Nowe rozwiązania dotyczące IKE – propozycja MPiPS

ikeW dniu 15.09.2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Projekt przedłożony przez MPiPS ma na celu dostosowanie polskiego prawa dotyczącego traktowania nierezydentów podatkowych do rozwiązań obowiązujących w UE. Zgodnie z nowymi zapisami, obywatele państw członkowskich UE oraz państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy znajdują się w sytuacji porównywalnej do polskich rezydentów, będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE).

Do tej pory nie było to możliwe i prawo do wpłat do IKE miały jedynie osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prowadziło to do sytuacji, kiedy na konta IKE nie mogli wpłacać np. obywatele polscy, którzy wyjechali do pracy w innym kraju. Komisja Europejska zakwestionowała te rozwiązania, stwierdzając, że taki stan prawny jest dyskryminacją wobec osób fizycznych zamieszkujących Wspólnotę.

W projekcie ustawy doprecyzowano definicję wpłaty do IKE. Zgodnie z propozycją MPiPS pożytki z papierów wartościowych zgromadzonych w IKE mogą stanowić wpłatę na IKE, ale nie jest to wymóg obligatoryjny. Środki zgromadzone w IKE mogą być obciążone zastawem, a zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej w ten sposób będzie traktowane jako częściowy zwrot lub zwrot. Dzięki takiemu rozwiązaniu konto IKE nie ulegnie likwidacji, a pozostałe środki nie będą przekazane oszczędzającemu w formie zwrotu.

Zaproponowano również zmiany dotyczące zakresu informacji, które instytucje finansowe dokonujące wpłaty transferowej lub wypłaty, muszą przekazać instytucji prowadzącej IKE, zarządzającemu programem emerytalnym lub do urzędu skarbowego. Zgodnie z nowymi przepisami, oprócz danych o wysokości i datach częściowego zwrotu, będą przekazywane informacje dotyczące nazwy instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu pieniędzy. Instytucja finansowa będzie również zobowiązana do poinformowania o aktualnej wartości środków pochodzących z wpłat do IKE, co ułatwi ustalenie kwoty, która może zostać częściowo zwrócona.

Co istotne w propozycji MPiPS ujednolicono sposób naliczania oprocentowania, przyjmując jedną wspólną zasadę w stosunku do wypłaty transferowej, częściowego zwrotu bądź zwrotu.


Biblioteka Prawa PracyAutor: G. Rompel
Źródło: Biblioteka Prawa Pracy


Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0