Zatrudnienie niepełnosprawnych – zmiany w 2010 r.

W bieżącym roku nie wzrosną kwoty miesięcznego dofinansowania przysługującego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne – taki jest efekt noweli do ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wynikającej z art. 7 ustawy z dn. 19.11.2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706).

Dofinansowanie ustala się jako odpowiedni procent liczony od najniższego wynagrodzenia. Po korekcie dokonanej w art. 2 pkt 1 ustawy rehabilitacyjnej przez najniższe wynagrodzenie – w rozumieniu tej ustawy – należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Tak więc kwota dofinansowania należnego w 2010 r. będzie obliczana od zeszłorocznego minimum (1 276 zł), nie zaś od nowej najniższej płacy (1 317 zł).

Zgodnie z nowo dodanym do ustawy rehabilitacyjnej art. 68g, pracodawcy niemający statusu ZPChr zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy (niebędącemu ZPChr) zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości 70% lub 90% kwot należnych ZPChr.

Z kolei ZPChr zachowują prawo do dofinansowań w wysokości dotychczasowej, czyli kwota dofinansowania wynosi:

  • 160% najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 140% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 60% najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób legitymujących się lekkim stopniem niepełnosprawności.

Oczywiście przy ustalaniu kwot dla ZPChr podstawą jest, analogicznie jak u pozostałych pracodawców, minimalne wynagrodzenie z zeszłego roku, czyli 1 276 zł.

Powyżej przedstawione zmiany obowiązują od dnia 01.01.2010 r.

Źródło: Biblioteka Prawa Pracy
Autor: M. Ofierski

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0