NOWOŚCI
Kategoria: Analityka HR

Rosnące bezrobocie powoduje, że pracownicy dopuszczają możliwość elastyczniejszej umowy o pracę, w tym obniżkę zarobków. Czy groźba bezrobocia skłoniłaby Polaków do tego, by pracować za minimalna płacę? Takie pytanie zadał użytkownikom portal rynekpracy.pl. Przypomnijmy, że w 2009 r. minimalne ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

Nawet firma, która zatrudnia wyłącznie niepełnosprawnych lub młodocianych, będzie musiała wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów. Taką poprawkę do nowelizacji kodeksu pracy z 7 maja 2009 r. przyjęli wczoraj senatorowie. Każdy pracodawca będzie więc musiał wyznaczać ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

2 200 PLN wyniosła w 2008 roku mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych zatrudnionych w działach sprzedaży. Specjaliści osiągali wyższe zarobki, oscylujące wokół poziomu 4 100 PLN.Kierownicy zarabiali 5 300 PLN. Mediana płac dyrektorów była o wiele wyższa i wyniosła 11 500 PLN - wynika z ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2009 wyniosło 3294,76 brutto.  W porównaniu z marcem 2009 jest to spadek  o 1,1 punktu procentowego. To jednak nadal więcej (o 4,8 punktów procentowych) niż w kwietniu ubiegłego roku. Spadło także zatrudnienie: w ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż w marcu bieżącego roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5 325,3 tys. osób. W ujęciu rok do roku nastąpił spadek o 0,9 punktu procentowego, a w skali miesiąca o 0,5 punktu procentowego. Tendencja wzrostowa charakteryzuje ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2009 r. wyniosło 3 332,65 PLN. Oznacza to, Ŝe w stosunku do lutego, pensje wzrosły o 4,3%. Jest to pierwszy wzrost wynagrodzeń odnotowany przez GUS w sektorze przedsiębiorstw ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled