Studia podyplomowe ZZL: oferta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poniżej prezentujemy ofertę rozwoju w obszarze HR zaproponowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.Nazwa studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Jednostka oferująca studia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Systemów i Technik Zarządzania
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Cza trwania (w semestrach)

2 semestry (200 godzin)


Koszt

4 500 zł (całość)


Cel studiów

Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.


Program studiów

 1. Rynek pracy i polityka społeczna (elementy i segmenty rynku pracy, kształtowanie popytu na pracę, problemy pracy w XXI wieku – bezrobocie, elastyczność pracy, edukacja, polityka społeczna krajów europejskich).
 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (cykl zarządzania strategicznego, typologia strategii rozwoju przedsiębiorstwa, kształtowanie strategii kadrowej przedsiębiorstwa – analiza i wybór strategiczny, strategie kadrowe w okresie kryzysu)
 3. Prawo pracy (stosunek pracy – jego nawiązywanie i rozwiązywanie, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, świadczenia zakładu pracy, czas pracy, spory związane z pracą)
 4. Kontroling kadrowy (analiza wskaźnikowa i opisowa potencjału kadrowego, analiza kosztów pracy, mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, zasady przeprowadzania audytu kadrowego przedsiębiorstwa)
 5. Zarządzanie wiedzą (główne składniki zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie, lokalizowanie, pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy, mierzenie wartości zasobów wiedzy, projektowanie i wdrażanie zarządzania wiedzą)
 6. Kierowanie zespołem (koncepcje motywacji, negocjacje w stosunkach pracowniczych, kształtowanie roli lidera – istota, funkcje i style liderowania, organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktem)
 7. Projektowanie pracy (analiza pracy, metody planowania zatrudnienia, formy organizacji czasu i miejsca pracy, modelowanie pracy)
 8. Dobór pracowników (rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników, przygotowanie odejść pracowników – redukcje kadr, outplacement, outsourcing)
 9. Zarządzanie wynikami (zasady zarządzania wynikami pracy, kluczowe elementy procesu zarządzania wynikami pracy, ocena pracownicza jako składowa procesu zarządzania wynikami – narzędzia i kryteria oceny pracowniczej, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy oceniającej, monitorowanie i ewaluacja zarządzania wynikami pracy)
 10. Rozwój pracowników (rozwój indywidualny pracownika, formy, metody i efektywność doskonalenia kadr, zarządzanie szkoleniami – analiza potrzeb szkoleniowych, organizacja i ocena efektywności szkoleń)
 11. System wynagradzania (funkcje wynagrodzeń, zasady motywowania przez wynagrodzenia, projektowanie systemu wynagrodzeń – wartościowanie pracy, konstruowanie płac zasadniczych, podwyższanie płac, dobór wynagrodzeń krótko- i długoterminowych)
 12. Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (źródła informacji kadrowych, sposoby grupowania i przechowywania informacji kadrowych, konstruowanie systemu informacji kadrowej, tworzenie baz danych, techniczne systemy przesyłania i przetwarzania informacji)
 13. Zarządzanie funkcją kadrową (zadania w ramach funkcji kadrowej, podmioty zajmujące się działalnością kadrową – jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie i otoczeniu, obsługa procesu kadrowego, dokumentacja kadrowa)
 14. Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi (podstawy psychologii zarządzania, inteligencja emocjonalna, socjotechniki)
 15. Seminarium podyplomowe


Warunki ukończenia studiów

Egzaminy z przedmiotów: Prawo pracy, Kontroling kadrowy, System wynagradzania oraz zaliczenia z pozostałych przedmiotów i obrona pracy podyplomowej.


Tryb naboru

Termin zakończenia rekrutacji na najbliższą edycję studiów (X) upływa do 15 września 2010.


Kontakt

email: ksitz@ue.poznan.pl  
telefon: 61-854-38-21


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0