HR się szkoli!: Studia podyplomowe AC/DC

acdcCoraz częściej na rynku pojawiają się wąsko specjalizowane studia w zakresie edukacji podyplomowej specjalistów HR. Ostatnio pisalismy o studiach z zakresu Employer Brandingu, dzisiaj przedstawiamy ofertę studiów podyplomowych z zakresu Assesment Center i Development Center.

Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Cel:
Studia adresowane są do osób pracujących w działach personalnych oraz agencjach rekrutacyjnych, zajmujących lub chcących zajmować się pozyskiwaniem pracowników metodą Assessment Centre. Celem jest zapoznanie uczestników z zakresem pracy w obszarze pozyskiwania pracowników do pracy dzięki metodzie Assessment Centre; przekazanie wiedzy w zakresie tworzenia narzędzi pracy asesora oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych w cyklu całego projektu AC/DC.

Korzyści:
Główną korzyścią jest zapoznanie się z nowoczesnymi metodami przygotowywania i prowadzenia sesji assessmentowych. Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego przygotowania całej sesji AC/DC na stanowisko odpowiadające ich zainteresowaniom. Dodatkowo wzbogacą swój warsztat o nowo poznane narzędzia diagnostyczne i arkusze do oceny kandydata.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia studiów jest przedstawienie własnego projektu assesment centre ukierunkowanego na zbadanie wybranaych kompetencji kandydatów.

Liczba godzin  128
Liczba zjazdów  8

Rekrutacja: szczegółowe  informacje na stronie uczelni

Koszt: 4200 PLN

Program studiów:

1. Assessment i Development Centre – rola ośrodków oceny i rozwoju w organizacji (16 godz)
AC /DC jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi
Różnice pomiędzy AC i DC, czyli kiedy zastosować daną metodę?
Wykorzystanie wyników DC do planowania polityki szkoleniowej w firmie i projektowania ścieżek karier
Wykorzystanie elementów AC i DC w standardowej rozmowie rekrutacyjnej

2. Psychologiczne aspekty procesu oceniania innych (16 godz)
Czynniki wpływające na proces oceny:
umiejętność rozpoznawania mechanizmów obronnych (u siebie i innych) i ich wpływ na dokonywanie oceny
umiejętność stawiania hipotez i ich weryfikowania w procesie oceniania
Metodologia przeprowadzania obserwacji i rejestracji zachowań
metodologia prowadzenia notatek w zależności od rodzaju zadania
klasyfikowanie zachowań do odpowiednich aspektów kompetencji
rola i cele pracy zespołowej asesorów – spotkanie oceniające grupy asesorów

3. Przygotowanie sesji Assessment i Development Centre (16 godz)
Identyfikacja kompetencji.
Zasady doboru ćwiczeń i narzędzi oceny
Organizacja sesji – kogo i czego potrzebujemy do przeprowadzenia AC/DC?
Techniki dodatkowe: Wywiad ukierunkowany, Testy

4. Assessment Centre skierowany na pozyskanie kandydatów na konkretne stanowiska (16 godz)
typowe kompetencje oczekiwane od kandydatów na stanowiska menedżerskie, sprzedażowe
przykłady konkretnych narzędzi przydatnych w sesji

5. Zasady doboru metod oceny – techniki konstruowania ćwiczeń i zadań (16 godz)
Kryteria doboru metod
Dostosowywanie zadań do mierzonych kompetencji
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia pisemne – In basket
Rozwiązywanie problemów – ćwiczenie analityczne
Opracowanie strategii działania – ćwiczenie koncepcyjne
Ćwiczenia grupowe
Role-play

6. Działania po zakończeniu sesji Assessment i Development Centre (16 godz)
Spotkanie asesorów
Sumowanie wyników
Raport
Udzielanie informacji zwrotnych
Jak radzić sobie z zarzutami uczestników

7.Zarządzanie projektem sesji AC/DC (16 godz)
planowanie projektu
zarządzanie czasem i zasobami w projekcie
ocena ryzyka

8.Zaliczenie – przygotowanie i ocena własnych sesji AC /DC (16 godz)

Więcej informacji: na stronie uczelni

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0