Elastyczne formy zatrudnienia zwiększają konkurencyjność firm

FlexiWorkNajnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczo-doradczą Dynamic Markets na zleceni firmy Avaya pokazują, że dzięki elastycznym formom zatrudnienia pracownicy w Europie i Rosji mogą zaoszczędzić ponad godzinę dziennie jeśli wyeliminują czasochłonne dojazdy do pracy.  Badania wykazały także, że zwiększa się konkurencyjność firm korzystających z tej formy zatrudnienia, ponieważ poprawie ulega produktywność oraz samopoczucie pracowników, którzy mogą lepiej pogodzić wymagania związane z życiem osobistym i pracą zawodową.


  • 96% pracowników korzystających z elastycznych form zatrudnienia ma więcej czasu, ponieważ  nie muszą dojeżdżać do miejsca pracy.
  • Wyeliminowanie dojazdów pozwala zaoszczędzić średnio 70 minut dziennie — dzięki elastycznym formom zatrudnienia każdy pracownik może w ciągu roku oszczędzić 39 dni roboczych.*
  • 21% pracowników wykonuje w czasie oszczędzonym na dojazdach dodatkową pracę, a 56% spędza ten czas z rodziną.
  • Aktualnie tylko co dziesiąty  pracownik nie musi dojeżdżać do miejsca pracy.

Powyższe wnioski zostały zawarte w raporcie „Flexible Working 2009” („Elastyczna praca 2009”), który odzwierciedla opinie ponad 3500 pracowników z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Czas zaoszczędzony przez wyeliminowanie dojazdów pracownicy na ogół spędzają z rodziną  (56%) oraz przeznaczają na odpoczynek (45%) lub spotkania i zadania wykonywane zwykle w czasie pracy (42%). 21% pracowników poświęca zaoszczędzony czas na dodatkową pracę, natomiast jedna czwarta przeznacza go na zajęcia sportowe – odsetek ten wzrasta do 32% w Niemczech i 35% w Hiszpanii. Wyniki sugerują, że elastyczne formy pracy nie tylko ułatwiają pracownikom zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym i rodzinnym, lecz mogą się także przyczynić się do wyeliminowania problemów zdrowotnych spowodowanych brakiem aktywności fizycznej.

Raport zanalizował  również rodzaje transportu najczęściej wykorzystywane w dojazdach do pracy wykazując, że nadal najpopularniejszym środkiem lokomocji jest samochód (60%). Potwierdza to zatem tezę, że wprowadzenie na większą skalę elastycznych form zatrudnienia mogłoby radykalnie zmniejszyć liczbę samochodów na drogach.

Rozwiązania UC mogą znacznie ułatwić firmom wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia pracowników. Raport wykazuje, że takie zatrudnienie jest nie tylko proekologiczne, lecz daje także pracownikom lepszą kontrolę nad wykonywaną pracą. Związana z tą formą zatrudnienia redukcja dojazdów do pracy ma pozytywny wpływ na pracowników i środowisko naturalne. Najbardziej interesujące są jednak skutki finansowe – wzrost produktywności i deklarowany dodatkowy czas poświęcany na pracę przez jedną piątą pracowników mogą mieć istotne znaczenie dla europejskich firm. Ekstrapolacja tego zjawiska w skali gospodarki pozwala postawić tezę, że elastyczna praca może być turbodoładowaniem dla produktywności w całym regionie” — powiedział Jakub Abramczyk, dyrektor zarządzający firmy Avaya w Polsce.

Inne wnioski z raportu:

  • Wśród tych, którzy mają elastyczny czas pracy, prawie jedna piąta (19%) pracuje w ten sposób pięć dni w tygodniu, a 16% „w miarę potrzeby”.
  • Elastyczne formy zatrudnienia obejmują więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, niż pełnoetatowych (odpowiednio 75% i 64%).
  • W ten sposób pracuje dodatkowo 90% emerytów.
  • Aktualnie 27% pracowników chętnie dojeżdża do pracy, jeżeli mają taką możliwość.

W celach związanych z opisanymi badaniami elastyczne formy zatrudnienia zdefiniowano jako sytuację, w której pracownicy nie muszą przebywać w biurach firmy w wyznaczonych godzinach, ale sami wyznaczają sobie elastyczne godziny pracy i miejsce jej wykonywania.

W trakcie badania przeprowadzono wywiady z 3518 pracownikami z sześciu krajów: Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Włoch i Wielkiej Brytanii. W każdym państwie przeprowadzono około 500 wywiadów, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzono ich 1000.

*Przyjmując średnio w Europie 232 dni robocze w roku oraz przy założeniu, że dzień  roboczy ma siedem godzin.

źródło: Avaya.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0