnych obszarach IT i konsultingu oraz do działów sprzedaży. W ostatnim czasie szczególny nacisk kładziemy na umiejętności obsługi systemów i technologii związanych z analityką biznesową. Wśród kandydatów poszukujemy osób potrafiących kreatywnie podejść do rozwiązywania problemów, zaangażowanych i rzecz jasna umiejących pracować w zespole. Ważne jest, aby kandydaci posiadali szybką zdolność adaptacji do zmieniających się warunków pracy i wyzwań. Sprawdzamy też motywację –mówi Ziemowit Przymus, Dyrektor Personalny, IBM Polska. Korzystanie z najlepszych i najbardziej nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, wyszukiwanie najzdolniejszych, najlepiej przygotowanych kandydatów do grona naszych pracowników gwarantuje nam dobrą atmosferę pracy, sukces na rynku w zgodzie z wartościami panującymi w naszej firmie – dodaje.


– Nasze projekty rekrutacyjne potwierdzają, że w branży IT liczą się przede wszystkim umiejętności twarde: znajomość narzędzi informatycznych, jak również języków obcych. Kompetencje miękkie zyskują na znaczeniu w przypadku stanowisk kierowniczych. Dostrzec można zresztą dwie odrębne ścieżki rozwoju zawodowego w tej grupie. Programiści specjalizują się wyłącznie w technologiach, niekiedy jedynie rozszerzając swój profil o wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Część informatyków decyduje się natomiast na karierę menedżerską, co oznacza, że z czasem – w związku z postępem technologii – tracą kompetencje twarde i nie są zainteresowani typowymi propozycjami pracy dla specjalistów IT – mówi Justyna Iwaszko, prezes Zarządu Stonewell Group. – Informatycy to wyjątkowo wymagający kandydaci, zwłaszcza absolwenci renomowanych uczelni (a nawet studenci ostatnich lat informatyki). W ich przypadku bodźcem do przyjęcia oferty pracy jest atrakcyjność, innowacyjność projektu, albo awans. Bardzo rzadko decydują motywy typowo finansowe, ponieważ zarobki w tej grupie zawodowej są z zasady wysokie.


­Firmy coraz bardziej poszukują pracowników o umiejętnościach interdyscyplinarnych na styku techniki z biznesem. Potrzeba informatyków, którzy potrafią nie tylko pracować nad komputerem, ale także kontaktować się z innymi ludźmi. Z jednej strony w cenie są zaawansowane umiejętności techniczne, zarówno w odniesieniu do klasycznych, jak i nowszych działów informatyki, takich jak systemy mobilne, czy przetwarzanie w chmurze. O przyjęciu do pracy informatyka będzie jednak decydować jego zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, swobodne posługiwanie się językiem angielskim i zdolność do skutecznej komunikacji z innymi ludźmi. Uczelnie nie mogą lekceważyć tych wymagań i muszą wprowadzić wykształcenie tych umiejętności do swoich programów, nawet kosztem przedmiotów technicznych – podsumowuje prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Badanie „Potrzeby IT w przyszłości” zrealizowano w dniach 1 marca – 30 marca, 2011. Miało ono na celu zbadanie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w Polsce. W sondażu wzięło udział 19 firm z sektora IT.


Informacje dodatkowe:

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland – AmCham) jest obecna w Polsce od 1990 roku. Celem działania Izby jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego. Wśród członków AmCham jest obecnie ponad 320 firm z kapitałem amerykańskim, których łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 20 miliardów dolarów i które stworzyły ponad 180 000 miejsc pracy. Izba prowadzi regularne spotkania dla członków oraz komitety tematyczne. Wydaje także miesięcznik „American Investor” zawierający analizy gospodarcze i prawne.Więcej informacji na: www.amcham.pl

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0