Wyzwania działów HR w Polsce i na świecie

W 2010 roku, na zlecenie firmy ADP (Automatic Data Processing) przeprowadzono badanie International Survey on HR needs (Międzynarodowe badanie potrzeb HR), którego celem było sprawdzenie, jakie są współcześnie największe wyzwania, szanse  i problemy stojące przed działami HR na całym świecie. W badaniu wzięły udział w sumie 2642 firmy, z dziesięciu różnych krajów: Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Holandii, Chin oraz Polski.


Najsilniej reprezentowane były małe i średnie firmy – w tej kategorii przebadano aż 1851 firm. W następnych – kolejno po 419 i 372 firm.

W badaniu pytano osoby odpowiedzialne za politykę personalną firm o to, z jakimi największymi wyzwaniami spotykają się w tym obszarze. Każda z firm mogła wskazać na kilka problemów. Globalnie najczęściej wymienianą przez respondentów (aż 33% wskazań) okazała się trudność  z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób (trudności w obsadzaniu kluczowych stanowisk). Ten problem, aż 11% respondentów wymieniło na pierwszym miejscu. Na kolejnych miejscach znalazły się: problemy z zatrzymaniem wykwalifikowanych pracowników oraz rozwój managerów   i pracowników o dużym potencjale.Co ciekawe, globalne wyniki bardzo odbiegają od odpowiedzi udzielanych przez zarządzających kadrami w polskich firmach. Tutaj aż 55% respondentów za poważną trudność uznała kontrolę całkowitych kosztów pracy (w zbiorczych wynikach ta odpowiedź uplasowała się dopiero na czwartej pozycji). Na bardzo wysokich stanowiskach znalazły się również: stosowanie prawa i wdrażanie zmian prawnych (nowe przepisy i obowiązki prawne) (47%) oraz polepszenie warunków pracy.

Odpowiedź „trudność z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób” zajęła pierwsze miejsce aż w siedmiu krajach. W pierwszej trójce nie wymieniły jej, obok Polski, jedynie Chiny oraz Wielka Brytania.

Warto zastanowić się skąd wzięły się takie duże różnice w odpowiedziach. „Jedną z głównych przyczyn rozbieżności w odpowiedziach mogą być różnice między kluczową aktywnością działów HR w różnych krajach. Światowe trendy wskazują przede wszystkim na dużą rolę zarządzania kapitałem ludzkim w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. W Polsce zarządzanie kapitałem ludzkim jest jeszcze słabo rozwinięte i często bagatelizuje się jego rolę, a działy HR w dużej mierze zajmują się zadaniami administracyjnymi, do których zalicza się naliczanie płac czy administracja kadrami, niezbędnymi wprawdzie do prawidłowego działania firmy, jednak nie przynoszącymi wartości dodanej.” – zauważa Iwona Kubeczek, business development manager ADP Polska.

„Nie jestem zaskoczony wynikami ankiety w Polsce, biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich     3 lat, Kodeks pracy był nowelizowany 15-krotnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ponad 30-krotnie, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – również ponad 30-krotnie. Pomijam w tej statystyce inne ustawy z zakresu prawa pracy i akty wykonawcze, które również były wielokrotnie nowelizowane. Polscy przedsiębiorcy zatem trafnie wskazali na ograniczenia wynikające z otoczenia prawnego, zważywszy, że każda, nawet najdrobniejsza zmiana w zakresie prawa pracy może wpływać na konieczność dostosowania również innych elementów w zakresie obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, czy też pełnieniem funkcji płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym kontekście – gwarancja monitorowania zmian w prawie i skuteczna implementacja do oferowanych usług staje się jednym z kluczowych elementów usługi outsourcingu kadrowo-płacowego”. – podsumowuje Tomasz Czerkies, doradca prawny w ADP Polska.


„To prawda. Na międzynarodowych spotkaniach z kolegami z ADP z innych krajów, każdy z nas próbował przekonać pozostałych, że system prawny w danym kraju jest szczególnie trudny, że przepisy dotyczące płac są skomplikowane i często ulęgają zmianom. Wyniki badan potwierdziły tezę, że dla polskiego przedsiębiorcy stosowanie niejednoznacznych regulacji prawnych w zakresie kadr      i płac oraz stałe śledzenie i nadążanie za zmieniającymi się przepisami prawnymi są ogromnym wyzwaniem. Jak się okazuje dużo większym niż dla służb HR w pozostałych krajach, w których przeprowadzono badanie.” – dodaje Iwona Kubeczek.W zarządzaniu kapitałem ludzkim uwaga skoncentrowana jest na pracowniku jako jednostce. Zwraca się uwagę na jego indywidualne potrzeby oraz predyspozycje. Motywowanie pracowników, ciągłe doskonalenie ich kwalifikacji oraz skuteczne zarządzanie ich potencjałem w konsekwencji przynosi firmom liczne korzyści. Taki pracownik jest wydajniejszy, a jego praca przynosi lepsze efekty.

Na zachodzie rozwojowi zarządzania kapitałem ludzkim sprzyjało outsourcowanie działań  o charakterze typowo administracyjnym. Uwolnione w ten sposób środki i energia pracowników działów kadrowych może zostać ukierunkowana na działania służące budowaniu przewagi konkurencyjnej firm na rynku.

Outsourcing powoli staje się globalnym trendem i, wraz z coraz liczniejszymi zagranicznymi inwestycjami, dociera także do Polski. Jego rozwój jest jednak wciąż hamowany przez pewne polskie uwarunkowania.

Wśród czynników hamujących należy przede wszystkim wymienić brak edukacji i zły klimat wokół outsourcingu, który kojarzy się przede wszystkim z redukcją etatów. Pracownicy podchodzą więc do niego negatywnie, często postrzegają go jako zagrożenie.

Szacuje się, że w 2010 roku wartość rynku outsourcingu płacowo-kadrowego w Polsce wyniosła 325,44 mln złotych i stale rośnie. Według szacunkowych prognoz, w przeciągu najbliższych pięciu lat rynek utrzyma dodatnią dynamikę wzrostu. Szacuje się, że w 2014 roku wartość rynku usług outsourcingowych powinna osiągnąć 431,35 miliona złotych.[1]


Według różnych źródeł, zależności od segmentu i  branży, w Polsce z takich rozwiązań korzysta obecnie ok. 4-10 % firm. To jednak wciąż mało w porównaniu do takich krajów jak np. Holandia, gdzie z outsourcingu korzysta ponad  40 % przedsiębiorstw.

„Oprócz wymienionych już korzyści związanych z korzystaniem z usług zewnętrznego dostawcy, dla potencjalnych klientów niezwykle ważne są argumenty, takie jak: redukcja kosztów czy przeniesienie odpowiedzialności na firmę świadczącą usługi. W krajach zachodnich duża znajomość zagadnień związanych z outsourcingiem minimalizuje związane z nim obawy. Menadżerowie zarządzający nowoczesnymi firmami mają duże doświadczenie z outsourcingiem. Występuje oczywiste sprzężenie zwrotne – rozwiązania outsourcingowe podnoszą wyniki firm, a rosnące firmy chętnej korzystają z outsourcingu. Edukacja z pewnością przyczyniła się do upowszechnienia tego trendu.” – tłumaczy Przemysław Budzbon, dyrektor zarządzający ADP Polska.[1] Dane i prognozy na podstawie badań IDC, raport „Rynek usług outsourcingu w obszarze kadrowo-płacowym w Polsce, 2009”


Źródło: ADP

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0