Praca tymczasowa – dane MPiPS potwierdzają wzrost w 2010 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało informacje, że w ubiegłym roku liczba pracowników tymczasowych wyniosła 433 102 – oznacza to 14% wzrost w stosunku do roku poprzedniego – o 53 999 osób więcej wykonywało pracę tymczasową. Natomiast liczba firm korzystających z usług agencji pracy tymczasowej wzrosła nieznacznie – o 138 podmiotów, i wyniosła 10 964.

Bardzo duży wzrost branża odnotowała w przeliczeniu liczby godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych ogółem: 231 155 478 – w porównaniu do roku poprzedniego w którym pracownicy tymczasowi przepracowali 144 979 626 godzin oznacza to aż 59% wzrost.

Liczba tzw. pełnych etatów w 2010 roku wyniosła 114 660 (dla porównania w 2009 roku 71 914)


Z powyższych informacji nasuwa się wniosek iż niewiele większa liczba pracodawców korzystała z większej ilości pracowników tymczasowych w znacznie większym wymiarze godzin.


Nieznacznie spadła również liczba agencji pracy tymczasowej – na koniec 2010 roku 1018 podmiotów świadczyło tego typu usługi (w 2009 r. 1068)


Liczba pracowników tymczasowych w kolejnych latach:

 

Warto przypomnieć, że w Polsce liczba pracowników tymczasowych w stosunku do ogółu zatrudnionych wciąż jest niewielka i wynosi jedynie 0,44%, przy średniej w Unii Europejskiej 1,5%.

Liczba pracodawców użytkowników utrzymała się na niemal nie zmienionym poziomie co w 2009 roku, wzrosła jedynie o 138 podmiotów:


Nadal więcej pracowników tymczasowych zostaje skierowanych do pracy na podstawie umów cywilno prawnych:

w 2010 r. 55,3% pracowników tymczasowych było skierowanych do pracy na podstawie umów prawa cywilnego. W 2009 roku odsetek ten wynosił 58%, a w 2008 54,7%.

Jednak przyrost liczby zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę jest znacznie większy (wzrost o 21,56% w stosunku do 2009 roku) niż oparciu o umowy zlecenia (wzrost jedynie o 8,94% w stosunku do 2009r.)


Odwrotna proporcja występuje przy badaniu ilości przepracowanych godzin przez pracowników tymczasowych w roku 2010: liczba godzin przepracowanych na podstawie umowy o pracę jest wyższa i stanowi 57,7% wszystkich przepracowanych godzin (w 2009 63,3%). Wynika z tego że zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę charakteryzują się dłuższymi okresami zatrudnienia.


Większość pracowników tymczasowych – 52% stawią osoby do 25 roku życia. Jedynie 6,9% pracowników tymczasowych stanowią osoby powyżej 50 roku życia.

Wciąż ponad połowę zatrudnionych pracowników tymczasowych stanowią kobiety – 50,7% ich udział jednak zmniejsza się z roku na rok (w 2009 odsetek ten wyniósł 52,3%).


Poziom przychodów z pracy tymczasowej szacuje się w Polsce na poziomie 2,5 mld PLN. Na świecie, zgodnie z danymi CIETT, wynosi on 203 mld euro.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia ocenia, że w 2011 roku tendencja wzrostowa branży pracy tymczasowej utrzyma się.

Rozwojowi sprzyjać będą czynniki ekonomiczne i społeczne, m.in.:

 • utrzymujący się wzrost gospodarczy (szacowany na 3,4% Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – 4,1% Bank Światowy )
 • szybko zmieniający się wolumen zamówień / potrzeba elastyczności
 • nowe sektory korzystające z pracy tymczasowej tj. administracja publiczna
 • rosnąca popularność i dostępność usług pracy tymczasowej


Praca tymczasowa na świecie

Aktualny raport CIETT „Agencje zatrudnienia na świecie 2011”, oparty na danych z 2009 roku, potwierdza widoczne ożywienie w branży. Agencje w Niemczech i Stanach Zjednoczonych już wróciły do poziomu zatrudnienia pracowników tymczasowych porównywalnego z wielkościami sprzed kryzysu, a całkowity przychód branży wyniósł na świecie 203 mld euro.

 • na świecie funkcjonuje 72 000 prywatnych agencji pracy, zatrudniających 741 000 personelu „wewnętrznego”
 • codziennie zatrudnianych jest niemal 9 mln pracowników tymczasowych, w przeliczeniu na pełne etaty
 • Japonia i USA są liderami rynku pracy tymczasowej; odpowiednio z udziałem 24% i 22% w rynku globalnym (Wielka Brytania 12%)
 • Europa jest regionem prowadzącym pod względem generowanego przychodu – 40%
  udział pracowników tymczasowych w ogóle zatrudnionych wynosi w Wielkiej Brytanii 3,6%, Holandii 2,9%, Francji 1,7%, Niemczech 1,6%, a w Polsce 0,4% przy średniej dla UE 1,5% (Japonia 1,7%, USA 1,3%)


Przygotowanie: SAZ

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0