Studia podyplomowe ZZL: oferta WSE w Krakowie

Poniżej zamieszczamy ofertę studiów podyplomowych dla HR Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.Nazwa studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Jednostka oferująca studia

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków


Cza trwania (w semestrach)

2 semestry (180 godzin)


Koszt

4 500 zł


Cel studiów

Podczas zajęć wykładowcy będą koncentrować się z jednej strony na przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR. Z drugiej strony zajęcia będą wspierały kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla pracowników działów personalnych.


Program studiów

Wspomaganie strategicznych celów firmy przez nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi: wprowadzenie do zagadnień związanych z aktualnymi trendami w zakresie metod zarządzania personelem, relacje pomiędzy strategią firmy a praktyką zatrudniania, oceny, wynagradzania i rozwoju pracowników, współdziałanie menedżerów i działu personalnego.

Struktury organizacyjne: struktura organizacyjna: zasady budowy poprawnej struktury, metody opisu, typy struktur, zasady rozwoju struktur organizacyjnych, przekształcenie struktury organizacyjnej, współczesne tendencje w rozwoju struktur

Rekrutacja i selekcja kandydatów: rynek pracy w Polsce, rynek pracy a Unia Europejska, 12 sposobów rekrutacji pracowników, techniki selekcji pracowników: metoda epizodyczna, zadania problemowe,  wywiad strukturyzowany, testy psychologiczne, testy umiejętności, assessment centre.

Psychologiczne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi:  osobowość, temperament, motywacja, inteligencja.

Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi: dyskusja nad zagadnieniami etycznymi w HR, etyka w HR w Polsce.

Adaptacja nowych pracowników: koszty adaptacji, narzędzia adaptacji pracowników.

Praca zespołowa: procesy grupowe, rozwiązywanie problemów grupowych, wykorzystywanie różnic i podobieństw członków zespołu.

Współpraca działów personalnych z menedżerami: oczekiwania wobec HR ze strony kadry kierowniczej poszczególnych szczebli, uzyskiwanie pozycji partnerskiej w relacjach z menedżerami.

Systemy wynagradzania i premiowania pracowników: strategia wynagradzania, strategia organizacji a system motywacji płacowej, nowoczesne systemy motywacyjne, identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w organizacji, wynagrodzenie zmienne, aktualne trendy w budowie systemów premiowania i nagradzania, struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród, zasady budowania systemów premiowania, płaca zasadnicza, tabela wynagrodzeń zasadniczych, konstrukcja tabeli wynagrodzeń, sposoby ustalania płac zasadniczych, analizy benchmarkingowe płac,
wykorzystywanie raportów płacowych do analizy własnego systemu płacowego, porównywanie polityki personalnej na podstawie wyników badań.

Pozafinansowe motywowanie pracowników:  psychologiczne aspekty funkcjonowania jednostek, budowanie zespołów, motywowanie grup projektowych, motywacja jednostek, systemy motywacyjne obejmujące całość firmy – wykorzystywanie pozafinansowych możliwości zwiększania zaangażowania w pracę.

Ocena okresowa pracowników : ocena okresowa pracowników, przygotowanie do wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie, ustalanie celów systemu ocen okresowych,  organizowanie proces informowania pracowników, rodzaje systemów ocen, powiązanie systemu ocen z zarządzaniem przez cele, przygotowanie narzędzi i procesu oceny okresowej, wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie, modyfikacja istniejących systemów ocen.

Zarządzanie przez cele: motywowanie przez cele, wyznaczanie zadań i celów w powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika, ocena realizacji celów, powiązanie zarządzania przez cele z systemem ocen, powiązanie zarządzania przez cele z systemem wynagradzania

Metody rozwoju i szkolenia pracowników: tworzenie planów szkoleń, coaching, mentoring, e-learning, Plany Kadry Rezerwowej, szkolenia wewnętrzne, szkolenia zewnętrzne, ewaluacja efektów szkoleń.

Prawne aspekty zarządzania personelem: praktyczne zagadnienia prawa pracy, umowy o prace (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron), rozwiązanie umowy o pracę (rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia, roszczenia pracownicze), wynagrodzenie za pracę, odpowiedzialność pracownicza, czas pracy, urlopy wypoczynkowe.

Audyt pracowników: motywy przeprowadzenia audytu personalnego, audyt personalny w sytuacji reorganizacji, audyt personalny związany z rozwojem pracowników, audyt personalny związany z rekrutacją i awansami wewnętrznymi, narzędzia audytu, assessment, Develoment Centre (kompetencje, harmonogramy, narzędzia).

Komunikacja wewnętrzna w firmie: niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w organizacji, najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej, metody usprawnienia komunikacji, narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Zarządzanie zmianą w firmie: typy reakcji pracowników wobec zmiany, psychologiczna dynamika zmiany, jak informować o procesie zmian, najczęściej popełniane błędy, angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany, jak zmieniać postawy pracowników.

Konflikty w zespołach pracowniczych: najczęstsze przyczyny konfliktów, dynamika konfliktu, indywidualny styl reagowania w sytuacji konfliktu, pseudorozwiązania konfliktów, techniki rozwiązywania konfliktów.

Redukcja i programy outplacement:  perspektywy zwolnień (firma, pracownicy zwalniani, pracownicy pozostający w firmie otoczenie, potencjalni nowo pracodawcy) i wynikające z tego problemy techniczne i psychologiczne, programy redukcji (Programy Dobrowolnych Odejść), charakterystyka programów outplacement.

Inne: coaching  w biznesie, budowanie wizerunku pracodawcy, alternatywny HR, spotkania z praktykami, e-learning – wykorzystywanie programu Płatnik, konsultacje dyplomowe.


Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, zaliczenie testów semestralnych, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.


Tryb naboru

Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca 2010 r. Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.


Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

tel.: 012 683 24 60
012 683 24 68
012 683 24 77
fax.: 012 683 24 66 
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: WSE w Krakowie.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0