Perspektywy zatrudnienia

file000103102419Raport ManpowerGroup wskazuje na konsekwentną poprawę sytuacji na rynku pracy w Polsce. Już drugi kwartał z rzędu pracodawcy przejawiają umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy w nadchodzących miesiącach. Najlepsze perspektywy zatrudnienia odnotowano dla sektorów Budownictwo, Handel detaliczny i hurtowy, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Poprawie uległy również prognozy dla innych istotnych dla polskiej gospodarki sektorów, jakimi są Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi oraz Produkcja przemysłowa.   
  

Jak wynika z opublikowanego wczoraj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są ostrożnie optymistyczni co do deklaracji zatrudniania w IV kwartale 2013 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +4%. To drugi z rzędu dodatni wynik uzyskany dla naszego kraju, od pięciu ostatnich kwartałów.

Spośród 750 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 12% firm,  9% zamierza redukować etaty, a 74% nie planuje zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia  przed korektą sezonową wynosi +3%.  „Rynek pracy wydaje się stabilizować, na co wskazuje obserwowany przez nas w ManpowerGroup powolny, ale konsekwentny wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców„, powiedziała Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. „Przewidujemy, że nadchodzące miesiące umocnią
ten pozytywny trend. Obecny poziom wzrostu PKB może wprawdzie nie być wystarczający, by móc spodziewać się znacznego wzrostu liczby nowych miejsc pracy, należy jednak uznać go za zwiastun oczekiwanej poprawy koniunktury. Wraz z poprawą sytuacji możemy spodziewać się uwolnienia większej ilości procesów rekrutacyjnych. Przewidujemy, że wzmocnieniu ulegnie panujące obecnie duże zapotrzebowanie na inżynierów, techników, handlowców i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Dynamika tworzenia nowych miejsc pracy jest wciąż dość skromna i może upłynąć trochę czasu, zanim osiągnie zadowalające tempo, jednak zmierza we właściwym kierunku„, dodaje Iwona Janas.

W IV kwartale 2013 r. w sześciu z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Budownictwo (+15%). Kolejne branże, które uzyskały dodatnią prognozę netto zatrudnienia to Handel detaliczny i hurtowy (+11%), Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+9%), Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (+7%), Produkcja przemysłowa,  a także Restauracje/ Hotele (+6% dla obu). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-7% dla obu), a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-2%).  „Tak dobrej, jak obecnie, sytuacji dla poszukujących pracy w sektorach Budownictwo i Produkcja przemysłowa, nie mieliśmy od ponad roku. Obie te branże są motorem napędowym dla wielu pokrewnych gałęzi gospodarki, zatem panujący w nich optymizm jest obiecującym zwiastunem dla całego rynku. Pozytywny trend na rynku pracy umacnia dodatkowo najwyższa od trzech lat prognoza dla sektora  Handel detaliczny i hurtowy. Na wysokim poziomie utrzymują się również wyniki uzyskane dla branży Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Wszystko to zapowiada poprawę w naszej gospodarce,  na którą czekaliśmy już od dłuższego czasu„, komentuje Iwona Janas.

W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost prognozy, o 12 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Zauważalnej poprawie uległy również prognozy w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Handel detaliczny i hurtowy  (o 11 punktów procentowych dla obu), a także Restauracje/ Hotele (o 9 punktów procentowych). Pogorszenie prognozy netto zatrudnienia odnotowano w czterech sektorach. Największy spadek uzyskano w branżach Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, odpowiednio o 10 i 7 punktów procentowych.

W zestawieniu z wynikami dla IV kwartału 2012 r. prognozy są wyższe w sześciu z 10 badanych branżach. Dynamiczny wzrost odnotowało Budownictwo oraz Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, odpowiednio o 24 oraz o 21 punktów procentowych. Znacznej poprawie uległa również prognoza dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 12 punktów procentowych, a także dla sektora Produkcja przemysłowa,  o 11 punktów procentowych. Pogorszenie prognozy nastąpiło w czterech sektorach. Największy spadek, o 16 punktów procentowych, odnotowano dla branży Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi. Obniżeniu uległa również prognoza dla branż Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 6 punktów oraz o 4 punkty procentowe.

W porównaniu z III kwartałem 2013 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych regionach Polski . Najwyższy wzrost prognozy odnotowano w regionie Centralnym, o 7 punktów procentowych, zaś w regionach Północnym i Wschodnim, odpowiednio o 6 oraz o 5 punktów procentowych. W regionie Północno-Zachodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, a w Południowo-Zachodnim spadła o 7 punktów procentowych.  W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionie Wschodnim, o 18 punktów procentowych. Zauważalny wzrost odnotowano w regionach Centralnym oraz Południowym, odpowiednio o 8 oraz o 7 punktów procentowych. Nieznaczny spadek, o 3 punkty procentowe, odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim  oraz Północno-Zachodnim.

W zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 000 pracodawców,  wyniki pokazują, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w IV kwartale 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 29 z 42 badanych krajach. W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem liczby etatów uległy poprawie w 14 z 42 krajach,  a pogorszeniu w 19. Analiza rok do roku pokazuje, że prognozy uległy poprawie albo pozostały względnie stabilne w 16 badanych krajach, a pogorszyły się w 25. Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+41%), na Tajwanie (+35%), w Panamie (+24%), Singapurze (+20%) i Brazylii (+19%).  Najbardziej pesymistyczni okazali się być natomiast pracodawcy we Włoszech (-13%), Hiszpanii (-7%)  oraz Finlandii (-6%). Spośród 24 państw wchodzących w skład regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód  i Afryka), dodatnie prognozy odnotowano w 11 krajach, pośród których znalazła się również Polska, z wynikiem +4%.

źródło: Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0