Rosja przyjaźniejsza dla specjalistów zza granicy

Od 15 lutego 2011 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania obcokrajowców na terenie Federacji Rosyjskiej. Uproszczone zostały procedury zatrudniana cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach. Wśród najważniejszych zmian są: wydłużona wiza, obniżenie podatku dochodowego oraz zniesienie limitów pozwoleń na pracę.


Znowelizowane przepisy Prawa Federalnego „O statusie prawnym cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej” wprowadziły tzw. Klasyfikację Wysokowykwalifikowanych Specjalistów (inaczej HQS). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów[1] wysokowykwalifikowanym specjalistą jest obywatel innego państwa lub osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa, legitymująca się właściwym doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami oraz osiągnięciami w określonej dziedzinie i, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, uzyskująca dochód roczny nie mniejszy niż dwa miliony rubli, tj. około 65 tysięcy dolarów. W stosunku do osób spełniajacych powyższe kryteria wydłużony został do 3 lat okres ważności wizy, i to nie tylko dla samego cudzoziemca, ale też jego rodziny,”- wyjaśnia  Małgorzata Grzelak, Radca Prawny, Partner Europejski w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak Sp. k. „To istotna zmiana, ponieważ co do zasady obcokrajowcy zatrudnieni na terenie Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do uzyskiwania nowej wizy co roku. W wyniku zmian osoby kwalifikujące się jako HQS zapłacą też niższy podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości 13 procent.”


Na liście wprowadzonych nowelizacją uproszczeń proceduralnych, mających na celu zwiększenie liczby pracujących w Rosji specjalistów o wysokich kwalifikacjach, znalazło się także zniesienie wobec nich ograniczeń rocznej kwoty imigracyjnej. „Warto pamiętać, że wprowadzone zmiany dotyczą tylko obcokrajowców zatrudnionych bezpośrednio przez rosyjskie podmioty,” – podkreśla Małgorzata Grzelak. „Nie skorzystają więc z nich osoby oddelegowane do firm rosyjskich, ale pozostające w stosunku pracy z firmą polską.”


Zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego cudzoziemiec nie przedstawia dokumentów poświadczających jego kwalifikacje organom właściwym do spraw imigrantów. Przyjęto bowiem zasadę, że pracodawca sam ocenia kwalifikacje pracownika. Z tego powodu należy przyjąć, że w praktyce wyrazem oceny posiadania wysokich kwalifikacji jest odpowiedniej wysokości wynagrodzenie.


Z pewnością powyższe zmiany to element zachęcający do podejmowania pracy na terenie Rosji przez osoby o wysokich kwalifikacjach,” – dodaje Małgorzata Grzelak. „Choć warto zauważyć, że odmiennie od większości analogicznych regulacji ułatwiających zatrudnianie zagranicznych specjalistów  na terenie Unii Europejskiej, w prawie rosyjskim bezpośrednim  kryterium skorzystania z tych preferencji są odpowiednio wysokie zarobki, a nie wysokie kwalifikacje. Tych ostatnich nie trzeba wykazywać przed żadnym organem ds. imigrantów. Weryfikuje je  jedynie pracodawca.”


Źródło: Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k.


[1] art. 13.2 Prawa Federalnego Nr 115-FZ (Prawo Federalne Nr 115-FZ z dnia 25 lipca 2002 roku „O statusie prawnym cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej”)

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0