W rok powstało aż 431 agencji pracy tymczasowej

Mazowsze przoduje w Agencjach zatrudnienia świadczących pracę tymczasową. Przez rok powstało 431 agencji, które zatrudniły prawie 150 tysięcy pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa zgodnie z ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych jest zajęciem wykonywanym  na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Zatrudnienia pracownika często w takiej sytuacji dokonuje Agencja pracy tymczasowej.


W porównaniu z rokiem ubiegłym możemy zaobserwować wzrost Agencji zatrudnienia świadczących pracę tymczasową. W 2008 roku Agencje najliczniej występowały w województwie mazowieckim – 259. W 2009 roku na Mazowszu funkcjonowało już 690 agencji. Najmniej agencji zatrudnienia jest w województwach: podlaskim (33) i warmińsko-mazurskim (50). W 2008 roku w województwie podlaskim usługi te świadczyło jedynie
5 agencji, a warmińsko-mazurskim – 9. Poza regionem mazowieckim w 2009 roku najwięcej agencji zatrudnienia wykazały województwa śląskie (300), pomorskie (275) i wielkopolskie (271).


Ponad 364 tys. pracowników tymczasowych skierowanych zostało do pracodawców posiadających swoją siedzibę na terytorium Polski, co stanowi ponad 96% ogólnej ich liczby. Za granicą najliczniejsza grupa osób podjęła pracę tymczasową w Holandii (5 699). „Rekrutacje na rynki zagraniczne są trudniejsze i bardziej kosztowne. Tylko agencje o solidnych podstawach są w stanie należycie obsłużyć takie kontrakty. To jednocześnie dobry miernik siły rynku rekrutacyjnego. Na tym tle wynik Pomorskiego jest jednym z najlepszych w kraju. Jednak z drugiej strony, duża dysproporcja między liczbą rekrutacji na rynek krajowy a liczbą rekrutacji zagranicznych świadczy o pewnych deficytach w rozwoju tutejszych agencji zatrudnienia” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.


Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej liczba osób skierowanych przez agencje pracy tymczasowej do pracy w 2009 r. wyniosła 379 103. W porównaniu z rokiem 2008 ta liczba zmalała o 95 644  osób. Liczba kobiet zatrudnionych czasowo w 2009 roku wyniosła 198 047 i w porównaniu do danych za rok poprzedni zmalała o 58 885. Kobiety w tym czasie stanowiły ok. 52% wszystkich pracowników tymczasowych. W charakterze pracownika tymczasowego pracę podjęło 181 056 mężczyzn.


Wśród pracowników tymczasowych – 159 394 osób zostało  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Stanowi to ok. 42% wszystkich pracowników tymczasowych. Według danych MPiPS liczba wszystkich osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego w 2009 r. wyniosła 219 709, tj. 58% ogólnej liczby pracowników tymczasowych. W 2008 r. odsetek tej grupy pracowniczej stanowił 55% ogółu pracowników tymczasowych.


Pracownicy tymczasowi stanowią spora grupę u pracodawców zagranicznych. Spośród pracowników tymczasowych 13 239 osoby podjęły pracę tymczasową u pracodawców zagranicznych (w 2008 r. – 14 313).

Przeciętna liczba godzin przepracowanych przez osobę skierowaną do wykonywania pracy tymczasowej w 2009r. wyniosła 382 godzin. Dla osób skierowanych na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy – średnia  liczba przepracowanych godzin wyniosła 578, natomiast dla osób skierowanych na podstawie umowy prawa cywilnego – 240 godzin. Liczba pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej w 2009 r. wyniosła 10 826 i nieznacznie różniła sie od liczby użytkowników w roku poprzednim (w 2008 r. – 10 825). Najliczniejsza grupa pracowników tymczasowych pochodziła z województwa mazowieckiego (149 285), dolnośląskiego (60 358) i łódzkiego (44 367). Najmniej osób podjęło pracę tymczasową w województwie świętokrzyskim (55).

Najwięcej pracodawców (podmiotów), do których kierowani byli pracownicy tymczasowi, funkcjonowało w województwie mazowieckim (4 263), dolnośląskim (1 219) i śląskim (1 043), natomiast najmniej w województwie świętokrzyskim (7), podlaskim (17), podkarpackim (22), oraz warmińsko-mazurskim (24).

Najliczniejszy kontakt z zagranicznymi pracodawcami wykazały agencje zatrudnienia w województwie małopolskim (325), natomiast brak lub bardzo niewielką współpracę wykazały agencje zatrudnienia w województwie świętokrzyskim (0) i podkarpackim (4). Najwięcej pracowników tymczasowych (240 178) świadczyło pracę w okresie do 3 miesięcy. Najmniej osób (2 179) wykonywało prace tymczasową powyżej 1 roku.

Najliczniejszą grupę osób skierowanych do pracy tymczasowej stanowili robotnicy przy pracach prostych
w przemyśle 99 039
. Kobiety w tej grupie to 53 727, mężczyźni 45 312. Na stanowisku magazyniera zostało zatrudnionych 18 373 kobiet i 22 657 mężczyzn.

Źródło: Polski Holding Rekrutacyjny

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0