Europejski Sojusz na Rzecz Zatrudnienia w Polsce

it3Fundacja Pomocy Matematykom i InformatykomNiesprawnym Ruchowo, Microsoft, Randstad, State Street, Cisco oraz Fundacja Edukacyjna „CompTIA Creating Futures” połączyły siły w celu stworzenia Europejskiego Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia.

Polska edycja tej europejskiej inicjatywy została oficjalnie ogłoszona w obecności Vladimira Spidli, Komisarza Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. Podczas wczorajszej konferencji, zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji wspierania przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych oraz świata biznesu, dyskutowali na temat efektywnych form edukacji oraz zwalczania skutków kryzysu ekonomicznego w Polsce i na świecie.

Gościem specjalnym konferencji inicjującej Sojusz na Rzecz Zatrudnienia PRO-praca w Polsce był promotor i zwolennik idei Europejskiego Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia Vladimir Spidla, Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

Dziś gdy sytuacja gospodarcza całego świata jest niezwykle trudna, pracownicy, pracodawcy i politycy powinni działaś razem by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Europejski Sojusz na Rzecz Zatrudnienie PRO-praca jest niezwykle cennym przedsięwzięciem. Na uwagę zasługuje fakt, że prowadzone działania są zbieżne z realnymi potrzebami polskiej gospodarki. Pomimo tego, że w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat Polska przeszła niebywałą drogę rozwoju, to nadal wielu obywateli nie posiada tak zwanych e-umiejętności. Jestem przekonany, że dzięki takiemu przedsięwzięciu wkrótce Polska zrówna się w rankingach dotyczących poziomu wiedzy informatycznej z rozwiniętymi krajami Europy” – powiedział Vladimir Spidla, komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

Europejski Sojusz na Rzecz Zatrudnienia został zainicjowany w 2006 roku w Lizbonie przez firmy Cisco, CompTIA, ECDL, EXIN, Microsoft, Randstad oraz State Street. Ideą programu od początku było zwrócenie uwagi na problem deficytu tzw. e-umiejętności (ang. e-skills) w sektorze biznesowym, poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych obywateli.

Z dwóch powodów – społecznego i ekonomicznego uruchamiamy dziś w Polsce program PRO-praca. Myślę, że dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, w tym także partnerów tego programu e-umiejętności obywateli są jednymi z kluczowych przy wyborze nowych pracowników. We współczesnej gospodarce chęć zdobywania wiedzy i nowych umiejętności stanowią o wartości pracownika. Niemniej należy pamiętać, że gdy globalna gospodarka zwalnia powinniśmy oczekiwać od rządów wszystkich krajów inwestycji w fundusze strukturalne i stymulowanie inicjatyw, które będą wzmacniały gospodarkę – mam tu na myśli inwestycje w poszerzanie umiejętności i edukację. Ponadto także firmy prywatne powinny być zaangażowane w ten proces. To pomoże ludziom nie tylko utrzymać ich obecną pracę, ale również przekwalifikowywać się oraz w przyszłości tworzyć nowe miejsca pracy” – powiedziała Elena Bonfiglioli, Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej w Microsoft.

Wczorajsze spotkanie rozpoczęło polski rozdział Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Microsoft, Randstad, Cisco, State Street oraz Fundacja Edukacyjna „CompTIA Creating Futures” postanowiły połączyć siły i wspólnie rozwijać projekt promocji e-umiejętności oraz zatrudnienia.

Program Sojuszu realizowany w Polsce zakłada także wdrożenie projektu e-Centra, w ramach którego sieć 400 Centrów Kształcenia na Odległość oraz pozostałych około 3000 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu będzie wspomagać rozwój polskich obywateli, poprzez edukację w zakresie nowych technologii oraz promocję przedsiębiorczości.

Partnerzy polskiej edycji Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia PRO-praca:

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo to strategiczny partner społeczny Sojuszu, który ma wesprzeć Sojusz na Rzecz Zatrudnienia w dotarciu do grup docelowych i osiągnięciu założonych celów.

• Oprócz roli konsultanta w dziedzinie informatyki, Microsoft wspiera dalszy rozwój infrastruktury Centrów Kształcenia na Odległość. Firma Microsoft na realizację programu przekazała środki finansowe i oprogramowanie w wysokości blisko 4 milionów dolarów oraz szkolenia z zakresu umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, które będą częścią platformy nauczania realizowanej przez e-Centra.

State Street wspiera finansowo i oferuje przetłumaczenie i opracowanie Testu IT-Fitness na język polski. Inicjatywa IT-Fitness została zapoczątkowana w roku 2007 w Niemczech, w celu udostępnienia darmowych testów weryfikujących e-umiejętności. Do chwili obecnej swoim zasięgiem objęła już milion osób.

• Firma Randstad zapewnia ocenę potrzeb rynku pracy, wykorzystując swoje bazy danych i wiedzę na temat rynku pracy w organizowaniu szkoleń przygotowujących kandydatów do poszukiwania pracy.

Cisco Networking Academy to nowatorska inicjatywa edukacyjna, która dzięki dostarczaniu informacji i kreowaniu umiejętności w zakresie technologii komunikacyjnych ułatwia rozwój zawodowy i poprawia sytuacje ekonomiczną ludzi na całym świecie. W Polsce Cisco będzie łączyło Networking Academy z e-Centrami, w celu zwiększenia możliwości szkoleniowych.

CompTIA przygotowuje i wprowadza w Polsce pilotażowy projekt, będący częścią programu „Creating Futures” (www.creatingfutures.us/creating_futures.aspx). Jego pierwszym etapem będzie przeszkolenie 12 osób pochodzących z grup społecznie defaworyzowanych w kierunku zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), a następnie zapewnienie praktyk, a nawet szans na zatrudnienie, w wyniku porozumienia z lokalnymi pracodawcami. Prócz tego, CompTIA oferuje dla projektu e-Centrów 12 darmowych pakietów CompTIA Strata Certificate.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0