Od czego zależy satysfakcja z pracy?

Satysfakcja z pracy jest ważna nie tylko dlatego, że zwiększa efektywność wykonywanych działań, ale przede wszystkim dlatego, że zwiększa jakość życia. Spędzamy w pracy dużą część czasu, więc odczucia z nią związane nieuchronnie przekładają się na inne przestrzenie życia.

Każda praca jest inna, lecz w analizach psychologicznych powtarza się zwykle 9 następujących elementów, które wpływają na zwiększenie satysfakcji pracowników:

1. Rozwiązywanie drobnych, bieżących problemów – Mamy tendencję do bagatelizowania codziennych problemów. Co ciekawe, właśnie takie codzienne problemy szczególnie wpływają na obniżenie satysfakcji z pracy.

2.Przekonanie o przestrzeganiu zasady fair- play – Satysfakcja z pracy jest warunkowana przekonaniem, że otrzymuje się sprawiedliwe wynagrodzenie.  Im większa różnica pomiędzy przekonaniem pracownika co do sprawiedliwej wysokości wynagrodzenia za daną pracę, a rzeczywiście otrzymywanym wynagrodzeniem, tym satysfakcja jest niższa. Ważną kwestię odgrywają tu również porównania społeczne. Świadomość tego, że inni otrzymują podobne wynagrodzenie za analogiczną pracę zwiększa poczucie satysfakcji.

3.Osiągnięcia – Ludzie odczuwają większą satysfakcję, gdy odnoszą sukcesy w pracy.

4.Informacja zwrotna – Nie ma nic gorszego niż brak wiedzy o tym, czy wykonuje się obowiązki we właściwy lub niewłaściwy sposób. W kontekście satysfakcji z pracy brak informacji zwrotnej jest złą informacją. Oczywiście, otrzymywanie negatywnego feedbacku nie jest miłe, natomiast jest to doskonałe narzędzie umożliwiające doskonalenie swych działań.

5.Złożoność i różnorodność pracy – Ludzie potrzebują wyzwań i dozy różnorodności, aby osiągać satysfakcję z pracy. Preferowanie skomplikowanej pracy (ale możliwej do wykonania) może wynikać z tego, że taka praca  jest bardziej wymagająca.

6. Kontrola – Im większą kontrolę odczuwamy nad wykonywaną pracą, tym doświadczamy większego zadowolenia.Co więcej, posiadanie niewielkiej kontroli nad efektami własnej pracy może być  czynnikiem stresogennym.

7. Wsparcie organizacji – Pracownicy chcą wiedzieć, że są ważni dla organizacji. Wsparcie to przejawia się chociażby przez sposób traktowania ich przez przełożonych lub oferowane świadczenia. Odczuwanie niewystarczającego wsparcia wpływa na obniżenie poziomu satysfakcji.

8. Rozpoczęcie nowej pracy – Entuzjazm i zadowolenie z pracy jest bardzo charakterystyczne dla początkowych jej etapów (początek pracy zawodowej, początek pracy na nowym stanowisku lub w nowej firmie). Satysfakcja z pracy zwykle rośnie po pierwszym lub drugim miesiącu pracy, natomiast zaczyna ulegać zmniejszeniu około szóstego miesiąca.

9. Predyspozycje indywidualne – Ludzie różnią się stopniem odczuwania satysfakcji z pracy, niezależnie od tego, jak korzystne są jej warunki.


Źródło: Jeremy Dean, University College London

1 komentarz
  1. Reply
    Cbm 4 września 2017 at 21:50

    Wiele zależy od nas i osób z którymi pracujemy, to raczej dzieki nim czujemy się dobrze w pracy lub źle

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0