Firmy nie doceniają pomiaru kapitału ludzkiego tworząc strategie

kl1
Ponad połowa małych i średnich firm w Polsce nie posiada strategii rozwoju – wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącego planowania strategicznego w firmach.

 

 

 

 

 

 
 

Tylko 31% ankietowanych deklaruje posiadanie wizji swojej działalności, z czego jedynie 10% spisuje ją w formie dokumentu. Ponadto plany strategiczne tworzone przez polskich przedsiębiorców nie uwzględniają mierzalnych celów. Zdaniem ekspertów PARP źródłem wniosków niezbędnych przy planowaniu krótko i długookresowych planów strategicznych jest analiza kapitału ludzkiego. Z kolei badania PARP i SGH nad pomiarem KL w firmach pokazują, że polscy przedsiębiorcy co prawda wykazują zainteresowanie tym tematem, ale regularne analizy swoich kadr przeprowadza zaledwie 15% z nich.
 
Dla osób pracujących nad strategią firmy najczęstszym problemem jest brak wystarczających danych, dzięki którym można by było wysnuć rzetelnie uzasadnione wnioski. Dotyczy to również danych na temat posiadanego i wykorzystywanego kapitału ludzkiego. Specjaliści i menadżerowie HR nie mogąc ocenić np. rentowności zasobów ludzkich, mają obawy przed tworzeniem planów rozwoju pracowników czy podejmowaniem radykalnych decyzji personalnych, np. w kontekście zwolnień, tworzenia nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim inwestowania w działania podnoszące kwalifikacje zespołu. W obliczu braku miarodajnych prognoz, wyznaczanie kierunku strategicznego rozwoju całej firmy bardziej przypomina wróżenie z fusów. Niezwykle istotne jest zatem przeanalizowanie i określenie najważniejszych danych, które pomogą rozpoznać kluczowe wyzwania firmy w kontekście zarządzania kadrami.
 
Z badań PARP i SGH, które stały się uzasadnieniem uruchomienia projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” wynika, że głównym wskaźnikiem kapitału ludzkiego obliczanym i wykorzystywanym przez przedsiębiorców są przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniem – tak wskazało prawie 75% mikro i małych firm, 85% średnich oraz 88% dużych. Większość z nich, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, dodatkowo zwraca uwagę na wskaźniki absencji pracowników oraz kosztów związanych ze szkoleniami. Znacząca część przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników oblicza także mierniki fluktuacji i czasu zastąpienia pracownika, kosztów związanych z rotacją pracowników, odsetkiem przeszkolonych pracowników, czasu przeznaczonego na szkolenia oraz doświadczenia pracowników.
 
Opieranie się jedynie na tych wskaźnikach nie pokazuje w pełni faktycznej sytuacji firmy. Przedsiębiorcy skupiają się na wzroście kosztów związanych ze szkoleniami, ale nie mają czasu na zastanowienie się co taka inwestycja przyniesie w dalszej perspektywie dla rozwoju całej firmy. Chcąc w rzetelny sposób stworzyć strategię firmy, która zapewni długofalowy, dynamiczny rozwój i zagwarantuje wysoko wykwalifikowaną, zaangażowaną kadrę, warto podczas analiz starać się obiektywnie identyfikować prawdziwe problemy, z jakimi konfrontuje się firma w kontekście zarządzania pracownikami. To właśnie na tym etapie przedsiębiorcy znajdą zastosowanie dla tworzonego przez nas narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego (w skrócie nazwanego NKL) – tłumaczy Dr. Łukasz Sienkiewicz, koordynator merytoryczny projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” z ramienia SGH.
 
Tworzone właśnie narzędzie jest pierwszą tego typu aplikacją w pełni dopasowaną do potrzeb polskiego rynku, która faktycznie mierzy realną wartość zasobów personalnych. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania, ani nakładów finansowych, jest proste w obsłudze, przejrzyste graficznie i dostosowane do specyfiki każdej firmy bez względu na jej wielkość. NKL w formie arkusza kalkulacyjnego uwzględnia szeroką gamę wskaźników: odwołujących się do kosztów, wydajności, ale jednocześnie mierników jakościowych, czasowo-ilościowych i finansowych. Narzędzie bada opłacalność inwestycji w kadry, dostarczając na końcu wstępną interpretację, czyli podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy. Taki zestaw danych pomoże opracować efektywną strategię dla firmy oraz lepiej sformułować cele – podkreśla Dr. Sienkiewicz. Doświadczenie zachodnich firm potwierdza również, że lepsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego, wpływa pozytywnie na inwestorów i notowania firmy.
 
Aktualnie PARP prowadzi testowe wdrożenia narzędzia w wybranych przedsiębiorstwach. Jego finalny kształt powstanie na bazie wniosków zebranych z 20 poddanych testom firm. Zachęcamy do zgłaszania swoich przedsiębiorstw do procesu testowania. Zebrany w wyniku testów materiał badawczy będzie niezwykle istotnym wkładem w finalny kształt NKL. Wszystkim firmom udzielamy wsparcia w postaci szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzia, dzięki czemu jako jedne z pierwszych w Polsce sprawdzą funkcjonalność i efektywność NKL w ramach swojej organizacji. – podkreśla Dr Sienkiewicz. Do końca marca 2014 r. firmy mogą jeszcze zgłosić się do testów. Wystarczy skontaktować się z organizatorami projektu, których dane dostępne są na stronie www.nkl.parp.gov.pl.

 
 
 

Źródło: PARP
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0