NOWOŚCI

Proces oddelegowania za granicę – cz. 2

Przypominając z poprzedniego artykułu, na proces oddelegowanie składa się pięć faz:
1.    Faza wyboru pracownika
2.    Faza przygotowania do oddelegowania (trening relokacyjny)
3.    Coaching podczas pobytu
4.    Faza powrotu do kraju ojczystego ( trening lub coaching reintegracyjny) oraz
5.    Faza zarządzania wiedzą

W dzisiejszym artykule omówię znaczenie drugiej fazy oddelegowania. Wraz z decyzją o wyborze pracownika do oddelegowania następuje faza przygotowania tego pracownika i jego rodziny do życia i pracy w nowym kraju.

Znajomość języka kraju, do którego się wyjeżdża jest istotnym warunkiem na drodze do efektywnego i zadowalającego oddelegowania. Dotyczy to nie tylko samego oddelegowanego pracownika ale również partnera/partnerki oraz dzieci, którzy uczestniczą w procesie i często z powodu braku możliwości zatrudnienia są jeszcze bardziej „skazani” na znajomość języka kraju, do którego wyjeżdżają. „Good working knowledge“ jest więc koniecznością i podstawą do swobodnego oraz bezstresowego życia w obcym kraju.

Dobre przygotowanie pracownika do oddelegowania zawiera jednak więcej aspektów niż sama nauka języka. Drugim punktem jest wsparcie w znalezieniu mieszkania oraz, jeśli konieczne, przedszkola czy szkoły dla dziecka. 90% przedsiębiorstw pokrywa koszty przeprowadzki pracownika, 90% koszty kursów językowych, 88% czynszu nowego mieszkania lub domu, a 84% wyrównuje różnicę kosztów utrzymania. Tylko 31% przedsiębiorstw pokrywa koszty treningów relokacyjnych przygotowujących oddelegowanego oraz jego rodzinę do życia i pracy w nowym kraju, mimo faktu, że nieumięjetność rozpoznawania i obchodzenia się z różnicami kulturowymi jest najczęstszym powodem niepowodzeń w oddelegowaniu za granicę. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez francuski Management Mobility Consulting w prawie 50 przedsiębiorstwach.
Tu nasuwa się pytanie,  z czego wynika abstynencja przedsiębiorstw jeśli chodzi o międzykulturowe przygotowanie swoich pracowników w ramach oddelegowania?

Niektóre firmy wychodzą z założenia, że pracownicy są w stanie i powinni się sami przygotować do wyjazdu, np. czytając przewodniki i poradniki „ksenofoba”. Inne przedsiębiorstwa brak przygotowania tłumaczą zbyt wysokimi kosztami lub brakiem czasu. Jeszcze inne z kolei rezygnują z pokrycia kosztów treningów, ponieważ nie są świadomi niebezpieczeństwa szoku kulturowego i  związanych z nim problemów takich jak frustracja, brak motywacji, apatia, czy spadek wydajności pracownika oraz możliwych konsekwencji i wysokości strat finansowych dla przedsiębiorstwa, np. spowodowanych przedwczesnym zakończeniem oddelegowania.

Ponadto mylą się myśląc, że  niepowodzenia podczas oddelegowania mogą dotyczyć tylko spraw zawodowych, nie wiedząc, że w proces przygotowania konieczna jest również integracja członków rodzinny oddelegowanego. To właśnie oni są jednym z  kluczowych czynników sukcesu lub niepowodzenia całego oddelegowania. Staranny dobór pracownika oraz docelowe przygotowanie jego i jego rodziny nie daje co prawda 100% gwaracji powodzenia, ale może znacznie zminimalizować ryzyko niepowodzenia i strat.

Podsumowując można powiedzieć, że druga faza procesu oddelegowania będzie pomyślna jeśli pracownik i jego rodzina zostaną docelowo przygotowani, nie tylko pod względem językowym czy logistycznym. Międzykulturowy trening relokacyjny, w który warto zainwestować to taki, który zostanie dopasowany do potrzeb, wiedzy oraz oczekiwań oddelegowango i jego rodziny, uwrażliwi ich na różnice międzykulturowe, przekaże techniki międzykulturowego działania, pozwoli im przezwyciężyć obawy związane z wyjazdem, ułatwi start oraz zminimalizuje ryzyko przedwczesnego przerwania pobytu, a tym samym przyczyni się do sukcesu oddelegowania. Trening relokacyjny może składać się z modułów ogólnych przygotowujących oddelegowanego i jego rodzinę do życia w innym kraju, lub w zależności od potrzeb i wyzwań czekających na oddelegowanego „po drugiej stronie” może składać się z dwóch części: treningu komunikacji międzykulturowej oraz fachowego treningu, np. międzykulturowych technik negocjacyjnych czy zarządzania zespołami międzynarodowymi.

cdn.

Część pierwsza jest dostępna tutaj.

Chętnie poznamy Twoje zdanie

Zostaw komentarz

HRstandard.pl
Register New Account
Password